Archív: 2008 – 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020

OtázkaUpraviť

Ahoj Teslaton,

je možné, tu na wiki napísať nejakú súkromnú správu? Chcela by som sa niečo opýtať ohľadom pravidiel a nechcem takto verejne. Šlo by to? Ďakujem--Tedhned (diskusia) 18:53, 5. január 2022 (UTC)

Percentuálny bodUpraviť

Ahoj Teslaton! Ďakujem, ďakujem, ďakujem. Už som strácal nádej, že ma niekto podporí. Ešte to nie je úplne ako by som si predstavoval. Stále sa tam objavuje skratkovité uvádzanie numerických hodnôt 30 namiesto 30 % (prípadne 30/100 či 0,3) a pod. Ale o niečom inom Ti chcem napísať. Myslíš, že by prešla takáto "rebélia"?

Chcel by som namiesto súčasného: "Príklad: Zmena úrokovej sadzby z 10 % na 15 % (t. j. nárast o 50 % pri základe 10 %) znamená nárast o 5 percentuálnych bodov (15 % − 10 % = 5 % = 5 percentuálnych bodov). "

dať nasledujúce:

Príklad: Zmena úrokovej sadzby z 10 % na 15 % znamená nasledujúce:

 • nárast úrokovej sadzby o 5 % (= 5 percentuálnych bodov), keďže 15 % - 10 % = 5 %,
 • nárast úrokovej splátky o 50 %, keďže (15 % - 10 %)/10 % = (0,15 - 0,10)/0,10 = 0,5 = 50 %. Čiže nárast o 50 % predstavuje nárast pri inom základe. Preto už sa nemôže označovať ako nárast o 50 percentuálnych bodov.

Poznámka: Tvrdenie "úroky narastú o 5 %" nemusí byť chápané jednoznačne a môže preto často v praxi dochádzať k omylom. Tomuto sa dá zabrániť presnejšou formuláciou, a to buď "úroková sadzba narastie o 5 % (prípadne 5 percentuálnych bodov)" alebo "úroková splátka narastie o 5 %". Vtedy je základ, ku ktorému sa uvádzané percentá vzťahujú, jednoznačný. Úroková sadzba sa vzťahuje k celkovej požičanej/poskytnutej sume, zatiaľ čo úroková splátka sa vzťahuje k aktuálnej (predošlej) výške úrokovej sadzby.

Čo si o tom myslíš? Teším sa na Tvoju odpoveď :) 88.101.38.41 19:07, 18. január 2021 (UTC)

V prvom rade, bolo by dobré diskutovať na jednom mieste, v tomto prípade ideálne v diskusii k článku, nespamovať postupne diskusie N rôznych redaktorov. Na prípadné upútanie pozornosti niekoho sa zvykne používať š. {{odpoveď}} (treba ale editovať ako prihlásený, nie IP), v krajnom prípade stručná jednovetová zmienka s odkazom na diskusiu.
V druhom rade, nemyslím, že takéto rozpisovanie toho úvodného stručného príkladu veci pomôže. Trochu rozmýšľajúci čitateľ to pochopí, nerozmýšľajúceho ďalšie rozpitvávanie príkladu akurát zmätie. Podrobnejší príklad je v článku nižšie. --Teslaton (diskusia) 20:39, 18. január 2021 (UTC)

Ďakujem za odpoveď. O tej možnosti ako osloviť redaktora som nevedel. A máš pravdu, asi by to bolo naozaj komplikované. 88.101.38.41 21:36, 18. január 2021 (UTC)

článok Ján KvorkaUpraviť

Dobrý deň, Prečo ste môj článok Ján Kvorka dali na urgentné prepracovanie? Ak to bolo správne, tak prečo tieto články tiež nemajú toto označenie? Franklin Henry Giddings Saint-Louis-3 Gmina Knyszyn a ešte mnoho ďalších...

--Cobroney - Cobroney (diskusia) 11:45, 10. február 2021 (UTC)

Nedostatky jedných článkov samy o sebe nemôžu ospravedlňovať väčšie nedostatky iných článkov. Ten článok má gramatické chyby ( „V úradu“ ), nedostatok zdrojov a zlú formálnu úpravu. Vami vymenované články vznikli hromadným transferom/vytvorením botom. Už prvý ale napr. má spoľahlivý zdroj - internetovú encyklopédiu. Váš má ako zdroj jeden nepresný, nefungujúci link....--ScholastikosSVK (diskusia) 12:03, 10. február 2021 (UTC)
Nie je žiadúce, aby sem pribúdali ďalšie články pod úrovňou výhonku. Nehovoriac o tom, že tento nespĺňa prakticky nič – je zúfalý jazykovo, zdrojmi, rozsahom (4 takmer holé vety), technickým spracovaním (chýba štandardný úvod, náležitosti v infoboxe, kategorizácia, štandardné sekcie). Prečo je v takomto stave na urgent by malo byť zjavné. --Teslaton (diskusia) 12:13, 10. február 2021 (UTC)

Pavel Kohout 4 manželky? Otec Andreja Válka?Upraviť

(presunuté z Diskusia s redaktorom:TeslaBot#Pavel Kohout 4 manželky? Otec Andreja Válka? --Teslaton)

Ahoj, našiel som zaujímavú reťaz údajov na webe, čo by vlastne mohlo doplniť aj informácie na wiki, ale tu potrebujem poradiť, ako a či to vôbec má zmysel riešiť. Podľa tohto bol spisovateľ Pavel Kohout 4x ženatý, nie trikrát, ako sa uvádza na českej wiki.

Zachytil som totiž správu, že včera zomrel Andrej Válek.

https://www.omediach.com/tv/19993-zomreli-andrej-valek-a-vojtech-kukol-z-rtvs

Pri hľadaní, či išlo o rodinu bývalého ministra a básnika Miroslava Váleka som objavil toto:

https://bratislava.sme.sk/diskusie/1730047/6/v-dunajskej-luznej-strielal-syn-exministra-a-basnika-miroslava-valka.html

Tu sa tvrdí: Básnik Miroslav Válek bol jeho otčim.Keď sa oženil s jeho mamou tak si ho osvojil.Nebol jeho biologickým otcom.Válek má len dcéru z prvého manželstva. Andrejova mama bola dcérou Valerija Zorina,čiže Valerij Zorin bol Andrejovým starým otcom. Andrejova dcéra je manželkou exministra Počiatka.

