Disková galaxia

Disková galaxia je galaxia, ktorá má disk zo sploštenej otáčajúcej sa masy hviezd. Tieto galaxie môžu, ale nemusia obsahovať centrálnu galaktickú výduť.

Galaxia Sochár (NGC 253)

Do tejto skupiny galaxií patria: