Doktor prírodných vied

Doktor prírodných vied, v skratke RNDr. (lat. rerum naturalium doctor) je akademický titul udeľovaný absolventom prírodovedných študijných programov po obhájení rigoróznej skúšky.

Tento titul sa udeľoval už v bývalom Česko-Slovensku a v súčasnosti sa udeľuje na Slovensku a v Česku.