Číslicová informácia

(Presmerované z Digitálna informácia)

Číslicová informácia alebo digitálna informácia je informácia reprezentovaná nespojitým (diskrétnym) číslom, prípadne postupnosťou nespojitých číselných hodnôt (v prípade postupnosti ide o digitálny signál). V súčasnosti je to, až na ojedinelé výnimky, hlavný spôsob spracovávania dát nazbieraných pozorovaním sveta.

Keďže dnes používame číslicový počítač ako hlavný prostriedok spracovania dát a disponujeme množstvom algoritmov pre optimalizáciu spracovania číslicovej informácie, je to momentálne veľmi dôležitá reprezentácia. Objektívne však nie je jediná. V minulosti sa pred érou digitálnych počítačov používali analógové počítače, ktoré mali teoreticky vyššiu presnosť spracovania, avšak nedisponovali ani zďaleka takou rýchlosťou ako ich digitálny nástupca a zmena výpočtového programu sa rovnala výmene jadra počítača (zmena programu u digitálneho počítača je napr. inštalácia softvéru z CD-ROM, či DVD). V laboratóriách sú už dlhšiu dobu tzv. optické počítače, od ktorých sa očakáva ďalší prevratný výkonový skok oproti polovodičovo realizovaným počítačom. V nich sa uvažuje o hybridnom spracovaní analógovej a digitálnej informácie.

Pozri aj

upraviť