Dom kultúry

Dom kultúry alebo kultúrny dom je v súčasnosti zastaraný názov pre objekt určený na uspokojovanie kultúrnych potrieb a záujmov občanov, ktorého súčasťou je spravidla okrem klubovní aj viacúčelová sála..

Dom kultúry Zrkadlový háj v Petržalke
Dom kultúry v bratislavskej Dúbravke

Klubovne sú zariadenia miestneho významu, ktoré majú spoločenskú a záujmovú činnosť. Spolu so sálovým priestorom tvoria základnú skladbu kultúrneho domu. Klubovňa môže byť viacúčelová, bez špeciálnych zariadení určená pre podujatia spoločenského charakteru. Je vybavená sedacím a stolovým nábytkom. Špecializovaná klubovňa je zariadená pre špeciálnu činnosť záujmových krúžkov. V menších zariadeniach slúži na niekoľko činností, vo väčších sa z týchto priestorov stávajú monofunkčné ateliéry, učebne prípadne dielne. Sálový priestor môže byť viacúčelová sála, ktorú tvorí javisko alebo pódium, určené k opriadaniu kultúrnych akcií, kde javisko má rovnú alebo stupňovitú podlahu.

Programová náplň kultúrneho domuUpraviť

Pri navrhovaní kultúrnych stredísk sa musia zohľadniť rôznorodé podmienky v sídlach ako využiteľnosť a existujúce kapacity. Účelovou jednotkou kultúrneho domu je 1miesto návštevníka.

Členenie priestorov v kultúrnom dome:

  • sálové priestory
  • klubové priestory
  • výstavné priestory
  • vstupné priestory
  • priestory pre pracovníkov
  • pomocné priestory

Pri riešení funkčo- prevádzkových dispozičných vzťahov treba dbať na diferencovanie vstupov, Na vytvorenie podmienok prísunu a vnútorného presunu materiálu. Na plynulosť jasnosť a dobrú orientáciu vo vnútornej prevádzke objektu. Na funkčnú priestorovú variabilitu a flexibilitu.

ZdrojeUpraviť