Lodný motor je motor určený pre použitie v plavidlách všetkých druhov pre námornú a vnútrozemskú plavbu. Motor musí vyhovovať predpisom príslušných lodných klasifikačných organizácií. [1]

Lodný motor MaK 8M32C IMO II s výkonom 4000 kW pri 600 ot.min-1
Prívesný lodný motor Lauson

Hlavný lodný motor upraviť

Hlavný lodný motor je motor pre priamy alebo nepriamy pohon lodného propulzného zariadenia, alebo pracovných zariadení technických plavidiel.

Prívesný lodný motor upraviť

Prívesný lodný motor je samostatná ľahko odpojiteľná a prenosná pohonná lodná jednotka, ktorá môže byť uvedená do chodu aj mimo plavidla. Je zložená z motora, hnacieho hriadeľa a lodnej vrtule.

  • bočný - sa montuje na bok lode
  • kormový - sa montuje na kormu (zadnú časť) lode

Pomocný lodný motor upraviť

Pomocný lodný motor má prevádzkové vlastnosti ako priemyselný motor a je uložený na plavidle pre pohon jeho zariadení.

Typy lodných motorov upraviť

Ako lodné motory sa používajú nasledovné typy motorov:

Môžu sa používať aj iné typy motorov, prípadne kombinácia viacerých typov, napríklad dieselového motora a plynovej turbíny (CODOG).

Referencie upraviť

  1. STN 09 0022. Spaľovacie motory. Názvoslovie piestových spaľovacích motorov. Druhy motorov. Dátum vydania 19.01.1972.

Zdroje upraviť

  • Kukuča J.: Lodné motory. SjF SVŠT Bratislava. 1990.