Archív: 2008 – 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020

Percentuálny bodUpraviť

Ahoj Teslaton! Ďakujem, ďakujem, ďakujem. Už som strácal nádej, že ma niekto podporí. Ešte to nie je úplne ako by som si predstavoval. Stále sa tam objavuje skratkovité uvádzanie numerických hodnôt 30 namiesto 30 % (prípadne 30/100 či 0,3) a pod. Ale o niečom inom Ti chcem napísať. Myslíš, že by prešla takáto "rebélia"?

Chcel by som namiesto súčasného: "Príklad: Zmena úrokovej sadzby z 10 % na 15 % (t. j. nárast o 50 % pri základe 10 %) znamená nárast o 5 percentuálnych bodov (15 % − 10 % = 5 % = 5 percentuálnych bodov). "

dať nasledujúce:

Príklad: Zmena úrokovej sadzby z 10 % na 15 % znamená nasledujúce:

  • nárast úrokovej sadzby o 5 % (= 5 percentuálnych bodov), keďže 15 % - 10 % = 5 %,
  • nárast úrokovej splátky o 50 %, keďže (15 % - 10 %)/10 % = (0,15 - 0,10)/0,10 = 0,5 = 50 %. Čiže nárast o 50 % predstavuje nárast pri inom základe. Preto už sa nemôže označovať ako nárast o 50 percentuálnych bodov.

Poznámka: Tvrdenie "úroky narastú o 5 %" nemusí byť chápané jednoznačne a môže preto často v praxi dochádzať k omylom. Tomuto sa dá zabrániť presnejšou formuláciou, a to buď "úroková sadzba narastie o 5 % (prípadne 5 percentuálnych bodov)" alebo "úroková splátka narastie o 5 %". Vtedy je základ, ku ktorému sa uvádzané percentá vzťahujú, jednoznačný. Úroková sadzba sa vzťahuje k celkovej požičanej/poskytnutej sume, zatiaľ čo úroková splátka sa vzťahuje k aktuálnej (predošlej) výške úrokovej sadzby.

Čo si o tom myslíš? Teším sa na Tvoju odpoveď :) 88.101.38.41 19:07, 18. január 2021 (UTC)[]

V prvom rade, bolo by dobré diskutovať na jednom mieste, v tomto prípade ideálne v diskusii k článku, nespamovať postupne diskusie N rôznych redaktorov. Na prípadné upútanie pozornosti niekoho sa zvykne používať š. {{odpoveď}} (treba ale editovať ako prihlásený, nie IP), v krajnom prípade stručná jednovetová zmienka s odkazom na diskusiu.
V druhom rade, nemyslím, že takéto rozpisovanie toho úvodného stručného príkladu veci pomôže. Trochu rozmýšľajúci čitateľ to pochopí, nerozmýšľajúceho ďalšie rozpitvávanie príkladu akurát zmätie. Podrobnejší príklad je v článku nižšie. --Teslaton (diskusia) 20:39, 18. január 2021 (UTC)[]

Ďakujem za odpoveď. O tej možnosti ako osloviť redaktora som nevedel. A máš pravdu, asi by to bolo naozaj komplikované. 88.101.38.41 21:36, 18. január 2021 (UTC)[]

článok Ján KvorkaUpraviť

Dobrý deň, Prečo ste môj článok Ján Kvorka dali na urgentné prepracovanie? Ak to bolo správne, tak prečo tieto články tiež nemajú toto označenie? Franklin Henry Giddings Saint-Louis-3 Gmina Knyszyn a ešte mnoho ďalších...

--Cobroney - Cobroney (diskusia) 11:45, 10. február 2021 (UTC)[]

Nedostatky jedných článkov samy o sebe nemôžu ospravedlňovať väčšie nedostatky iných článkov. Ten článok má gramatické chyby ( „V úradu“ ), nedostatok zdrojov a zlú formálnu úpravu. Vami vymenované články vznikli hromadným transferom/vytvorením botom. Už prvý ale napr. má spoľahlivý zdroj - internetovú encyklopédiu. Váš má ako zdroj jeden nepresný, nefungujúci link....--ScholastikosSVK (diskusia) 12:03, 10. február 2021 (UTC)[]
Nie je žiadúce, aby sem pribúdali ďalšie články pod úrovňou výhonku. Nehovoriac o tom, že tento nespĺňa prakticky nič – je zúfalý jazykovo, zdrojmi, rozsahom (4 takmer holé vety), technickým spracovaním (chýba štandardný úvod, náležitosti v infoboxe, kategorizácia, štandardné sekcie). Prečo je v takomto stave na urgent by malo byť zjavné. --Teslaton (diskusia) 12:13, 10. február 2021 (UTC)[]

