Diferenciál

rozlišovacia stránka

Diferenciál môže byť:

  • v matematike: viacero významov, pôvodne nekonečne malá zmena hodnoty funkcie alebo premennej (značka d), pozri diferenciál (matematika)
  • v technike:
    • v strojárstve: diferenciálne súkolesie, teda sústava spoluzaberajúcich ozubených kolies s viacerými (spravidla dvoma) stupňami voľnosti
    • v automobile: prevodový mechanizmus alebe špeciálna forma diferencálneho súkolesia, ktorá automaticky umožňuje rozdielne otáčky pravého a ľavého kolesa (alebo pása a pod.) vozidla napr. v zákrute, pozri diferenciál (automobil)
    • zariadenie na sčítavanie uhlov natočenia dvoch hriadeľov
  • v informatike: mechanický analógový element počítajúci súčet alebo rozdiel dvoch mechanických veličín

Pozri aj upraviť


 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.