Drakova rovnica je matematická rovnica, ktorá teoreticky umožňuje vypočítať počet inteligentných foriem mimozemských civilizácií vo vesmíre, s ktorými je možné nadviazať kontakt. Sformuloval ju americký astronóm a rádioinžinier Frank Donald Drake v roku 1960.

Rovnica upraviť

 

Parametre rovnice upraviť

  • N – predpokladaný výsledok, počet vyspelých inteligentných civilizácií schopných medzihviezdnej komunikácie
  • R* – prírastok nových hviezd v Galaxii za 1 rok
  • fp – percentuálny podiel hviezd, ktoré (podobne ako Slnko) majú okolo seba planetárne systémy
  • ne – priemerná hodnota počtu planét v planetárnom systéme, na ktorých panujú vhodné podmienky pre život
  • fl – percentuálny podiel planét, na ktorých sa život skutočne vyvinul
  • fi – percentuálny podiel planét, kde život vznikol a rozvíjal sa až k inteligentnej forme života
  • fc – percentuálny podiel inteligentných foriem života, ktoré dosiahli schopnosť aktívnej medzihviezdnej komunikácie
  • L – odhad dĺžky existencie inteligentnej životnej formy schopnej medzihviezdnej komunikácie

Rovnica by mala ukázať, koľko inteligentných foriem života existuje v našej Galaxii. Vzhľadom k neznalosti väčšieho množstva premenných, je však rovnica viac menej iba odhadom. Počas svojho zverejnenia bola ostrým námetom kritiky, ktorá poukazovala na to, že ide len o odhad, ktorý nereflektuje realitu. Na druhej strane sa množstvo neznámych neustále zmenšuje vplyvom lepších pozorovaní vesmíru a znalostí o ňom. Vzhľadom na neurčité členy v rovnici sa konečné odhady počtu inteligentných foriem života schopných medzihviezdnej komunikácie líši od autora k autorovi.

Rovnica hypotézy zriedkavej Zeme upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Hypotéza zriedkavej Zeme

Profesori Ward a Brownlee zostavili rovnicu podobnú Drakeovej rovnici. Obidve sa pokúšajú odhadnúť počet mimozemských civilizácií na základe pravdepodobností uskutočnenia sa podmienok potrebných pre existenciu inteligentného života.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť