Digitálny voyeurizmus

Digitálny voyeurizmus je druh voyeurizmu. Je zhodný s "bežným" voyeurizmom (sledovanie cudzích ľudí a získavanie informácií, aj pikantných, o nich pre vlastné potešenie a vzrušenie z tejto činnosti), no využívajú sa pri tom súčasné technológie, napríklad:

  • šikovne zabudnutý MP3 prehrávač so zapnutým diktafónom, prípadne rádiová ploštica, na záchode, v kúpeľni, v spálni, v telefóne...
  • kamera, webkamera (patriaca užívateľovi ale nedopatrením verejne prístupná z internetu alebo patriaca voyeurovi)
  • otváranie cudzích správ v e-mailových kontách, komunikačných účtoch
  • použitie trójskeho koňa, keyloggera, programu na snímanie obrazovky, pre sledovanie aktivít človeka na počítači
  • odpočúvanie pripojenia na internet za účelom čítania cudzích správ a inej komunikácie, nie ich menenia, či posielania
  • hľadanie pikantných obrázkov s užívateľmi počítača v naivne zdieľaných sieťových zložkách

Pričom upraviť

  • daná osoba sa pritom snaží byť neodhalená
  • cieľom nie je získané informácie posielať tretej osobe ani ich inak zneužiť

Zákon upraviť

V USA a prakticky kdekoľvek na svete je problém so svojvoľným fotografovaním cudzích ľudí na ulici, najmä žien pre ich príťažlivý vzhľad. [1]