Search for Extra-Terrestrial Intelligence

Search for Extra-Terrestrial Intelligence (skratka SETI, po slovensky hľadanie mimozemskej inteligencie/inteligentného života) je názov projektu, ktorý sa zaoberá hľadaním života na iných planétach. Ako primárna metóda hľadania sa používa „odpočúvanie“ oblohy na širokom spektre rádiových vĺn a analýza týchto signálov. V začiatkoch bol projekt dotovaný vládou Spojených štátov, no v súčasnosti je financovaný zo súkromných zdrojov.

História

upraviť

Ešte v marci roku 1955 priniesol časopis Scientific American popis skenovania prirodzených rádiových signálov z kozmu použitím rádioteleskou s parabolickým reflektorom. Jeho konštrukcia sa začala stavať o dva roky neskôr, stavbu inicializovala štátna univerzita v Ohiu. Teleskop bol dokončený v roku 1963, nesie názov Veľké ucho (Big Ear) a neskôr bol zapojený do projektu SETI.

Duchovným otcom SETI je Frank Drake, ktorý v roku 1960 použil 25metrový rádioteleskop, nachádzajúci sa vo Green Bank v Západnej Virgínii na preskúmanie rádiových vĺn hviezd Tau Ceti a Epsilon Eridani. V Green Bank sa v roku 1961 konala prvá konferencia o SETI. Veľkým propagátorom hľadania bol aj astronóm Carl Sagan.

V roku 1974 bola pomocou rádioteleskopu o priemere 305 metrov v Arecibe vyslaná symbolická správa do guľovej hviezdokopy M13 v súhvezdí Herkules, obsahujúca základné informácie o Slnečnej sústave.

Kritériá na prisúdenie detegovaného signálu extraterestriálnemu inteligentnému pôvodu

upraviť
  • Hlavnou charakteristikou na rozlíšenie signálov pochádzajúcich z vysielačov od prírodných procesov je ich spektrálna šírka, t. j. ako veľa pásma zaberajú vo frekvenčnom spektre. Výskuminici predpokladajú že akýkoľvek signál so šírkou pásma pod 300 Hz by mal byť umelo vytvorený. Výskumný program SETI sa teda sústreďuje na takéto úzkopásmové signály.
  • Zachytený signál musí byť odlíšený od potencionálne podobných interferujúcich signálov pochádzajúcich z lokálneho terestriálneho vysielania alebo od komunikačných či iných umelých družíc na obežnej dráhe Zeme. Na to slúži metóda frekvenčného posunu signálu zachyteného minimálne na dvoch vzdialených družicových anténach. Vyhodnotením frekvenčného posunu sa vylučujú lokálne vysielané signály.
  • Ďalšie požadované charakteristiky zahŕňajú vyhodnotenie polarizácie signálu a prítomnosť kódovanej informácie.

SETI@home

upraviť

V roku 1999 bol začatý program SETI@home, ktorý pomocou distribuovaného výpočtového projektu analyzuje dáta pochádzajúce z rádioteleskopu v Arecibe.