Rôznopalivový motor

Rôznopalivový motor alebo menej vhodne viacpalivový motor je spaľovací motor na kvapalné palivá s rôznou odpariteľnosťou. Motor môže na iné palivo prejsť s úpravami prípadne bez úprav motora.

Pozri aj

upraviť
  • Trnka J., Urban J.: Spaľovacie motory. Alfa Bratislava, 1992.
  • STN 09 0022. Spaľovacie motory. Názvoslovie piestových spaľovacích motorov. Druhy motorov. Dátum vydania 19.01.1972.