Dennica je časopis, ktorý vychádzal koncom 19. storočia a začiatkom 20. storočia. Jeho zakladateľkou je spisovateľka Terézia Vansová.

Titulný list slovenského periodika Dennica, ktoré vychádzalo na konci 19. storočia.

Charakteristika časopisu upraviť

Dennica bol ženský časopis pre poučenie a zábavu, ktorý vychádzal v Ružomberku od roku 1898 do roku 1914, kedy prestal vychádzať kvôli nepriaznivej situácii spôsobenej prvou svetovou vojnou. Časopis po jeho vzniku neprijali v Martine, v redakcii Slovenských pohľadov priaznivo, vnímali ho ako konkurenta, ale Dennica sa orientovala na mladé a dospievajúce dievčatá/ženy. Od roku 1907, keď sa redaktorom stal František Votruba, sa Dennica premenila na rodinný časopis.

Dennica pre ženy prinášala zábavné a poučné čítanie, dávala im rady ohľadom udržiavania správneho chodu domácnosti. Neskôr sa jej obsah rozšíril i na prílohu Rodina.

Dennica a jej podnázvy upraviť

 • od 1898 do 1907 : Ženský list pre poučenie a zábavu
 • od 1907 do 1908 : Ilustrovaný časopis rodiny pre Literatúru a Otázky spoločenské
 • od 1910 : Obrázkový časopis ženský a rodinný s prílohou "Rodina", venovanou slovenskej domácnosti

Redaktor a vydavateľ upraviť

Periodicita upraviť

 
Titulný list slovenského časopisu Dennica z r. 1914

Dennica nevychádzala pravidelne, mala veľa dvojčísiel. Vychádzala raz mesačne v Ružomberku, neskôr v Liptovskom Mikuláši

 • 1898 – I. ročník – 12 čísiel – 188 strán
 • 1899 – II. roč. – 12 čís. – 204 s.
 • 1900 – III. roč. – 12 čís. – 228 s.
 • 1901 – IV. roč. – 12 čís. – 288 s.
 • 1902 – V. roč. – 12 čís. – 256 s.
 • 1903 – VI. roč. – 12 čís. – 392 s.
 • 1904 – VII. roč. – 12 čís. – 384 s.
 • 1905 – VIII. roč. – 12 čís. – 396 s.
 • 1906 – IX. roč. –  12 čís. – 440 s.
 • 1907 – X. roč. – 12 čís. – 404 s.
 • 1908 – XI. roč. –  12 čís. – 300 s.
 • 1909 – nevychádzala
 • 1910 – XII. roč. – 12 čís. – 200 s.
 • 1911 – XIII. roč. – 12 čís. – 216 s.
 • 1912 – XIV. roč. – 12 čís. – 300 s.
 • 1913 – XV. roč. – 12 čís. – 308 s.
 • 1914 – XVI. roč. – 7 čís. – 168 s.

Časopis v elektronickej podobe upraviť

Zdroj upraviť

 • DENNICA. In: Bibliografia slovenských novín a časopisov do roku 1918. Zost. Michal Potemra. Martin : Matica slovenská, 1958. 145 s.