Dokumentácia

rozlišovacia stránka

Dokumentácia môže byť:

  • sústavné zhromažďovanie a spracovávanie dokumentov, ako kresleného a iného materiálu, resp. literatúry, na vedecké a technické účely
  • v administratíve aj: činnosť spojená so záznamom, evidenciou a triedením informácií potrebných ako podklad pre riadenie a výkon činnosti daného odboru
  • doloženie, preukázanie dokumentmi/dôkazovými materiálom
  • súbor dokumentov, napr.:

Pozri aj

upraviť
  • dokumentácia pamiatky (písomné, fotografické, meračské, kresbové, modelové alebo iné zachytenie pamiatky v určitom stave)


 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.