Divočiaca rieka

Divočiaca rieka (angl. braided river) je typ rieky s plytkým a širokým korytom, ktorého typickým znakom sú viaceré rozvetvené kanály oddelené od seba barmi a ostrovmi[1]. Na rozdiel od riek s anastomóznym korytom sú „ostrovy“ divočiacich riek tvorené vnútrokanálovými barmi[2].

Príklad divočiacej rieky s rozvetvenými kanálmi a početnými ostrovmi, Waimakariri, Nový Zéland.

Podmienky vznikuUpraviť

 
Typická štruktúra divočiacej rieky pri sútoku riek Yukon a Koyukuk.

Podmienky, ktoré umožňujú vznik divočiacich riečnych korýt (kanálov) sú hlavne výrazný prínos sedimentu, vysoký gradient toku, náhle a časté zmeny v množstve pretekajúcej vody, ľahko erodovateľné brehy a strmosť riečnych korýt. Divočiace rieky sú preto časté v oblastiach, kde rieka prechádza z oblasti s výrazným georeliéfom, ktorý dodáva väčšie množstvo hruboklastického materiálu, do oblasti otvorenej doliny. Sú to prípady prechodu horských riek do rovín, ale podobne môže divočiaca rieka vznikať aj v púštnych oblastiach, kde rieka stráca rýchlo unášaciu schopnosť v dôsledku výparu alebo vsakovania, ale aj v oblastiach riek vytekajúcich z roztápajúcich sa ľadovcov cez nánosy priepustných sutín[3].

VýskytUpraviť

Typickým príkladom divočiacej rieky je Brahmaputra v Bangladéši. Na Slovensku má charakter divočiacej rieky Belá. V minulosti pred svojim zregulovaním mal takýto charakter aj potok Vydrica.

ReferencieUpraviť

  1. Leopold, L. B., Wolman, M.G., 1957, River channel patterns: braiding, meandering and straight. U.S. Geological Survey Professional Papers, 262b, s. 39–85
  2. Nichols, G., 2009, Sedimentology and Stratigraphy. Wiley-Blackwell, Chichester, 419 s.
  3. Reichwalder, P., Jablonský, J., 2003, Všeobecná geológia 2. Univerzita Komenského, Bratislava, 499 s.

Pozri ajUpraviť

Iné projektyUpraviť