Dopravná účinnosť

Dopravná účinnosť je účinnosť, ktorá sa používa na hodnotenie piestových kompresorov. Je to pomer hmotnostného množstva vytlačeného plynu, k hmotnosti plynu zodpovedajúcej zdvihovému objemu prvého stupňa kompresora pri tlaku a teplote v nasávacom hrdle kompresora. Dopravná účinnosť zohľadňuje úniky plynu pri nasávaní a kompresii netesnosťami nasávacieho ventilu a piesta. Zohľadňuje tiež vplyv ohrievania nasávaného vzduchu od horúcich stien valca. Klesá so zvyšujúcim sa výtlačným tlakom.

Dopravná účinnosť sa označuje znakom ηd. V porovnaní s objemovou účinnosťou pre rovnaký stroj je nižšia o 4% až 10%.

ZdrojeUpraviť

  • Tomášek a kol.: Stroje. Pre 4. ročník SPŠS. Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, n.p., Bratislava, 1967.