Dom kultúry alebo kultúrny dom je objekt určený na uspokojovanie kultúrnych potrieb a záujmov občanov, ktorého súčasťou je spravidla okrem klubovní aj viacúčelová sála.

Dom kultúry Zrkadlový háj v Petržalke
Dom kultúry v bratislavskej Dúbravke

Klubovne sú zariadenia miestneho významu, ktoré majú spoločenskú a záujmovú činnosť. Spolu so sálovým priestorom tvoria základnú skladbu kultúrneho domu. Klubovňa môže byť viacúčelová, bez špeciálnych zariadení určená pre podujatia spoločenského charakteru. Je vybavená sedacím a stolovým nábytkom. Špecializovaná klubovňa je zariadená pre špeciálnu činnosť záujmových krúžkov. V menších zariadeniach slúži na niekoľko činností, vo väčších sa z týchto priestorov stávajú monofunkčné ateliéry, učebne prípadne dielne. Sálový priestor môže byť viacúčelová sála, ktorú tvorí javisko alebo pódium, určené na usporadúvanie kultúrnych akcií, kde javisko má rovnú alebo stupňovitú podlahu.

Programová náplň kultúrneho domu

upraviť

Pri navrhovaní kultúrnych stredísk sa musia zohľadniť rôznorodé podmienky v sídlach ako využiteľnosť a existujúce kapacity. Účelovou jednotkou kultúrneho domu je 1 miesto návštevníka.

Členenie priestorov v kultúrnom dome:

  • sálové priestory
  • klubové priestory
  • výstavné priestory
  • vstupné priestory
  • priestory pre pracovníkov
  • pomocné priestory

Pri riešení funkčno- prevádzkových dispozičných vzťahov treba dbať na diferencovanie vstupov, Na vytvorenie podmienok prísunu a vnútorného presunu materiálu. Na plynulosť jasnosť a dobrú orientáciu vo vnútornej prevádzke objektu. Na funkčnú priestorovú variabilitu a flexibilitu.