Detské mestečko

areál detského domova v Zlatovciach, čiasti Trenčína

Detský domov s areálom tzv. Detské mestečko je areál pozostávajúci z 36 objektov v Zlatovciach, dnešnej miestnej časti Trenčína. Návrh na vytvorenie Detského mestečka vznikol v roku 1965, otvorenie bolo v roku 1974 [1].

Areál detského mestečka
Rodinný dom v detskom mestečku
Vianoce v Detskom mestečku v jednej zo 17 rodín

História upraviť

Projekt Detského mestečka vznikol v polovici šesťdesiatych rokov. Samotná výstavba sa začala realizovať v roku 1968 a úplne dokončená bola až v roku 1974 - aj na vtedajšie pomery dosť dlhé obdobie zrodu. Pôvodne bolo navrhovaných päť Detských mestečiek. Prvé sa začalo stavať v Trenčíne, na výstavbu ďalších mestečiek neboli žiaľ už peniaze. Podľa informácií vybudovanie tohto komplexu – Detského mestečka v Trenčíne stálo v tom čase 89 miliónov korún.

Detské mestečko vo faktoch, dátumoch a číslach upraviť

 • V roku 1965 Okresný národný výbor pod vedením Š. Reháka v Trenčíne vyšiel s iniciatívou vybudovať Detské mestečko. Funkcionári okresu si prezreli zariadenie pre opustené deti vo Fóte v Maďarskej ľudovej republike.
 • 12. január 1966 - definitívne rozhodnutie o výstavbe Detského mestečka v Zlatovciach
 • 21. december 1968 - položenie základného kameňa Detského mestečka (pamätná tabuľa na túto udalosť sa nachádza na rohu budovy Základnej školy oproti vrátnici)
 • Autori projektu Detského mestečka: Ing. arch. Peter Brtko[2] – ako vedúca osobnosť Ing. arch. Ľudovít Režucha [3][4]
 • Projektovú štúdiu vypracoval: Ústav pre vývoj a projektovanie školských a kultúrnych zariadení v Bratislave
 • Výstavbu realizovali: Pozemné stavby Trnava
 • Plocha areálu Detského mestečka: 11,6 ha
 • V roku 2013 k 40. výročiu založenia Detského mestečka vyšla podnecujúca publikácia z názvom Rodinné príbehy bez rodín (Autor Branislav Ladický)
 • V roku 2018 na podnet bývalých odchovancov zapísané do ústredného zoznamu Národných kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky
 • V roku 2023 k 50. výročiu založenia Detského mestečka vyšla ďalšia knižka z názvom Detské mestečko v obrazoch (Autori Peter Brtko, Branislav Ladický)

Odobrenie začiatku výstavby prišlo u nás v čase určitej demokratizácie našej spoločnosti. Je možné, že i v inom čase by príslušné orgány asi ťažko súhlasili s takou investíciou pre tieto deti. Tomuto nasvedčuje i fakt, že ďalšie Detské mestečko sa už ani nezačalo stavať, ani projektovať.

Výstavba Detského mestečka sa uskutočnila na 2 etapy. K 1. septembru 1973 bola do prevádzky uvedená 18-triedna základná škola plus tri oddelenia školskej družiny, materská škôlka, zdravotné stredisko, školská jedáleň, viacúčelová sála, objekt vedenia Detského mestečka a prvých 8 rodinných buniek. Telocvičňa a bazén boli dané do prevádzky v decembri 1973. Ostatné rodinné bunky boli ukončené k 1. augustu 1974. Prvé obsadenie manželských dvojíc bolo takéto: Rodina Štofková, Kravcová, Gregušová, Hegedušová, Krajčíková, Bazalová, Špernogová, Gubárová, Lančaričová, Lissníková, Hagarová, Slotová, Miščiková, Križanová, Jankovská, Gogorová a od roku 1975 Gomolová.

K 1. januáru 1972 bol menovaný do funkcie riaditeľ Detského mestečka pán Štefan Rehák a PaedDr. Viktor Chovanec, CSc. za riaditeľa Základnej školy v Detskom mestečku. Potom boli prijatí prví zamestnanci (šofér, hospodár, energetik, vedúca ekonomicko-správneho úseku).

V tomto čase až do otvorenia Detského mestečka bol dotvorený vnútorný poriadok Detského mestečka, koncepcia výchovy v rodinných bunkách, kritéria pre výber manželských dvojíc do rodinných buniek, kritéria na naplnenie Detského mestečka deťmi.

Detské mestečko vzniklo ako alternatíva klasických detských domovov v 70. rokoch minulého storočia - ako detský domov rodinného typu, kde sa o skupinu detí bez rodičov staralo 17 manželských dvojíc. Táto idea sa, žiaľ, nezachovala a v roku 2005 bolo vládou M. Dzurindu (SDKU), vtedajšou Ministerkou práce soc. vecí a rodín Ivetou Radičovou (SDKU) a silnou mohutnou podporou Jozefa Mikloška ml. z nadácie Úsmev ako Dar zrušené.

Detské mestečko v Zlatovciach, ktoré je dnes súčasťou Trenčína, sa stalo Národnou kultúrnou pamiatkou SR. Išlo o iniciatívu bývalých odchovancov a ich podporovateľov. Tento Detský domov vzniklo pred viac ako 40 rokmi. Podávateľom bol Mgr. Branislav Ladický, ktorý v domove prežil kus svojho života (1990 - 2008) [5][6].