Pavel Kohout 4 manželky? Otec Andreja Válka?Upraviť

(presunuté z Diskusia s redaktorom:TeslaBot#Pavel Kohout 4 manželky? Otec Andreja Válka? --Teslaton)

Ahoj, našiel som zaujímavú reťaz údajov na webe, čo by vlastne mohlo doplniť aj informácie na wiki, ale tu potrebujem poradiť, ako a či to vôbec má zmysel riešiť. Podľa tohto bol spisovateľ Pavel Kohout 4x ženatý, nie trikrát, ako sa uvádza na českej wiki.

Zachytil som totiž správu, že včera zomrel Andrej Válek.

https://www.omediach.com/tv/19993-zomreli-andrej-valek-a-vojtech-kukol-z-rtvs

Pri hľadaní, či išlo o rodinu bývalého ministra a básnika Miroslava Váleka som objavil toto:

https://bratislava.sme.sk/diskusie/1730047/6/v-dunajskej-luznej-strielal-syn-exministra-a-basnika-miroslava-valka.html

Tu sa tvrdí: Básnik Miroslav Válek bol jeho otčim.Keď sa oženil s jeho mamou tak si ho osvojil.Nebol jeho biologickým otcom.Válek má len dcéru z prvého manželstva. Andrejova mama bola dcérou Valerija Zorina,čiže Valerij Zorin bol Andrejovým starým otcom. Andrejova dcéra je manželkou exministra Počiatka.

Pátral som, kto mohol byť Andrejovým otcom a našiel som veľmi prekvapivé tvrdenie, že Zorinovej manžel bol spisovateľ Pavel Kohout.

http://www.pravnelisty.sk/monitoring-literatury/a734-pohlad-na-justiciu-prvej-csr-v-porovnani-s-jej-cinnostou-po-februari-1948

Doslova sa tam píše: Sú­čas­né zne­nie spo­mie­nok, o kto­rých vy­da­nie są za­slú­žil vý­znam­ný čes­ký spi­so­va­teľ Pa­vel Ko­hout, kto­rý slo­ven­ské­mu či­ta­te­ľo­vy je zná­my nie­len ako dis­ident a rov­na­ko ako pa­ni Slán­ska spolu­autor Char­ty 77, ale aj ako bý­va­lý man­žel dcé­ry bý­va­lé­ho veľ­vys­lan­ca So­viet­ské­ho zvä­zu v ČSSR V. Zo­ri­na[1]. [1] nes­kôr sa sta­la man­žel­kou mi­nis­tra kul­tú­ry SSR Mi­ros­la­va Vál­ka.

Na https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Kohout sa píše, že bol trikrát ženatý, Zorinová sa nespomína.

Na https://sk.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Válek sa spomína nevlastný syn Andrej, ktorého si podľa vyššie uvedených zdrojov osvojil, toho "vyženil", keď si zobral Zoru Zorinovú.

Nie som nejaký skúsený redaktor, tak sa radšej pýtam, či to nejako riešiť, zvlášť, keď sa u Pavla Kohouta jedná o žijúceho človeka.

Pali Pali65 (diskusia) 16:09, 10. február 2021 (UTC)[]

@Pali65: Dá sa to uviesť, pokiaľ je to už spracované a publikované v nejakom spoľahlivom zdroji (tzn. nie blogy, diskusné fóra, články v bulvári, bez autorstva alebo redakčného dozoru, atď.), ktorý sa dá v čl. citovať. No to, čo popisuješ, vyzerá zbežne skôr na vlastný výskum, ktorý na tejto pôde nie je žiadúci. --Teslaton (diskusia) 19:48, 10. február 2021 (UTC)[]
@Pali65 Ubezpečujem Ťa, že Kohout mal na tisíc percent "len" tri manželky. Toto je na sto precent chybné. Gitanes232 (diskusia) 22:53, 10. február 2021 (UTC)[]

