Vlajka Ruska je trojfarebná trikolóra tvorená troma vodorovnými pruhmi s rovnakou šírkou bielej, modrej a červenej farby. Vlajka má pomer strán 3:2.

Vlajka Ruska

Symbolika farieb vlajky Sovietskeho zväzu upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Vlajka Sovietskeho zväzu
  • Zlatý kosák a kladivo symbolizovali robotníkov a roľníkov.
  • Červená hviezda so zlatým okrajom predstavovala jednotu sovietskeho národa.

História vlajky upraviť

Do začiatku 17. storočia Rusko nemalo jednotnú štátnu vlajku. Počiatky jej vzniku sa datujú do obdobia cára Alexeja I., keď v roku 1668 bola vypustená prvá vojenská loď Orol.

Holandský staviteľ lode sa obrátil na šľachtickú dumu s prosbou, aby jeho loď mohla plávať na palube s holandskou vlajkou, tak ako to bývalo zvykom u lodí z iných krajín. Cár na jeho prosbu odpovedal kladne, dokonca sa nechal ňou inšpirovať. Po návšteve západnej Európy sa rozhodol zaviesť obmenu holandskej vlajky ako civilnú zástavu pre ruské lode.

Bola to horizontálna bielo-modro-červená trikolóra, ktorá bola vybraná na základe výberu Petra Veľkého. Táto zástava bola oficiálne uznaná v roku 1699. Práve tieto farby mali symbolizovať ruské národné farby, ktoré boli zastúpené aj v znaku Moskvy. Bielo-modro-červená trikolóra ako píše Alexander Putjatin vo svojej práci O ruskej národnej zástave sa stala „historicky prvou štátnou zástavou v dejinách Ruska. Od tejto chvíle mala veľký vplyv na ostatné východoeurópske krajiny, ktoré sa v 19. storočí obracali k Rusku o pomoc v národnooslobodzovacích povstaniach. Odvtedy sa tieto farby nazývajú panslovanskými farbami.

Hypotézy o pôvode ruskej vlajky upraviť

Ruskí historici zastávajú niekoľko názorov na pôvod ruskej štátnej zástavy:

  • Autor diela Úryvky ruských námorných dejín F. F. Veselago vychádza z toho, že farby použité na lodi Orol pochádzajú od holandských staviteľov lode. Na základe tohto faktu môžeme s veľkou mierou usudzovať, že vtedajšia ruská zástava sa podobala Holandskej trikolóre a bola bielo-modro-červená [1]. Dôkazom jeho tvrdenia je aj to, že pre svojho syna - budúceho panovníka Ruského impéria Petra Veľkého - dal vyrobiť štíty s bielo-modro-červenými vlajkami.
  • S týmto tvrdením nesúhlasí druhý významný historik námorníctva P. I. Belavecev. Vo svojej práci Farby ruskej štátnej vlajky sa opiera o známu kresbu Obsadenie pevnosti Azov z roku 1696 od holandského maliara Schonebeka. Na tomto obraze majú ruské zástavy podobu štvorcov rozdelených ondrejským krížom na rovnaké časti. Avšak treba spomenúť, že obsadenie pevnosti sa datuje do obdobia Petra Veľkého. K tomuto istému obdobiu sa viaže aj prvá zmienka o ruskej bielo-modro-červenej zástave maximálne blízkej k dnešnej podobe vlajky Ruska.

Vlajka Moskovského cára upraviť

 
Vlajka Moskovského cára vztýčená po prvýkrát v roku 1693

Prvýkrát v dejinách Ruska bola štandarda cára Ruského impéria Petra I. tzv. zástava moskovského cára vztýčená 6. augusta 1693 počas jeho plavby po Bielom mori.

V strede bielo-modro-červenej trikolóry bol umiestnený zlatý dvojhlavý orol. Táto vlajka sa od tohto času používala ako námorná vlajka Ruska a tiež ako štátna vlajka Ruského cárstva.

V rokoch 16991700 Peter I. vypracoval nové varianty vojensko-námornej zástavy. Dňa 20. januára 1705 vydal zákon, podľa ktorého boli všetci obchodníci povinní so svojimi obchodnými loďami plávať pod bielo-modro-červenou ruskou trikolórou. Táto vlajka sa na vojenských lodiach používala do roku 1721, kedy ju nahradila Ondrejská vlajka. Stará trikolóra sa stala vlajkou občianskych súdov v Ruskom impériu. Symbolika farieb štátnej zástavy Ruského impéria bola podobná dnešnej. Biela symbolizovala slobodu, modrá Bohorodičku a červená absolutizmus.

Iné vysvetlenie farieb vlajky bolo takéto:

  • Biela symbolizovala Bielorusko.
  • Modrá symbolizovala dnešné územie Ukrajiny (tzv. Malé Rusko, po rusky: Малая Русь, Малоруссия).
  • Červená symbolizovala Veľké Rusko.

Vlajka Ruskej ríše upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Vlajka Ruskej ríše

Vlajka Ruskej republiky upraviť

Po februárovej revolúcii bola ustanovená Dočasná vláda. Dňa 14. septembra 1917 (podľa juliánskeho kalendára 1. septembra) v Rusku vyhlásili demokraciu a vznikla republika.

Počas revolúcie sa rozšírilo použitie červenej zástavy, avšak iba na krátku dobu. Od 25. apríla 1917 bola štátnou vlajkou Ruskej republiky znova ruská trikolóra, a to až do apríla roku 1918.

Vlajka Sovietskeho Ruska upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Vlajka Ruskej sovietskej federatívnej socialistickej republiky

V roku 1918 bola oficiálne zavedená červená vlajka s iniciálami RSFSR. Po Októbrovej revolúcii v roku 1917 komunisti zrušili všetky predchádzajúce zástavy a namiesto nich zaviedli červenú zástavu pre celý Sovietsky zväz.

Dňa 9. januára 1954 bola zavedená nová ruská vlajka. Išlo o vlajku ZSSR doplnenú modrým pruhom.

Vlajka Ruskej federácie upraviť

Opätovne bola ruská zástava zavedená dňa 22. augusta 1991, kedy ju schválil Najvyšší soviet RSFSR. V roku 1993 bol upravený pomer strán a odtieň farieb.

Galéria upraviť

Referencie upraviť

  1. Dygalo V. A. : Námornícka flotila Ruska, str. 133, Moskva, Progres, Pangeja, 1993.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Vlajka Ruska