Autor projektu upraviť

Ing. Arch. Peter Brtko študoval architektúru na Vysokej škole technickej v Bratislave. Venoval sa architektonickej tvorbe a pamiatkovej starostlivosti. S jeho menom je spojená i dlhoročná koncepčná a organizačná práca v oblasti kultúry, architektúry a výtvarného umenia. Významnú časť jeho portfólia tvoria stavby pre kultúru (Detské mestečko v Trenčíne, kultúrny dom v Senici, bývalé múzeum Ladislava Novomeského v Senici), obnovy a rekonštrukcie (Mirbachov palác Galérie mesta Bratislavy, Kostol klarisiek pre expozíciu gotickej maľby a plastiky).

Mgr. Branislav Ladický (odchovanec Detského mestečka) upraviť

Bol po narodení od 6 mesiacov umiestnený do dojčenského ústavu v Púchove a vo veku 3 rokov začlenený do rodinnej výchovy v Detskom mestečku Trenčín - Zlatovce (detský domov rodinného typu). V roku 2013 napísal knižnú publikáciu z prostredia Detského mestečka – RODINNÉ PRÍBEHY BEZ RODÍN k 40. výročiu založenia Detského mestečka. V 27 roku života sa mu podarilo zorganizovať stretávku a konferenciu bývalých odchovancov, zamestnancov, priaznivcov a zakladateľov tradičnej rodinnej výchovy v Detskom mestečku.

Publikuje odborné články v odborných časopisoch MLÁDEŽ A SPOLOČNOSŤ, PREVENCIA, VYCHOVÁVATEĽ A VÚDPaP SR. Je aktívnym členom FICE na Slovensku. V roku 2017 bol spoluautorom monografie NÁVRAT PEDAGOGIKY DO DETSKÝCH DOMOVOV. V roku 2020 graficky upravil a prepísal knihu PhDr. Vladimíra Vachalíka, CSc. s názvom ELIMINOVANIE DELIKVENTNÝCH FORIEM SPRÁVANIA MLADISTVÝCH. V roku 2023 spoločne aj s architektom Detského mestečka Ing. arch. Petrom Brtkom dali do obehu k 50. výročiu založenia Detského mestečka knižnú publikáciu s názvom - DETSKÉ MESTEČKO V OBRAZOCH

Ocenenie upraviť

 • 1974: Cena Dušana Jurkoviča, Ing. arch. Peter Brtko, Ing. arch. Ľudovít Režucha – Architektonické riešenie Detského mestečka Trenčín-Zlatovce [7]
 • 2018: Detské mestečko vyhlásené za Národnú kultúrnu pamiatku SR[8], Ing. arch. Peter Brtko - autor projektu[2]
 • 2013: Získal cenu za významný prínos v oblasti architektúry Ing. arch. Peter Brtko. "Jeho najvýznamnejším dielom je Detské mestečko v Zlatovciach, za ktoré v roku 1974 získal Cenu Dušana Jurkoviča. Je to dodnes unikátny urbanisticko-architektonický komplex. V dobe svojho vzniku predstavoval na Slovensku dovtedy nejestvujúce riešenie s výnimočnými architektonickými hodnotami," povedal prezident SAS Ján Bahna.

Literatúra upraviť

 • KOLEKTÍV AUTOROV. 1998. Zborník príspevkov o skúsenostiach z náhradnej rodinnej výchovy pri príležitosti 25. výročia Detského mestečka v Trenčíne – Zlatovciach. Trenčín. 219 strán. Schválené Pedagogickou radou Detského Mestečka Trenčín – Zlatovce dňa 26.2. 1997. Určené pre vnútornú potrebu.
 • LADICKÝ, B. 2013. Rodinné príbehy bez rodín. Bratislava : H plus, 2013. 80 s. ISBN 978-80-88794-58-5
 • LADICKÝ, B. 2020. Z histórie Detského mestečka Trenčín - Zlatovce. In: Vychovávateľ. Ročník LXVIII, číslo 3-4 – z dňa 09.03.2020, strana 51-56. ISSN 0139-6919.
 • BRTKO, P. - LADICKÝ,B. 2023. Detské mestečko v obrazoch. Fakulta sociálnych štúdií. Katedra pedagogiky disciplín, Sládkovičovo: SpoSoIntE, Trenčín 2023. ISBN 978-80-89533-45-9.

Referencie upraviť

 1. Rok 1974: Otvára sa Detské mestečko Zlatovce [online]. TASR, vtedy.sk. Dostupné online.
 2. a b Peter Brtko. Archinfo (Selce: Archinfo), 2018-11-16. Dostupné online [cit. 2023-04-14]. ISSN 1339-9748.
 3. JURIKOVIČ, Martin. Z histórie Detského mestečka Trenčín – Zlatovce [online]. Denník N, 2020-09-20. Dostupné online.
 4. Ľudovít REŽUCHA. Archinfo (Selce: Archinfo). Dostupné online [cit. 2023-04-14]. ISSN 1339-9748.
 5. LUPRICH, Andrej. Detské mestečko bude kultúrnou pamiatkou [online]. MY Trenčín, 2017-04-28. Dostupné online.
 6. MICHALKOVÁ, Tatiana. Detské mestečko chcú vyhlásiť za pamiatku [online]. Pravda, 2017-04-04. Dostupné online.
 7. prof. Štefan Šlachta. Detské mestečko v Zlatovciach pri Trenčíne [online]. Časopis ASB, 2007-06-26. Dostupné online.
 8. Detské mestečko v Zlatovciach je národnou kultúrnou pamiatkou [online]. Bratislava: Pamiatkový úrad SR, 2018-05-31, [cit. 2023-04-14]. Dostupné online.