Small wikipedia book.jpg Oznam
Vďaka za úpravy v článku Ján Galbavý, nie sú však dostatočne doložené zdrojmi. Nakoľko Wikipédia je založená na overiteľnosti poskytovaných informácií, je potrebné tvrdenia v článkoch dokladať citáciami spoľahlivých zdrojov. Ďakujeme za pochopenie.

--Exestosik (diskusia) 12:17, 27. január 2016 (UTC)[]