Doslovný preklad

Doslovný preklad je preklad jazykových významov originálu s označením možných štylistických ekvivalentov.

Doslovný preklad je výsledkom prípravnej metajazykovej (filologickej) činnosti jazykového znalca a slúži prebásňovateľovi ako podklad pre tvorivú činnosť. Predstavuje prvú fázu prekladateľského procesu, t. j. analýzu (dekódovanie), po ktorej nasleduje syntéza (kódovanie v cieľovom jazyku).

Pozri ajUpraviť

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.