Devecserský okres

okres v Maďarsku vo Vesprémskej župe