Pátral som, kto mohol byť Andrejovým otcom a našiel som veľmi prekvapivé tvrdenie, že Zorinovej manžel bol spisovateľ Pavel Kohout.

http://www.pravnelisty.sk/monitoring-literatury/a734-pohlad-na-justiciu-prvej-csr-v-porovnani-s-jej-cinnostou-po-februari-1948

Doslova sa tam píše: Sú­čas­né zne­nie spo­mie­nok, o kto­rých vy­da­nie są za­slú­žil vý­znam­ný čes­ký spi­so­va­teľ Pa­vel Ko­hout, kto­rý slo­ven­ské­mu či­ta­te­ľo­vy je zná­my nie­len ako dis­ident a rov­na­ko ako pa­ni Slán­ska spolu­autor Char­ty 77, ale aj ako bý­va­lý man­žel dcé­ry bý­va­lé­ho veľ­vys­lan­ca So­viet­ské­ho zvä­zu v ČSSR V. Zo­ri­na[1]. [1] nes­kôr sa sta­la man­žel­kou mi­nis­tra kul­tú­ry SSR Mi­ros­la­va Vál­ka.

Na https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Kohout sa píše, že bol trikrát ženatý, Zorinová sa nespomína.

Na https://sk.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Válek sa spomína nevlastný syn Andrej, ktorého si podľa vyššie uvedených zdrojov osvojil, toho "vyženil", keď si zobral Zoru Zorinovú.

Nie som nejaký skúsený redaktor, tak sa radšej pýtam, či to nejako riešiť, zvlášť, keď sa u Pavla Kohouta jedná o žijúceho človeka.

Pali Pali65 (diskusia) 16:09, 10. február 2021 (UTC)

@Pali65: Dá sa to uviesť, pokiaľ je to už spracované a publikované v nejakom spoľahlivom zdroji (tzn. nie blogy, diskusné fóra, články v bulvári, bez autorstva alebo redakčného dozoru, atď.), ktorý sa dá v čl. citovať. No to, čo popisuješ, vyzerá zbežne skôr na vlastný výskum, ktorý na tejto pôde nie je žiadúci. --Teslaton (diskusia) 19:48, 10. február 2021 (UTC)
@Pali65 Ubezpečujem Ťa, že Kohout mal na tisíc percent "len" tri manželky. Toto je na sto precent chybné. Gitanes232 (diskusia) 22:53, 10. február 2021 (UTC)

Šablóna:Infobox MúzeumUpraviť

Ahoj,

mohol by si prosím v šablóne doplniť funkciu „vedúci“? SNM má štruktúru špecializovaných múzeí, na čele ktorých sú riaditelia a pod nimi sú ešte špecializované múzejné pracoviská (napr. Múzeum holokaustu v Seredi) na čele ktorých stoja vedúci. Srdečná vďaka, Pescan (diskusia) 17:02, 12. február 2021 (UTC)

@Pescan: Len čisto toto, tzn. +parameter Vedúci, zobrazovaný v IB medzi súčasnými Riaditeľ a Kurátor? --Teslaton (diskusia) 19:06, 12. február 2021 (UTC)
Super, ďakujem. Pescan (diskusia) 19:24, 12. február 2021 (UTC)

Pomoc s úpravou infoboxuUpraviť

ahoj, potreboval by som pomôcť s prerobením infoboxu Atlét, je tam rozdielny kód, ktorý neviem upraviť a chcel by som to prerobiť na kód podobný ostatným infoboxom ako je napr. infobox tenista a pod. Skúšal som tam do šablony dať medailovu bilanciu ale, aj mi ju pridá ale zle nie je v strede ale na boku a vobec stym neviem pohnut, mohol by sa sa nato pozrieť a skusit to nejak prerobit na ten kód podobnému napr tenistom, v ktorom sa ešte ako tak vyznam a je podla mna lahšie programovatelny ak ten čo je teraz na atlétovi. Dik Tomas-ko0 22:30, 6. marec 2021

FYIUpraviť

K bloku [1]: Diskusia s redaktorom:Trtkateľ NHL 2005. -OJJ 16:20, 10. marec 2021 (UTC)

ŠablónaUpraviť

Ahoj, máme chybu v šablóne dátumu, kde je namiesto 11. marec generovaný 11. Marec. Prejavuje sa to aj na hlavnej stránke... Hľadal som, kam šablóny smerujú ale nevyznám sa v tom. Pozrieš sa prosím na to? Vďaka!-ScholastikosSVK (diskusia) 20:54, 11. Marec 2021 (UTC)

@ScholastikosSVK: Nazdar. To je hodne divné, mám podozrenie, či to nebola len nejaká chvíľková záležitosť v rámci nejakých aktualizácií alebo úprav na strane prevádzky. Matroxko už síce medzičasom doplnil explicitné lowercasovanie do š. [2], je to ale podľa mňa nadbytočné, pretože {{#time: j. F}} (akt. výstup: „27. január“) za normálnych okolností pri sk locale nevyplúva názov mesiaca s veľkým prvým písmenom. --Teslaton (diskusia) 22:04, 11. marec 2021 (UTC)
Bude to nejaký nedávno zavedený bug, formátovanie názvov mesiacov nateraz opakovane strieda tvary s veľkým/malým prvým písmenom, zrejme v závislosti od toho, ktorý backend alebo worker proces vybavuje dotaz (pričom výstup sa následne zakešuje, takže je krátkodobo konzistentný). --Teslaton (diskusia) 01:18, 12. Marec 2021 (UTC)

Takže ide o robotu [3] iniciatívneho nového prekladajúceho (tw:User:Yardom78) na TW... Chystal som sa mu už vo feb. písať kvôli iným zavedeným chybám, medzičasom bohužiaľ neváhal a prekopal aj toto. --Teslaton (diskusia) 13:21, 12. Marec 2021 (UTC)

Aha. Mne sa zdalo už včera, že tých zmien je viacero. Zmenil (on?) aj názov Posledné úpravy na "Nedávne zmeny".--ScholastikosSVK (diskusia) 14:14, 12. Marec 2021 (UTC)
Jasné že hej, kto iný? :D [4] Nemal som čas sa na to zatiaľ bližšie pozerať, či je to súce len na revíziu a čiastkové fixy, alebo skôr na hromadný revert. Robil totiž okrem takýchto svojvoľných zmien terminológie aj úpravy, vedúce k chybným tvarom, napr. [5] (je to prefix Kategória/Kategórie k výčtu kat. na spodku stránky, tvar Kategórií tam nemá čo robiť) alebo tie názvy mesiacov. --Teslaton (diskusia) 15:45, 12. Marec 2021 (UTC)

