Small wikipedia book.jpg Oznam
Vďaka za úpravy v článku Titanic (film z roku 1997), nie sú však dostatočne doložené zdrojmi. Nakoľko Wikipédia je založená na overiteľnosti poskytovaných informácií, je potrebné tvrdenia v článkoch dokladať citáciami spoľahlivých zdrojov. Ďakujeme za pochopenie.

--MDsmajlik (diskusia; príspevky) 12. 10. 2016, 17:57 (UTC)