Divý vinič

Divý vinič môže byť:

ZdrojeUpraviť

  1. Nemecko-slovenský pôdohospodársky slovník. 1. vyd. Bratislava : Príroda, 1971. 583 s. (Slovníky.) S. 557.
  2. M. Verešová, J. Supuka: Kultúrna krajina umocnená hodnotami vihohradov Život. prostr., roč. 43, č. 1, str. 13 – 17, 2009[1]
  3. POSPÍŠILOVÁ, Dorota; SEKERA, Daniel; RUMAN, Tibor. Ampelografia Slovenska. Modra : Výskumná a šľachtiteľská stanica vinárska a vinohradnícka, 2005. 368 s. ISBN 80-969350-9-7. S. 16, 17.
  4. Divý vinič. In: MALÍK, Fedor, et al. Abecedarium vini. 1. vyd. [Modra] : Fedor Malík a syn, 2017. 319 s. ISBN 978-80-970863-3-6. S. 72.
  5. viničovité. In: BETINA, Vladimír, et al. Malá encyklopédia biológie. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1975. 556 s. (Malá encyklopédia.) S. 514.


 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.