Šablóna:Infobox MúzeumUpraviť

Ahoj,

mohol by si prosím v šablóne doplniť funkciu „vedúci“? SNM má štruktúru špecializovaných múzeí, na čele ktorých sú riaditelia a pod nimi sú ešte špecializované múzejné pracoviská (napr. Múzeum holokaustu v Seredi) na čele ktorých stoja vedúci. Srdečná vďaka, Pescan (diskusia) 17:02, 12. február 2021 (UTC)[]

@Pescan: Len čisto toto, tzn. +parameter Vedúci, zobrazovaný v IB medzi súčasnými Riaditeľ a Kurátor? --Teslaton (diskusia) 19:06, 12. február 2021 (UTC)[]
Super, ďakujem. Pescan (diskusia) 19:24, 12. február 2021 (UTC)[]

Pomoc s úpravou infoboxuUpraviť

ahoj, potreboval by som pomôcť s prerobením infoboxu Atlét, je tam rozdielny kód, ktorý neviem upraviť a chcel by som to prerobiť na kód podobný ostatným infoboxom ako je napr. infobox tenista a pod. Skúšal som tam do šablony dať medailovu bilanciu ale, aj mi ju pridá ale zle nie je v strede ale na boku a vobec stym neviem pohnut, mohol by sa sa nato pozrieť a skusit to nejak prerobit na ten kód podobnému napr tenistom, v ktorom sa ešte ako tak vyznam a je podla mna lahšie programovatelny ak ten čo je teraz na atlétovi. Dik Tomas-ko0 22:30, 6. marec 2021

FYIUpraviť

K bloku [1]: Diskusia s redaktorom:Trtkateľ NHL 2005. -OJJ 16:20, 10. marec 2021 (UTC)[]

ŠablónaUpraviť

Ahoj, máme chybu v šablóne dátumu, kde je namiesto 11. marec generovaný 11. Marec. Prejavuje sa to aj na hlavnej stránke... Hľadal som, kam šablóny smerujú ale nevyznám sa v tom. Pozrieš sa prosím na to? Vďaka!-ScholastikosSVK (diskusia) 20:54, 11. Marec 2021 (UTC)

@ScholastikosSVK: Nazdar. To je hodne divné, mám podozrenie, či to nebola len nejaká chvíľková záležitosť v rámci nejakých aktualizácií alebo úprav na strane prevádzky. Matroxko už síce medzičasom doplnil explicitné lowercasovanie do š. [2], je to ale podľa mňa nadbytočné, pretože {{#time: j. F}} (akt. výstup: „10. október“) za normálnych okolností pri sk locale nevyplúva názov mesiaca s veľkým prvým písmenom. --Teslaton (diskusia) 22:04, 11. marec 2021 (UTC)[]
Bude to nejaký nedávno zavedený bug, formátovanie názvov mesiacov nateraz opakovane strieda tvary s veľkým/malým prvým písmenom, zrejme v závislosti od toho, ktorý backend alebo worker proces vybavuje dotaz (pričom výstup sa následne zakešuje, takže je krátkodobo konzistentný). --Teslaton (diskusia) 01:18, 12. Marec 2021 (UTC)

Takže ide o robotu [3] iniciatívneho nového prekladajúceho (tw:User:Yardom78) na TW... Chystal som sa mu už vo feb. písať kvôli iným zavedeným chybám, medzičasom bohužiaľ neváhal a prekopal aj toto. --Teslaton (diskusia) 13:21, 12. Marec 2021 (UTC)

Aha. Mne sa zdalo už včera, že tých zmien je viacero. Zmenil (on?) aj názov Posledné úpravy na "Nedávne zmeny".--ScholastikosSVK (diskusia) 14:14, 12. Marec 2021 (UTC)
Jasné že hej, kto iný? :D [4] Nemal som čas sa na to zatiaľ bližšie pozerať, či je to súce len na revíziu a čiastkové fixy, alebo skôr na hromadný revert. Robil totiž okrem takýchto svojvoľných zmien terminológie aj úpravy, vedúce k chybným tvarom, napr. [5] (je to prefix Kategória/Kategórie k výčtu kat. na spodku stránky, tvar Kategórií tam nemá čo robiť) alebo tie názvy mesiacov. --Teslaton (diskusia) 15:45, 12. Marec 2021 (UTC)