Pomoc (2)Upraviť

Aho, prosím ťa, ako sa mám dostať cez mobilnú Wikipediu na miesto kde by som moholo oznámiť ( a zároveň urgovať) napísanie stránky o Protináboženstve ? ( na českej a dokonca aj polskej Wikipédí už takáto stránka je ). Pre vyhladanie v Anglickej Wikipédií je heslo- Antitheism Velkomoravská Ríša (diskusia) 06:16, 29. marec 2021 (UTC)

@Velkomoravská Ríša: V prvom rade moc nerozumiem dotazu – čo je myslené pod „oznámiť (a zároveň urgovať) napísanie stránky“? V druhom rade nepoužívam mobilný web ani app, takže netuším, ako sa tam zakladajú nové heslá. Normálne v bežnom webovom rozhraní wiki keď zadáš názov neexistujúceho hesla do vyhľadávania, dá sa z výsledku preklikať až na založenie nového čl. s takým názvom. V treťom rade neviem, či je „protináboženstvo“ terminologicky vhodný ekvivalent, bolo by to treba zvoliť podľa nejakej (odbornej) literatúry, nie voľne. --Teslaton (diskusia) 18:47, 29. marec 2021 (UTC)

ĹubovňaUpraviť

Čau, šlo by opravit toto:

+ navázané odkazy:

62.168.13.101 16:24, 22. apríl 2021 (UTC)

Určite áno, je to ale skôr vec na redaktorov cebuánskej wiki, resp. heslo ceb:Okres Stará Ĺubovňa založil bot redaktora Lsj, ktorému sa k tomu dá skúsiť napísať (po anglicky) na DS [6]. --Teslaton (diskusia) 16:46, 22. apríl 2021 (UTC)
Nič, fixol som to [7], myslel som, že bude viac backlinkov. --Teslaton (diskusia) 17:15, 22. apríl 2021 (UTC)

Matica slovenskáUpraviť

Zdravím. Na wikipedii publikujem prvýkrát, teda spomínané formátovanie článku mi veľa nehovorí (vykonával som rozsiahlejšie úpravy na na stránke o Matici slovenskej), ale čo sa týka zdrojov, prípadne info o Matici slovenskej, som jej pracovníkom. Všetky citácie vychádzajú z našich dokumentov, teda z dokumentov, ktoré spracovala Matica slovenská. Nový aktualizovaný text bol spracovaný vedeckým tajomníkom MS, boli doplnené nové informácie, aktualizované staré a nepresné informácie nahradené správnymi. Napr. motto vpravo na stránke, také motto v MS nie je a nikdy sa nepoužívalo, taktiež informácie o odovzdávaných cenách sú neaktuálne a mnoho iného. Chceli sme len, aby info o našej najstaršej národnej kultúrnej ustanovizni boli prezentované pravdivo a na patričnej úrovni, nakoľko súčasný text, ktorý sa tam nachádza nekorešponduje s realitou. Ďakujem za pochopenie Jaňo Ragnaris (diskusia) 09:46, 23. apríl 2021 (UTC)

@Jaňo Ragnaris: Zdravím. Pozriem znova ten diff, bolo by ale dobré robiť tie úpravy pokiaľ možno s rešpektovaním doterajšieho obsahu (a zdrojov), tzn. nie kompletné prekopávanie článkov do vlastnej podoby. A teda nový obsah musí byť rovnako encyklopedický a doložený citáciami, resp. ak by tam mal byť doslovne použitý obsah, ktorý už bol niekde inde publikovaný, bude treba písomné potvrdenie autora, uvoľňujúce ho pod slobodnou licenciou, viď OTRS a publikácia diela predtým publikovaného mimo Wikipédie. --Teslaton (diskusia) 14:08, 23. apríl 2021 (UTC)

Miestne referendumUpraviť

Obrovska vdaka Cestimir za docistenie a schvalenie clanku Miestne referendum

Chcel by som este poradit:

 1. ako sa daju aktualizovat automaticky statisticke udaje v prehlade po doplneni dalsich riadkov to tabulky?
  1. ked som skusal spocitat riadky v stlpcoch a obrazit ako paramater podla https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Table_row_counter, tak mi vyhodilo ze neexistuje slovenska sablona.
 2. poprosil by som pomoct s opravou stlpca datum, pripadne poradit, rad by som sa to naucil. Jozo (diskusia)

NahotaUpraviť

Ahoj, není spíš jen nějaká nevhodná fotomontáž? Ta těla se mi takto nezdají být příliš přirozená, leč třeba se pletu. Obrázek je z roku 2021, přičemž už jej používá celkem dost jazykových verzí, tak jestli se nejedná o nějaký spam/žertík, co by třeba mohl někomu ublížit... Měj se fajn. Kolik máte na Slovensku stupňů? :) -OJJ 18:21, 20. jún 2021 (UTC)

Nazdar. Netuším, no nie je tam nutný, do článku aj rozsahom sedí tak akurát ten jeden. Uploader má navyše na Commonse indef pre sockpuppeting a toto bol jeho jediný upload. --Teslaton (diskusia) 18:17, 21. jún 2021 (UTC)

ExperimentyUpraviť

Ahoj, nerád píšem, no nemal by to mať dotyčný tiež? Robil experimenty a ešte aj odstránil šablónu bezdôvodne. Tak mu tiež tú úpravu čo som spravil vráť. Alebo je to snáď vojna proti mne? S pozdravom, Peter. --PeterWiki56 (diskusia) 17:29, 29. jún 2021 (UTC)

Nie som si vedomý, že by robil experimenty. K ostatnému som mu napísal [8]. Týka sa to oboch strán – menej bezhlavého revertovania a horúceho plieskania šablón (riešia iný typ aktivít), viac rozvahy. --Teslaton (diskusia) 17:34, 29. jún 2021 (UTC)
OK, rozumiem, ale videl si snáď že by som ja robil experimenty? --PeterWiki56 (diskusia) 17:36, 29. jún 2021 (UTC)
Už som sa k tomu vyjadril na diskusnej stránke. --PeterWiki56 (diskusia) 17:37, 29. jún 2021 (UTC)

Pieskovisko - NellietteUpraviť

Teslaton, neviem kto upravoval moje pieskovisko, je to záhadné, prosím aby si to nejako opravil - dal naspäť poslednú celú verziu článku, lebo mne to nechce dovoliť, zrejme ma niekto zablokoval.--Nelliette (diskusia) 14:53, 9. júl 2021 (UTC)

