Slovný preklad je preklad uskutočnený prevažne na lexikálnej rovine textu; jeden z typov čiastočného, neúplného prekódovania originálu.

V slovnom preklade vystupujú ako jednotky slová. Prekladateľ dôsledne rešpektuje význam jednotlivých slov, čo môže byť v určitých prípadoch zámerom diktovaným poetikou originálu (napr. preklad nadrealistickej poézie), inokedy však môže viesť k veľmi pohodlnej praxi priameho prenášania lexikálnych významov originálu do prekladu bez rešpektovania vnútorných, špecifických, vlastností pôvodného diela (zvukových, intonačných, výrazových, syntaktických a i.).

Slovný preklad nie je totožný s prekladom doslovným, i keď v niektorých prípadoch by sa dali jednotlivé slová originálu priamo podkladať slovami prekladu.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.