Pomoc (2)Upraviť

Aho, prosím ťa, ako sa mám dostať cez mobilnú Wikipediu na miesto kde by som moholo oznámiť ( a zároveň urgovať) napísanie stránky o Protináboženstve ? ( na českej a dokonca aj polskej Wikipédí už takáto stránka je ). Pre vyhladanie v Anglickej Wikipédií je heslo- Antitheism Velkomoravská Ríša (diskusia) 06:16, 29. marec 2021 (UTC)[]

@Velkomoravská Ríša: V prvom rade moc nerozumiem dotazu – čo je myslené pod „oznámiť (a zároveň urgovať) napísanie stránky“? V druhom rade nepoužívam mobilný web ani app, takže netuším, ako sa tam zakladajú nové heslá. Normálne v bežnom webovom rozhraní wiki keď zadáš názov neexistujúceho hesla do vyhľadávania, dá sa z výsledku preklikať až na založenie nového čl. s takým názvom. V treťom rade neviem, či je „protináboženstvo“ terminologicky vhodný ekvivalent, bolo by to treba zvoliť podľa nejakej (odbornej) literatúry, nie voľne. --Teslaton (diskusia) 18:47, 29. marec 2021 (UTC)[]

ĹubovňaUpraviť

Čau, šlo by opravit toto:

+ navázané odkazy:

62.168.13.101 16:24, 22. apríl 2021 (UTC)[]

Určite áno, je to ale skôr vec na redaktorov cebuánskej wiki, resp. heslo ceb:Okres Stará Ĺubovňa založil bot redaktora Lsj, ktorému sa k tomu dá skúsiť napísať (po anglicky) na DS [6]. --Teslaton (diskusia) 16:46, 22. apríl 2021 (UTC)[]
Nič, fixol som to [7], myslel som, že bude viac backlinkov. --Teslaton (diskusia) 17:15, 22. apríl 2021 (UTC)[]

Matica slovenskáUpraviť

Zdravím. Na wikipedii publikujem prvýkrát, teda spomínané formátovanie článku mi veľa nehovorí (vykonával som rozsiahlejšie úpravy na na stránke o Matici slovenskej), ale čo sa týka zdrojov, prípadne info o Matici slovenskej, som jej pracovníkom. Všetky citácie vychádzajú z našich dokumentov, teda z dokumentov, ktoré spracovala Matica slovenská. Nový aktualizovaný text bol spracovaný vedeckým tajomníkom MS, boli doplnené nové informácie, aktualizované staré a nepresné informácie nahradené správnymi. Napr. motto vpravo na stránke, také motto v MS nie je a nikdy sa nepoužívalo, taktiež informácie o odovzdávaných cenách sú neaktuálne a mnoho iného. Chceli sme len, aby info o našej najstaršej národnej kultúrnej ustanovizni boli prezentované pravdivo a na patričnej úrovni, nakoľko súčasný text, ktorý sa tam nachádza nekorešponduje s realitou. Ďakujem za pochopenie Jaňo Ragnaris (diskusia) 09:46, 23. apríl 2021 (UTC)[]

@Jaňo Ragnaris: Zdravím. Pozriem znova ten diff, bolo by ale dobré robiť tie úpravy pokiaľ možno s rešpektovaním doterajšieho obsahu (a zdrojov), tzn. nie kompletné prekopávanie článkov do vlastnej podoby. A teda nový obsah musí byť rovnako encyklopedický a doložený citáciami, resp. ak by tam mal byť doslovne použitý obsah, ktorý už bol niekde inde publikovaný, bude treba písomné potvrdenie autora, uvoľňujúce ho pod slobodnou licenciou, viď OTRS a publikácia diela predtým publikovaného mimo Wikipédie. --Teslaton (diskusia) 14:08, 23. apríl 2021 (UTC)[]

Miestne referendumUpraviť

Obrovska vdaka Cestimir za docistenie a schvalenie clanku Miestne referendum

Chcel by som este poradit:

  1. ako sa daju aktualizovat automaticky statisticke udaje v prehlade po doplneni dalsich riadkov to tabulky?
    1. ked som skusal spocitat riadky v stlpcoch a obrazit ako paramater podla https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Table_row_counter, tak mi vyhodilo ze neexistuje slovenska sablona.
  2. poprosil by som pomoct s opravou stlpca datum, pripadne poradit, rad by som sa to naucil. Jozo (diskusia)

