Dopravný motor je akýkoľvek motor, zabudovaný v dopravnom prostriedku, ktorého účelom je jeho pohon, alebo iné použitie v rámci dopravného prostriedku. Dopravné motory sa rozdeľujú do štyroch základných skupín:

  • STN 09 0022. Spaľovacie motory. Názvoslovie piestových spaľovacích motorov. Druhy motorov. Dátum vydania 19.01.1972.