Vstrekovanie zapaľovacieho paliva

Vstrekovanie zapaľovacieho paliva je spôsob zapálenia zmesi vznetových motorov používaný vo väčšine dvojpalivových motorov spaľujúcich plynné palivá. Zmes hlavného plynného paliva so vzduchom je zvolená tak, aby v okamihu vstreknutia zapaľovacieho paliva (nafta) mala teplotu nižšiu, ako je jej teplota vznietenia. Naopak, teplota vznietenia zapaľovacieho paliva musí byť nižšia ako teplota zmesi vo valci. Pri týchto podmienkach sa najskôr vznieti zapaľovacie palivo a od neho zvyšok pracovnej zmesi.

Pomer palívUpraviť

Podiel zapaľovaciho paliva tvorí:

ZdrojeUpraviť

Trnka J., Urban J.: Spaľovacie motory. Alfa Bratislava, 1992.