NahotaUpraviť

Ahoj, není spíš jen nějaká nevhodná fotomontáž? Ta těla se mi takto nezdají být příliš přirozená, leč třeba se pletu. Obrázek je z roku 2021, přičemž už jej používá celkem dost jazykových verzí, tak jestli se nejedná o nějaký spam/žertík, co by třeba mohl někomu ublížit... Měj se fajn. Kolik máte na Slovensku stupňů? :) -OJJ 18:21, 20. jún 2021 (UTC)[]

Nazdar. Netuším, no nie je tam nutný, do článku aj rozsahom sedí tak akurát ten jeden. Uploader má navyše na Commonse indef pre sockpuppeting a toto bol jeho jediný upload. --Teslaton (diskusia) 18:17, 21. jún 2021 (UTC)[]

ExperimentyUpraviť

Ahoj, nerád píšem, no nemal by to mať dotyčný tiež? Robil experimenty a ešte aj odstránil šablónu bezdôvodne. Tak mu tiež tú úpravu čo som spravil vráť. Alebo je to snáď vojna proti mne? S pozdravom, Peter. --PeterWiki56 (diskusia) 17:29, 29. jún 2021 (UTC)[]

Nie som si vedomý, že by robil experimenty. K ostatnému som mu napísal [8]. Týka sa to oboch strán – menej bezhlavého revertovania a horúceho plieskania šablón (riešia iný typ aktivít), viac rozvahy. --Teslaton (diskusia) 17:34, 29. jún 2021 (UTC)[]
OK, rozumiem, ale videl si snáď že by som ja robil experimenty? --PeterWiki56 (diskusia) 17:36, 29. jún 2021 (UTC)[]
Už som sa k tomu vyjadril na diskusnej stránke. --PeterWiki56 (diskusia) 17:37, 29. jún 2021 (UTC)[]

Pieskovisko - NellietteUpraviť

Teslaton, neviem kto upravoval moje pieskovisko, je to záhadné, prosím aby si to nejako opravil - dal naspäť poslednú celú verziu článku, lebo mne to nechce dovoliť, zrejme ma niekto zablokoval.--Nelliette (diskusia) 14:53, 9. júl 2021 (UTC)[]

Ďakujem, už je to napravené.--Nelliette (diskusia) 16:15, 9. júl 2021 (UTC)[]
@Nelliette: Pozrel som históriu a zdá sa, že si z nedopatrenia vrátila svoje úpravy. Blokovanie som nezaznamenal.--Jetam2 (diskusia) 16:21, 9. júl 2021 (UTC)[]
To síce nechápem, ale nebudem odporovať. Bolo to nadránom...--Nelliette (diskusia) 16:24, 9. júl 2021 (UTC)[]

PSPUpraviť

P. Teslaton, mňa absolútne nezaujímajú voláke „Štúrovské ...“ ohladom zápisu dátumov v slovenčine podľa PSP. V každom normálnom článku sa v dátume v dvojcifernom tvare píše pred číslicami 1 až 9 0 a deň a mesiac sa oddeluje bodkou a nie bodkou a medzerou. Ale dobre. Nabudúce tieto informácie poskytujte prosím radšej volákym Tótom alebo Oravákom, ktorých zaujíma slovenský pravopis. Ďakujem. >>> Gateshebe (diskusia) 20:50, 17. júl 2021 (UTC)[]

Abuse filter blocking SynchbotUpraviť

Hi! Abuse filter 39 (Nepodpísaný diskusný príspevok) blocks the synchbot service, which helps users manage their own pages across all wikis. Can you add an exception to the rule (e.g. using !contains_any(global_user_groups, "global-interface-editor"))? —Pathoschild (diskusia) 02:13, 8. august 2021 (UTC)[]

@Pathoschild:   Done --Teslaton (diskusia) 12:29, 21. august 2021 (UTC)[]
Thanks! Pathoschild (diskusia) 05:55, 22. august 2021 (UTC)[]

