Dom múdrosti (arab. بيت الحكمة Bajt al-hikma) bola literárna, vedecká a vzdelávacia inštitúcia v Bagdade, ktorú založil chalífa al-Ma’mún v roku 832, pravdepodobne podľa vzoru perzskej akadémie v Gundíšápúre.

V Dome múdrosti vznikali preklady gréckych originálov z oblasti filozofie, medicíny a prírodných vied. Podľa tradície, diela priniesla delegácia, ktorú chalífa vyslal do krajiny či mesta Rum (Konštantínopol). Súčasťou Domu múdrosti bola knižnica, kníhviazačstvo, múzeum a astronomické observatóriá v Bagdade a v Damasku.

Na čele Domu múdrosti boli bratia Sahl bin Hárún a Saíd bin Hárún. K spolupráci prizvali mnohých učencov, ktorí okrem prekladov vytvorili aj originálne diela. Patrili k nim Muhammad al-Chorezmí, Muhammad Džafár ibn Músá, Ahmed ibn Músa, Hunain ibn Ishák, al-Hasan ibn Músá alebo Abú Júsuf Jaqúb ibn Isháq as-Sabbáh al-Kindí.

Dom múdrosti pravdepodobne zanikol za vlády chalífu al-Mutawakkíla.