Ďakujem, už je to napravené.--Nelliette (diskusia) 16:15, 9. júl 2021 (UTC)
@Nelliette: Pozrel som históriu a zdá sa, že si z nedopatrenia vrátila svoje úpravy. Blokovanie som nezaznamenal.--Jetam2 (diskusia) 16:21, 9. júl 2021 (UTC)
To síce nechápem, ale nebudem odporovať. Bolo to nadránom...--Nelliette (diskusia) 16:24, 9. júl 2021 (UTC)

PSPUpraviť

P. Teslaton, mňa absolútne nezaujímajú voláke „Štúrovské ...“ ohladom zápisu dátumov v slovenčine podľa PSP. V každom normálnom článku sa v dátume v dvojcifernom tvare píše pred číslicami 1 až 9 0 a deň a mesiac sa oddeluje bodkou a nie bodkou a medzerou. Ale dobre. Nabudúce tieto informácie poskytujte prosím radšej volákym Tótom alebo Oravákom, ktorých zaujíma slovenský pravopis. Ďakujem. >>> Gateshebe (diskusia) 20:50, 17. júl 2021 (UTC)

Abuse filter blocking SynchbotUpraviť

Hi! Abuse filter 39 (Nepodpísaný diskusný príspevok) blocks the synchbot service, which helps users manage their own pages across all wikis. Can you add an exception to the rule (e.g. using !contains_any(global_user_groups, "global-interface-editor"))? —Pathoschild (diskusia) 02:13, 8. august 2021 (UTC)

@Pathoschild:   Done --Teslaton (diskusia) 12:29, 21. august 2021 (UTC)
Thanks! Pathoschild (diskusia) 05:55, 22. august 2021 (UTC)

REPUBLIKAUpraviť

Môžem sa spýtať, prečo si podporil zmeny ktoré som vrátil, ktoré očierňovali hnutie. Jasne som to vysvetlil a jasne je možné dohľadať si o čo sa snaží, aké má plány a ako sa profiluje Hnutie REPUBLIKA. Hnutie má ďaleko od toho z čoho je obviňované. Všetky očierňujúce informácie sa opierajú len na Denníkom N vypichnuté náležitosti. Denník N je jasne liberálne, progresívne nastavený zdroj. Všetky ostatné zdroje ktoré podporujú konzervatívne postoju sú zaradené do konšpiratívneho chlieva a označené ako nedôveryhodné. Toto je tá slobodná a nestranná platforma wikipédia? Toto je jasný boj proti konzervatívnym hodnotám. Aký súvis má nejaký blog Denníka N o Radovi Fašungovi, ktorý citoval štúrovcov a dejateľov Slovenska s tým, že robí grafický dizajn pre Hnutie dnes ako service provider? Ako súvisí teoretický antisemitizmus (diskutabilné, lebo všetko sa opiera o "kontext", ktorý sa upraví podľa potreby) súvislosti s diskutabilným George Sorosom? Ahááá už mi došlo. Neprebral náhodou pán Soros relatívne nedávno pomocou jednej so svojich nadácií významný podiel v denníku N o ktorý sa opiera veľa faktov na wikipedii ako o vhodný zdroj? Má vôbec význam snažiť sa o vyvažovanie špiny hádzanie na Republiku, alebo je už aj wikipédia tak nestranná ako zvyšok mienkotvorných médií? Aby som vedel... Lebo keď má byť ako objektívny zdroj, denník N kde prispieva p. Benčík, alebo konšpirátori.sk, kde figuruje p. Smatana, ktorí sú jasne politickí oponenti Hnutia REPUBLIKA, tak potom o nestrannosti wikipédie nemôže byť ani reči. Ako to teda je???--Guyver8 (diskusia) 16:11, 25. august 2021 (UTC)

@Guyver8: Nezhovaďuj sa pls. pokusmi o spájanie konzervatívnych hodnôt s hnedými zúfalcami typu Mazurek, Uhrík, Ďurica a pod. Áno, Denník N je jasne liberálne, progresívne nastavený zdroj, podobne ako sú napr. Hanusov Postoj alebo Daniškov Štandard konzervatívne (a napriek tomu akosi nie sú na spomínanom zozname hovnometov a bývajú tu bez problémov citované, pretože ide napriek odlišnému svetonázoru o žurnalistické zdroje s reálnymi autormi s novinárskym vzdelaním, redakčným dohľadom, atď.). A obligátne blúznenie o Sorosovi si pls. nechaj do Hlavných správ alebo na niektoré stretnutie s voličmi. --Teslaton (diskusia) 16:38, 25. august 2021 (UTC)
Rozumiem. Slová "hovnomet", "hnedými zúfalcami" a "obligátne blúznenie" mi dali jasnú odpoveď o postoji k problematike a nestrannosti. Ale aj tak ďakujem za odpoveď.--Guyver8 (diskusia) 16:46, 25. august 2021 (UTC)

TrackingUpraviť

Zdravím, označil si ma v tejto úprave, či je potrebný tracking? Neviem čo tým trackingom myslíš, môžeš mi to vysvetliť? - Matroxko 💬 🧾 07:56, 24. september 2021 (UTC)

@Matroxko: Nazdar, jj, teba sa z toho priamo týkalo len to odstránenie zakomentovania tých záverečných odriadkovaní [9], to sme už v minulosti riešili. Tracking (pomocou podmieneného radenia do účelových kategórií) samotný tam vložil ešte Bonnifac 11 rokov dozadu [10]. --Teslaton (diskusia) 08:05, 24. september 2021 (UTC)

WikiwandUpraviť

Chcem sa len spýtať, či sa nedá napraviť vo wikiwand technická funkcia odkazovania z referencií, ktorá funguje na wikipédii ale nie na wikiwande, čo vnímam ako dosť nepohodlné. Je to univerzálna chyba. Ak sa nastavím na šipku pri referencii a odkliknem, nič sa nedeje. Takisto, keď chcem ísť z textu do referencií, tiež sa nič nedeje. dík za odpoveď. --Nelliette (diskusia) 14:36, 26. september 2021 (UTC)

@Nelliette: Sorry, s tým asi nepomôžem, nemám s Wikiwand žiadnu skúsenosť. --Teslaton (diskusia) 20:04, 26. september 2021 (UTC)

