HalabUpraviť

  Oznam
Vďaka za úpravy v článku Halab, nie sú však dostatočne doložené zdrojmi. Nakoľko Wikipédia je založená na overiteľnosti poskytovaných informácií, je potrebné tvrdenia v článkoch dokladať citáciami spoľahlivých zdrojov. Ďakujeme za pochopenie.

--MDsmajlik (diskusia; príspevky) 30. 10. 2016, 21:09 (UTC)