Diskusia:Univerzita Komenského v Bratislave

Aktívne diskusie

OTRSUpraviť

Týka sa to zmazaného textu k Lekárskej fakulte?--Pelex 16:39, 9. máj 2011 (UTC)
Áno. —Kandy Talbot 16:56, 9. máj 2011 (UTC)

PresunyUpraviť

@MDsmajlik: Na základe akých zdrojov si robil tie presuny [1]? Napr. Akademická knižnica je v jej Organizačnom a prevádzkovom poriadku [2] uvádzaná výhradne ako „Akademická knižnica UK“. --Teslaton (diskusia) 13:11, 22. november 2017 (UTC)

Konkrétne [3] (posledné strany), [4], pozri aj iné dokumenty na [5] a [6]. Robil som to na základe týchto dokumentov UK, + napr. tu je to rovnako. --MDsmajlik (disk., prísp., meta) 13:18, 22. november 2017 (UTC)
Fakulty už boli v minulosti presúvané práve opačne (a fakulty všetkých VŠ tu potom boli uvádzané konzistentne). Je tam totiž priepastný rozpor medzi tým oficiálnym tvarom s UK vpredu a reálne používaným názvom (a to aj interne v iných dokumentoch UK, weboch a štatútoch fakúlt). Keď si vezmeš napr. štatút LF UK [7], je v Článku 1 ako oficiálny názov uvedený ten tvar s UK vpredu. No v celom zvyšku dokumentu, vrátane jeho názvu, je už používaný tvar „Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave“ alebo „Lekárska fakulta UK“, prípadne skratka LF UK. Podobne keď si otvoríš nejaký iný dokument LF UK. Takže ani oni sami ten oficiálny tvar veľmi nepoužívajú. --Teslaton (diskusia) 14:32, 22. november 2017 (UTC)
keď už robíš takéto veľké presuny, tak najprv by sa patrilo dať návrh v diskusii. --Gepetito (diskusia) 16:13, 22. november 2017 (UTC)
Späť na stránku „Univerzita Komenského v Bratislave“.