Motor s kombinovaným zapaľovaním

Motor s kombinovaným zapaľovaním je piestový spaľovací motor s kombináciou vznetového a zážihového zapaľovania. Kompresným teplom sa vznieti len malé množstvo zapaľovacieho paliva, ktoré je zdrojom zážihu zvyšného obsahu zmesi vo valci. Tieto motory patria do skupiny dvojpalivových motorov.

Pozri ajUpraviť

ZdrojeUpraviť

  • STN 09 0022. Spaľovacie motory. Názvoslovie piestových spaľovacích motorov. Druhy motorov. Dátum vydania 19.01.1972.