Dočasná vláda Ruska

Dočasná vláda (rus. Временное правительство) bola vláda Rusku v období FebruárovejOktóbrovej revolúcie (16. marec 1917 - 8. november 1917, podľa juliánskeho kalendára 3. marec 1917 - 26. október 1917). Vznikla na základe dohody Petrohradského sovietu a Dočasného výboru Štátnej dumy.[1]

Predsedom bol Georgij Jevgenievič Ľvov, potom Alexandr Fiodorovič Kerenskij. Program Dočasnej vlády bol príprava volieb do Ústavodarného zhromaždenia. Obdobie činnosti ukončila Októbrová revolúcia.[1]

ZdrojeUpraviť

  1. a b Prozatímní vláda. In: PEČENKA, Marek; LUŇÁK, Petr, a kol. Encyklopedie moderní historie. 3. rozš. vyd. Praha : Libri, 1999. 655 s. ISBN 80-85983-95-8. S. 391.

Ďalšia literatúraUpraviť

  • VYDRA, Zbyněk; HLOUŠKOVÁ, Kateřina. Válka a revoluce (1914 – 1921). In: VYDRA, Zbyněk, et al. Dějiny Ruska. Vyd. 1. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 504 s. (Dějiny států.) ISBN 978-80-7422-324-2. S. 282 – 286, 288 – 290.
  • Dějiny Ruska 20. století. Ed. Andrej Borisovič Zubov; preklad Libor Dvořák et al. Vyd. 1. Zväzok I. : 1894 – 1939. Praha : Argo, 2014. 949 s. ISBN 978-80-257-0921-4. S. 369 – 434.

Iné projektyUpraviť