Dvojpalivový motor je piestový spaľovací motor, ktorý spaľuje súčasne dva druhy paliva: plynné aj kvapalné. Môže pracovať ako vznetový motor, alebo motor s kombinovaným zapaľovaním.

Dvojpalivový motor môže spaľovať:

  1. plynné palivo (napríklad zemný plyn resp. CNG), pričom jeho vznietenie sa dosiahne vstreknutím zapaľovacej dávky kvapalného palivanafty. V každom pracovnom cykle sa súčasne spaľujú obe palivá,
  2. len kvapalné palivo, s možnosťou zmeny na plynné palivo za chodu motora, bez jeho úprav.

Pozri aj

upraviť
  • Trnka J., Urban J.: Spaľovacie motory. Alfa Bratislava, 1992.
  • STN 09 0022. Spaľovacie motory. Názvoslovie piestových spaľovacích motorov. Druhy motorov. Dátum vydania 19.01.1972.