Vdaka a pardon.--Nelliette (diskusia) 20:35, 27. september 2021 (UTC)

WikiCitátor a slov-lex.skUpraviť

Ahoj, prevádzka portálu slov-lex.sk (Zbierka zákonov SR) prešla minulý rok z Ministerstva spravodlivosti SR na Úrad vlády SR, bolo by preto fajn nastaviť WikiCitátor tak, aby v citačnej šablóne ako vydavateľa uvádzal Úrad vlády Slovenskej republiky. --Human. (diskusia) 22:39, 29. október 2021 (UTC)

AresUpraviť

Len pre informáciu do budúcnosti: Oboje je správne. V dnešnej slovenčine je správnejšie Aresa (slovenské skloňovanie) než Area (neslovenské skloňovanie), aspoň podľa slovníkov a pod. To sa samozrejme týka všetkých podobných gréckych mien. 2A02:AB04:3140:7400:513B:22E7:10BC:FE03 13:29, 20. november 2021 (UTC)

Ok, môže byť, vychádzal som z tvaru v Beliane. --Teslaton (diskusia) 17:50, 20. november 2021 (UTC)

Údržbové šablónyUpraviť

Ja viem, že to je zlá šablóna. Ale to vaše geniálne nastavenie nedovoľuje neprihlásenému redaktorovi vrátiť naspäť svoj vlastný edit ! Chcel som ich dať preč a vypisovalo mi to, že sa snažím odstrániť šablónu (hoci som ju tam pár sekúnd pred tým sám vložil). A takéto a podobné majstrovské kúsky to robí opakovane. Gratulujem všetkým, ktorí sú za toto po technickej stránke zodpovední. Minule som takto vkladal jednu vetu asi hodinu. 2A02:AB04:3140:7400:FCA2:4CA9:B186:44FD 03:40, 26. november 2021 (UTC)

Má to jednoduché a priamočiare riešenie: edituj ako normálny človek z redaktorského konta... Tie filtre predstavujú nejaký technicky realizovateľný kompromis – za cenu zvýšenej editačnej bariéry pre anonymov a novoregistrovaných zachytávajú veľké množstvo prvoplánových experimentov a vandalizmov a významným spôsobom redukujú nároky na manuálny patrolling. Nie sú pritom zďaleka jediným dôvodom, prečo je anonymný režim vyložene nevhodný pre človeka, ktorý wiki edituje vo väčšom rozsahu, než sú príležitostné občasné úpravy (pár krát som ti to pokiaľ viem aj po položke rozpisoval). Tzn. nemám žiadne pochopenie pre to, čo uvádzaš. --Teslaton (diskusia) 03:59, 26. november 2021 (UTC)
A čo sa týka konkrétne logiky filtra, riešiaceho odstraňovanie údržbových š.: počíta sa tam bilancia počtu (ľubovoľných) údržbových š. v predchádzajúcej vs. v ukladanej revízii čl., tzn. áno, ak odstrániš aj viacero výskytov tej istej š. (a ponecháš trebárs jeden), bude to filter triggerovať. Zároveň sa nekontroluje, či dotyčné š. náhodou nevložil rovnaký redaktor, pretože to technicky nie je možné, nie je tam k dispozícii kontext, ktorý by niečo také spoľahlivo umožnil. Iná vec ale je, že filter má dve inštancie: jednu len upozorňovaciu a až druhú zákazovú (ak sa pokus o akciu zopakuje aspoň 3-krát v priebehu 24h). Tzn. pri prvom a druhom upozornení by si ešte normálne mal byť schopný čl. uložiť. Buď si ho teda po zobrazení hlášky uložiť nenechal, alebo tam šlo o súbeh viacerých filtrov (IP throttling, limitujúci max frekvenciu IP úprav jedného čl. resp. celkovo). Celé je to nastavené tak, aby to ľuďom umožňovalo príležitostné konštruktívne úpravy (a zároveň ešte účinne obmedzovalo škodlivé aktivity), nie je to dimenzované na rutinnú hromadnú robotu z IP adresy (a anonymný patrolling už vôbec nie). --Teslaton (diskusia) 04:34, 26. november 2021 (UTC)

Máš môj obdivUpraviť

Máš môj obdiv za mimoriadnu znalosť wikipédie a technické zručnosti. Technické riešenia ktoré si mi poradil požívam pravidelne a výrazne zjednodušujú a spríjemňujú prácu. Ľudia, ktorý sú v danej oblasti na špici sú odsúdení na spoluprácu s ľuďmi, ktorí tam nie sú a preto ti ďakujem za trpezlivosť. Pretože v jednom príspevku pretiekla, dovolím si nezdvorilú časť odstrániť, oný človek informáciu dostal. Prajem pevné nervy a nech ťa teší čo robíš. --Martin Jediny (diskusia) 08:33, 27. november 2021 (UTC)

Nazdar. Nejde o to, kto je v čom nakoľko „na špici“, ide o to zosúladenie aktivít so schopnosťami a skúsenosťami v danom čase. Čo sa týka odstraňovania obsahu cudzích diskusných príspevkov – mimo experimentov, vandalizmov a osobných útokov to tu nie je bežné a nepokladá sa to za slušné. A teda aj ten „refaktoring“ v prípade o.ú. sa zvyčajne robí tak, aby bolo zrejmé, že bol pôvodný príspevok moderovaný (š. {{osobný útok}} alebo iná forma). Odstránený text ale za osobný útok nepokladám, takže úpravu vraciam (pre korektnosť teda s úpravou niektorých formulácií do vecnejšej podoby). --Teslaton (diskusia) 09:31, 27. november 2021 (UTC)
Osobne som to považoval za nezdvorilé, tak som váhal medzi odstránením a zásahom. Zásah považujem za krajné riešenie a odhodlal som sa až ráno, aby som to nerobil s horúcou hlavou. Sorry, že som to spravil nedokonalo. Keďže ty aj ráno na tom trváš asi máš dôvod a nebudem ďalej zasahovať do sporu ktorému nerozumiem. Sme v rovine že ty to považuješ za vhodné (možno i potrebné), ja potrebnosť neviem posúdiť, len sa mi to zdalo nezdvorilé, preto som sa vyjadril. Martin Jediny (diskusia) 10:02, 27. november 2021 (UTC)

Výhrady k zoznamu oprávnených hlasujúcichUpraviť

(presunuté z Diskusia k Wikipédii:Pravidlá/Úprava pravidiel 2021#Diskusia --Teslaton)

@Teslaton: Tvoje kód ma dve chyby:

 • Nerozlišuješ posun času (CEST vs CET).
 • „user_registration < DATE_FORMAT“ ma byť aj rovné.

Ale výsledok je aj tak správne, nakoľko pre toto hlasovanie tieto chyby neovplyvnili výsledok. ✍️ Dušan Kreheľ (diskusia) 11:22, 27. november 2021 (UTC)

@Dušan Kreheľ: Ad 1: Daylight saving offsetom podlieha lokálny čas, nie UTC. A časy (vstup aj underlying údaje) sú v prípade tohoto reportu v UTC.
Ad 2: Časová reprezentácia je vo vzťahu k dĺžkam uvažovaných intervalov fakticky spojitá veličina, tzn. ostrá vs. neostrá nerovnosť má úplne marginálny vplyv. Pokiaľ by sme sa ale hypoteticky mali hrať na sekundové rozlíšenie, bolo by potrebné sémantiku s ohľadom na to exaktne špecifikovať už v pravidle (tzn. či sa registrácia exaktne 2 mes. dozadu a súčasne exaktne v rovnakej sekunde dňa ako je moment spustenia hlasovania má alebo nemá akceptovať). --Teslaton (diskusia) 11:58, 27. november 2021 (UTC)
 • Tvoj časový interval ohraničený časmi v UTC nesprávne označuje 2-mesačný interval pre časové pásmo Europe/Bratislava, nakoľko je o 1 hodinu kratší, ako by mal byť. Všimni si komentár v mojom kóde.
 • V dnešných pravidlách je to presne definované, takže ma byť aj „rovná sa“ lebo:
  • Oprávnenie hlasovať majú len redaktori s hlasovacím právom v okamihu spustenia hlasovania. (Zdroj. Zvýraznenie som pridal ja.)
  • Je zaregistrovaný vo Wikipédii minimálne po dobu dvoch kalendárnych mesiacov. (Zdroj. Zvýraznenie som pridal ja.)
✍️ Dušan Kreheľ (diskusia) 12:37, 27. november 2021 (UTC)
1. Nie, ani v úvahách o dátumovej aritmetike nie je dôvod riešiť prevody z/na lokálne časy. Skwiki má od začiatku existencie primárnu zónu UTC a všetky evidencie sú tu vedené a defaultne aj prezentované v UTC. Tzn. časová zložka v tvojom „dvea mesiace pred“ nemá dôvod byť v UTC vyjadrení offsetnutá oproti prvému prípadu, offsetnuté má byť ak tak vyjadrenie v lokálnom čase (pričom to, že uvažuješ konkrétne CET/CEST je tvoja voľba). Časové pásma platné „teraz“ (v zmysle momentu hlasovania) alebo „vtedy“ (v zmysle momentu registrácie) na území akéhokoľvek konkrétneho štátu (a ich DST offsety) nehrajú rolu, pravidlo žiaden konkrétny štát ani zónu nespomína.
2. Ešte raz: rozhodnutie, či na to miesto patrí ostrá alebo neostrá nerovnosť by (v reálnom prípade návrhu systému, kde by na tom mohlo niečo závažné stáť) bolo potrebné explicitne zvoliť pri tvorbe špecifikácie. A voľba ostrej nerovnosti tam môže mať pokojne rácio, napr. vo vzťahu k zaokrúhľovacím chybám pri prevode do diskrétnej reprezentácie, pretože zabezpečí že už určite uplynul celý offsetovaný interval. --Teslaton (diskusia) 13:18, 27. november 2021 (UTC)

StiažnosťUpraviť

Jetam2 je namňa zasednutý, stále mi bezdôvodne maže úpravy. Ja som sa mu ospravedlnil za to ako som sa choval, ale on mi stále robí naproti. Jakub Galbavý (diskusia) 13:59, 30. november 2021 (UTC)

Pre kontext link na „ospravedlnenie“ a moja odpoveď.--Jetam2 (diskusia) 17:09, 30. november 2021 (UTC)

Kategória:Šablóna convertUpraviť

Ahoj, podívej se prosím na Kategória:Šablóna convert, jistý kolega navrhnul vše na rychlosmaz, jsem v tomto případě kapku ostražitější. Pokud by se to mazalo, možná by to bylo navíc jednodušší udělat nějakým skriptem. Díky. -OJJ 13:14, 6. december 2021 (UTC)

@OJJ: Revertujem všetko naspäť. Ináč inak pekne to majú spravené v plwiki. ✍️ Dušan Kreheľ (diskusia) 16:27, 6. december 2021 (UTC)

Šablóna: YoutuberUpraviť

Zdravím, vytvoril som Šablónu: Youtuber. Všetko ide ako hodinky, až na hlavičky. Domnievam sa, že hlavička "Youtube" prekrýva ostatné popisy. Napríklad, ako môžeš vidieť na obrázku zadal som do infoboxu "podpis" a "rodné meno". A podľa všetkého hlavička "Youtube" zakryla popis "Rodné meno". Trápim sa už nad tým 2 dni a stále neviem čo robím zle. Nemohol by si mi prosím vysvetliť prečo to nefunguje? Tvoj obdivovateľ --AngryBiceps (diskusia) 21:39, 12. december 2021 (UTC)

@AngryBiceps: Pri wiki šablónach nezáleží na poradí odovzdávania parametrov, záleží len na ich názvoch. Hlavičky IB sú z toho dôvodu číslované súbežne s ostatnými parametrami, tzn. ak chceš hlavičku pred 35. položkou IB, musíš ju vypluť cez hlavicka35 = ..., bez ohľadu na to, že pôjde reálne trebárs len o druhú neprázdnu hlavičku v celom IB. Inšpirovať sa treba skúmaním zdrojákov existujúcich príbuzných šablón, v tomto prípade viď napr. {{Infobox Spisovateľ}}. --Teslaton (diskusia) 21:51, 12. december 2021 (UTC)
Ďakujem, som ti zaviazaný :) AngryBiceps (diskusia) 07:15, 13. december 2021 (UTC)

@AngryBiceps: Ešte k tej šablóne, nekontroloval som to celé, no námatkovo:

 • chýbajú tam viaceré štandardné položky z {{Infobox Osobnosť}}, napr. vysoká škola (parameter Alma mater). Tiež zamestnaním/profesiou nemusí byť dotyčný nutne „youtuber“, aj keď to sa dá riešiť popisom.
 • tvar názvov parametrov by mal byť pokiaľ možno v rámci š. konzistentný (tu najlepšie podľa IB Osobnosť). Tzn. nie časť po slovensky, s prvým písmenom veľkým a medzerami (ako Dátum narodenia) a časť zas po anglicky, s prvým malým a podčiarnikmi (ako diamond_button)