REPUBLIKAUpraviť

Môžem sa spýtať, prečo si podporil zmeny ktoré som vrátil, ktoré očierňovali hnutie. Jasne som to vysvetlil a jasne je možné dohľadať si o čo sa snaží, aké má plány a ako sa profiluje Hnutie REPUBLIKA. Hnutie má ďaleko od toho z čoho je obviňované. Všetky očierňujúce informácie sa opierajú len na Denníkom N vypichnuté náležitosti. Denník N je jasne liberálne, progresívne nastavený zdroj. Všetky ostatné zdroje ktoré podporujú konzervatívne postoju sú zaradené do konšpiratívneho chlieva a označené ako nedôveryhodné. Toto je tá slobodná a nestranná platforma wikipédia? Toto je jasný boj proti konzervatívnym hodnotám. Aký súvis má nejaký blog Denníka N o Radovi Fašungovi, ktorý citoval štúrovcov a dejateľov Slovenska s tým, že robí grafický dizajn pre Hnutie dnes ako service provider? Ako súvisí teoretický antisemitizmus (diskutabilné, lebo všetko sa opiera o "kontext", ktorý sa upraví podľa potreby) súvislosti s diskutabilným George Sorosom? Ahááá už mi došlo. Neprebral náhodou pán Soros relatívne nedávno pomocou jednej so svojich nadácií významný podiel v denníku N o ktorý sa opiera veľa faktov na wikipedii ako o vhodný zdroj? Má vôbec význam snažiť sa o vyvažovanie špiny hádzanie na Republiku, alebo je už aj wikipédia tak nestranná ako zvyšok mienkotvorných médií? Aby som vedel... Lebo keď má byť ako objektívny zdroj, denník N kde prispieva p. Benčík, alebo konšpirátori.sk, kde figuruje p. Smatana, ktorí sú jasne politickí oponenti Hnutia REPUBLIKA, tak potom o nestrannosti wikipédie nemôže byť ani reči. Ako to teda je???--Guyver8 (diskusia) 16:11, 25. august 2021 (UTC)[]

@Guyver8: Nezhovaďuj sa pls. pokusmi o spájanie konzervatívnych hodnôt s hnedými zúfalcami typu Mazurek, Uhrík, Ďurica a pod. Áno, Denník N je jasne liberálne, progresívne nastavený zdroj, podobne ako sú napr. Hanusov Postoj alebo Daniškov Štandard konzervatívne (a napriek tomu akosi nie sú na spomínanom zozname hovnometov a bývajú tu bez problémov citované, pretože ide napriek odlišnému svetonázoru o žurnalistické zdroje s reálnymi autormi s novinárskym vzdelaním, redakčným dohľadom, atď.). A obligátne blúznenie o Sorosovi si pls. nechaj do Hlavných správ alebo na niektoré stretnutie s voličmi. --Teslaton (diskusia) 16:38, 25. august 2021 (UTC)[]
Rozumiem. Slová "hovnomet", "hnedými zúfalcami" a "obligátne blúznenie" mi dali jasnú odpoveď o postoji k problematike a nestrannosti. Ale aj tak ďakujem za odpoveď.--Guyver8 (diskusia) 16:46, 25. august 2021 (UTC)[]

TrackingUpraviť

Zdravím, označil si ma v tejto úprave, či je potrebný tracking? Neviem čo tým trackingom myslíš, môžeš mi to vysvetliť? - Matroxko 💬 🧾 07:56, 24. september 2021 (UTC)[]

@Matroxko: Nazdar, jj, teba sa z toho priamo týkalo len to odstránenie zakomentovania tých záverečných odriadkovaní [9], to sme už v minulosti riešili. Tracking (pomocou podmieneného radenia do účelových kategórií) samotný tam vložil ešte Bonnifac 11 rokov dozadu [10]. --Teslaton (diskusia) 08:05, 24. september 2021 (UTC)[]

WikiwandUpraviť

Chcem sa len spýtať, či sa nedá napraviť vo wikiwand technická funkcia odkazovania z referencií, ktorá funguje na wikipédii ale nie na wikiwande, čo vnímam ako dosť nepohodlné. Je to univerzálna chyba. Ak sa nastavím na šipku pri referencii a odkliknem, nič sa nedeje. Takisto, keď chcem ísť z textu do referencií, tiež sa nič nedeje. dík za odpoveď. --Nelliette (diskusia) 14:36, 26. september 2021 (UTC)[]

@Nelliette: Sorry, s tým asi nepomôžem, nemám s Wikiwand žiadnu skúsenosť. --Teslaton (diskusia) 20:04, 26. september 2021 (UTC)[]

Vdaka a pardon.--Nelliette (diskusia) 20:35, 27. september 2021 (UTC)[]