Small wikipedia book.jpg Oznam
Vďaka za úpravy v článku Nemecký pohár, nie sú však dostatočne doložené zdrojmi. Nakoľko Wikipédia je založená na overiteľnosti poskytovaných informácií, je potrebné tvrdenia v článkoch dokladať citáciami spoľahlivých zdrojov. Ďakujeme za pochopenie.

--BT 13:41, 17. november 2016 (UTC)

Small wikipedia book.jpg Oznam
Vďaka za úpravy v článku Turnaj štyroch krajín, nie sú však dostatočne doložené zdrojmi. Nakoľko Wikipédia je založená na overiteľnosti poskytovaných informácií, je potrebné tvrdenia v článkoch dokladať citáciami spoľahlivých zdrojov. Ďakujeme za pochopenie.

--BT 23:38, 24. november 2016 (UTC)

Small wikipedia book.jpg Oznam
Vďaka za úpravy v článku HC Sparta Praha‎, nie sú však dostatočne doložené zdrojmi. Nakoľko Wikipédia je založená na overiteľnosti poskytovaných informácií, je potrebné tvrdenia v článkoch dokladať citáciami spoľahlivých zdrojov. Ďakujeme za pochopenie.

V opačnom prípade budú informácie odstránené. --BT 20:06, 8. február 2017 (UTC)

Ešte raz upozorňujem, že ak nebudú doplnené zdroje, text bude odstránený! --BT 00:45, 5. marec 2017 (UTC)