Celkovo keď založíš novú š., obzvlášť ako začínajúci redaktor, je dobré hodiť zmienku do technickej kaviarne, počkať tam na feedback, a zapracovať prípadné pripomienky, kým ju začneš vkladať do článkov. --Teslaton (diskusia) 19:03, 13. december 2021 (UTC) --Teslaton (diskusia) 19:03, 13. december 2021 (UTC)

Ahoj, diky, že si mi ukázal technickú kaviareň. Mám to tam ešte poslať? V budúcnosti vám to určite pošlem vpredom. Čo sa týka jazykov, tak s tebou plne súhlasím, je to neprehľadné, ale ako preložíš do slovenčiny Red-diamond button? Červeno diamantový gombik? Radšej som to nechal v angličtine :) Pokúsim sa všetky nedostatky napraviť. S pozdravom AngryBiceps (diskusia) 19:18, 13. december 2021 (UTC)
Ak to je terminológia z YT (a nie je k tomu štandardná lokalizácia), dá sa to ev. nechať v en tvaroch, no tú formu by som zjednotil (tzn. prvé veľké, medzery namiesto podčiarnikov). --Teslaton (diskusia) 19:21, 13. december 2021 (UTC)
Ok, moc vďaka, prerobím to :) AngryBiceps (diskusia) 19:50, 13. december 2021 (UTC)

FotkaUpraviť

Zdravím Teslaton, je povolené robiť snímky obrazovky hier? :) --AngryBiceps (diskusia) 09:34, 15. december 2021 (UTC)

@AngryBiceps: Robiť si snímky ti nikto nezakáže, no ak otázka smeruje k uploadu na Commons (a použitiu tu na wiki), tak tam ako pri iných odvodených dielach, tzn. len v tých prípadoch, kde je buď samotný softvér alebo dotyčný screenshot doložiteľne uvoľnený ako slobodné dielo. Viď Commons:Screenshots (prípadne čiastkový sk preklad). --Teslaton (diskusia) 21:26, 15. december 2021 (UTC)
Ďakujem :) AngryBiceps (diskusia) 21:32, 15. december 2021 (UTC)
@AngryBiceps: P.S.: ten smajlík v každej jednej odpovedi je trochu iritujúci. Okrem toho to devalvuje význam toho emotikonu, keďže normálne indikuje nejakú emóciu v príspevku. --Teslaton (diskusia) 21:36, 15. december 2021 (UTC)
Správy so smajlíkom pôsobia lepšie a navyše nechápem ako niekto môže zistiť emóciu z toho smajlíka :DDDD AngryBiceps (diskusia) 22:11, 15. december 2021 (UTC)
Nie, nepôsobia lepšie, pôsobia infantilne. --Teslaton (diskusia) 22:17, 15. december 2021 (UTC)

Urgent na čl. Karl NehammerUpraviť

Teslaton, chcem ťa požiadať, aby si sa pozrel na článok Karl Nehammer, čosom naposledy robila. Je tam urgent. Nie som siv edomá toho, že to potrebuje urgentnú šablónu.--Nelliette (diskusia) 23:07, 15. december 2021 (UTC).

@Nelliette: To je skôr otázka na dotyčnú IP. Za mňa sú tam niektoré, štylisticky dosť krkolomné vety, evokujúce strojový preklad, napr:
„Po teroristickom útoku vo Viedni 2. novembra 2020 sa musel Karl Nehammer ako minister vnútra postaviť zoči-voči obvineniam, že nezabránil atentátu, ako sa ukázalo, keď jemu podriadený spolkový úrad pre ochranu ústavy a boj proti terorizmu (BVT) podľa upozornení na vyšetrovaný nákup munície jedného vtedy práve polícii známeho atentátnika kvôli komunikačnej chybe zmeškal vyjednávanie.“
„V júli 2021 bol otvorene kritizovaný, že jeho manželka Katharina Nehammerová bola prenasledovaná viacerými súkromnými osobami na sieti Facebook, kvôli zdieľaniu klamlivého obsahu v postoch a odškodneniu 3500 € za právnu ochranu.“
„Karl Nehammer obhajoval pri tlačovej konferencii vo Viedni postup, ktorý mala jeho manželka ako súkromná osoba, ktorá bola na internete ohováraná a stala sa obeťou nenávisti na sieti.“
--Teslaton (diskusia) 23:15, 15. december 2021 (UTC)
Nejde o krkolomné vety ale o úplne hlúposti, ktoré v origináli vôbec niesu. Sú to poprekrúcané vety a nepravdy, ktoré sa majú okamžite mazať, nech sa tieto bludy všade neroznesú.
Príklad: ::„Po teroristickom útoku vo Viedni 2. novembra 2020 sa musel Karl Nehammer ako minister vnútra postaviť zoči-voči obvineniam, že nezabránil atentátu, ako sa ukázalo, keď jemu podriadený spolkový úrad pre ochranu ústavy a boj proti terorizmu (BVT) podľa upozornení na vyšetrovaný nákup munície jedného vtedy práve polícii známeho atentátnika kvôli komunikačnej chybe zmeškal vyjednávanie.“
Aké zmeškal vyjednávanie, kto mal s kým vyjednávať? V origináli nič také nie je, úplne odveci preložená veta, ktorá ani nemá žiadnu logiku. A takých je tam viac. Napr. aj posledná veta, to isté.
To nie je prvýkrát, táto redaktorka „ovláda“ všetky svetové jazyky, už takto prekladala z francúzštiny a rovnako tam bolo toľko vymyslených chybných viet, že to malo byť rovno zmazané.
Verzie predtým, ešte horšie a nikto si to ani nevšimne, ako tak to opravím, aby to ostalo a pridá tam ďalšie perly. Napr. preloží vetu o ňom: „V júli 2020 bolo známe, že prešiel do súkromnej sféry“. Pritom táto veta je o jeho manželke, že prešla do súkromného sektora.
Všetky tieto preklady treba označovať na urgent, lebo to tu takto ostane. --2A02:AB04:27BD:D900:F84E:F7F4:425E:4A1D 18:32, 16. december 2021 (UTC)

