Dočasný výbor Štátnej dumy

Dočasný výbor Štátnej dumy (rus. Временный комитет Государственной думы alebo Временный комитет Государственной Думы для водворения порядка в Петрограде и для сношения с учреждениями и лицами doslovne Dočasný výbor Štátnej dumy pre ustanovenie poriadku v Petrohrade a nadviazanie vzťahov s orgánmi a osobami) bol zákonodárny orgán Ruského impéria založený zároveň s Petrohradskou radou pracujúcich a armádnych poslancov dňa 13. marca 1917 (podľa juliánskeho kaledára 28. februára 1917).

Predseda Dočasného výboru Štátnej dumy Michail Rodzianko.
Časť poslancov Dočasného výboru Štátnej dumy.

Prvý zjazd výboru sa konal na základe nariadenia ruského cára Mikuláša II. počas ozbrojeného povstania po vypuknutí Februárovej revolúcie. Súčasťou výboru boli členovia všetkých frakcií štátnej dumy okrem prívržencov monarchie. Jeho predsedom sa stal Michail Rodzianko. Členovia boli N. V. Nekrasov, N. I. Dmitrejev, V. A. Rževskij, N. S. Čcheidze, A. F. Kerenskij, P. N. Miľukov, A. I. Konovalov, M. A. Karaulov, S. I. Šidlovskij, V. V. Šuľgin a V. N. Ľvov. Príčinou jeho vzniku bolo „stanovenie poriadku v hlavnom meste a nadviazanie vzťahov so spoločenskými organizáciami a orgánmi“. Časom sa vo výbore centralizovala moc. Dňa 14. marca 1917 sa výbor dohodol s vedením výkonného výboru Petrohradského sovietu na vytvorení novej vlády Ruska. O dva dni neskôr (16. marec 1917) bol Dočasný výbor nahradený Dočasnou vládou Ruska.