Donor

rozlišovacia stránka

Donor môže byť:

  • zriedkavo: osoba alebo organizácia, ktorá nezištne poskytne peniaze alebo vecný dar, pozri darca (dobročinnosť)
  • v lekárstve:
  • v chémii: atóm, molekula alebo ión, ktorý je schopný odovzdať akceptoru protón, elektrón alebo elektrónový pár, pozri donor (chémia)
  • vo fyzike: porucha kryštálovej mriežky polovodiča, ktorá pri vybudení ľahko uvoľňuje elektrón do vodivostného pásu, pozri donor (fyzika)

Pozri aj

upraviť
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.