Šablóna: Viaceré obrázkyUpraviť

Ahoj Teslaton, viem že si zaneprázdnený, ale v Šablóne: Viaceré obrázky neviem dať obrázky do viacerých riadkov. Neviem, či sa to tam dá nejako urobiť, ale domnievam sa, že tam chýba parameter "perrow" ako majú v anglickej verzii. Tvoj veľký obdivovateľ, ktorý nepoužíva smajlíky --AngryBiceps (diskusia) 09:29, 19. december 2021 (UTC)

@AngryBiceps: Na to je z tunajších vhodnejšia skôr š. {{Koláž}}, buď do IB, alebo do š. {{Image frame}} alebo samostatne, neviem v akom kontexte to kde chceš použiť. --Teslaton (diskusia) 09:53, 19. december 2021 (UTC)
Diky moc AngryBiceps (diskusia) 12:08, 20. december 2021 (UTC)

KingisNitroUpraviť

Odporúčam, vysvetliť redaktorovi KingisNitro, že nemá prekladať články, kde je aj polovica textu bez zdroja a hlavne, že nemôže anglické termíny automaticky prekladať doslova, ale potrebuje nejaké slovenské zdroje (na tieto témy je ich aj online dosť). Lebo nejako to tu začal vyklápať a nikto to nekontroluje, lebo tie témy málokoho zaujímajú. Ešte tak pred rokom by dostal do tých článkov všade šablóny, teraz to už zjavne je každému jedno. 2A02:AB04:3140:7400:9D99:80B9:5DE5:8423 19:26, 27. december 2021 (UTC)

Veď mu (normálne slušne) napíš ty, ak vidíš konkrétne problémy, prečo je nutné riešiť to sprostredkovane? --Teslaton (diskusia) 19:45, 27. december 2021 (UTC)

How we will see unregistered usersUpraviť

Ahoj!

Tuto zprávu dostáváte, protože máte správcovská práva na některé wiki nadace Wikimedia.

Když dnes někdo edituje wiki nadace Wikimedia, aniž by byl přihlášen, zobrazujeme jeho IP adresu. Jak možná víte, v budoucnu už to nebudeme moci dělat. Rozhodlo tak Právní oddělení nadace Wikimedia, protože se změnily normy a regulace týkající se soukromí v online prostředí.

Místo IP adresy budeme zobrazovat maskovanou identitu. Jako správce si budete i nadále moci zobrazit si jejich IP adresu. Také vznikne nové oprávnění pro uživatele, kteří potřebují vidět plné IP adresy neregistrovaných uživatelů pro boj s vandalismem, obtěžováním a spamem, aniž by byli správci. Patroláři také uvidí část IP adresy, aniž by museli mít toto oprávnění. Také pracujeme na lepších nástrojích, které budou pomáhat.

Pokud jste to ještě neviděli, můžete si přečíst více informací na Metě. Pokud si chcete být jisti, že vám neutečou žádné technické změny na wiki nadace Wikimedia, můžete se přihlásit k odběru našeho týdenního technického zpravodaje.

Existují dva navrhované způsoby, jak by tato identita mohla fungovat. Oceníme vaše názory na to, který způsob by podle vás fungoval nejlépe pro vás a vaši wiki, teď či v budoucnu. Můžete nám dát vědět v diskusi. Můžete psát ve svém jazyce. Návrhy byly předloženy v říjnu a rozhodovat se budeme po 17. lednu.

Děkuji. /Johan (WMF)

18:19, 4. január 2022 (UTC)

Plnenie kategórieUpraviť

Nazdar. Ako vytvorím zoznam existujúcich slovenských článkov, ktoré sú zároveň členmi tejto kategórie v EN wiki (alebo CS)? Vďaka vopred. --Vegetator (diskusia) 12:03, 13. január 2022 (UTC)

@Vegetator: Nazdar. Ja na tento účel používam generický PetScan s nastaveným mapovaním výstupu do inej wiki, než je vstupná (Other sources/Use wiki/From manual list: skwiki). Vzor takého typu dotazu sa dá mať odložený priamo ako bookmarknuté URL, tzn. pre tvoj prípad: [11]. Existuje na to aj jednoúčelový nástroj Category completer, ktorý zobrazí už len priamo chýbajúce položky, je ale použiteľný len na 1:1 mapovania, kdežto v tomto konkrétnom prípade potrebuješ (aspoň teda pri en→sk páre) sken vstupnej kat. s nenulovou hĺbkou, keďže to tam majú členené do podkategórií. A teda PetScan je celkovo flexibilnejší, čo sa týka ďalších filtrov, formátov výstupu, atď. --Teslaton (diskusia) 14:18, 13. január 2022 (UTC)
Paráda. Vďaka. --Vegetator (diskusia) 16:13, 13. január 2022 (UTC)
@Vegetator: Gut, akurát ešte snáď, že booknuť si to je bezpečnejšie s depth=0 (a zvyšovať ju až v prípade potreby manuálne). Takto sa môže stať, že mechanicky vymeníš root kat., zoberieš výstup a prehliadneš, že zahŕňa aj stránky z podkategórií (kde nie vždy sú relevantné veci na zaradenie do tunajšieho ekvivalentu, typický problém sú rôzne eponymné kat. ale aj normálne podstromy, ktoré by už vyžadovali aj tu ďalšiu kategorizáciu; s výstupom získaným pri nenulovej depth treba narábať obozretne, ideálne manuálne kontrolovať relevanciu každej položky). --Teslaton (diskusia) 20:22, 13. január 2022 (UTC)
Testoval som to poloautomaticky, aj s menšou hĺbkou. Je problém s vierohodnosťou údajov, na čo som bol už upozornený iným redaktorom. Musím to viac kontrolovať. Budem to skúšať na menej problematických a bezchybnejších kategóriách ako je smrť. Ale super nástroj. --Vegetator (diskusia) 20:27, 13. január 2022 (UTC)
@Vegetator: Ešte potom druhá možná cesta sú Wikiúdaje, kde sa dá dotazovať cez SPARQL a do výstupu si vieš namapovať titulky čl. z konkrétnej wiki. Napr. dotaz [12] vracia skwiki titulky položiek s tvrdením [spôsob smrti]: [samovražda]. Treba si ale zvyknúť na syntax a nuansy, dá sa na tom spáliť aj dosť času... A teda výstupy treba tiež kontrolovať, ani tam nie je nijak garantované, že nie sú pozanášané hovadiny. --Teslaton (diskusia) 20:39, 13. január 2022 (UTC)