Tau Ceti (τ Cet/τ Ceti) je hviezda v súhvezdí Veľryba viditeľná voľným okom. Slnku sa podobá hmotnosťou a spektrálnym typom a nachádza sa aj pomerne blízko Slnka, vo vzdialenosti 12 svetelných rokov. Jej typ je G8 V, pričom Slnko má G2 V. Po oblohe sa pohybuje rýchlo, za 1000 rokov sa posunie o priemer Mesiaca, ale rotuje pomaly podobne ako Slnko. Pomaly rotujúce hviezdy tohto typu zrejme odovzdali svoj moment hybnosti planétam, z toho usudzujeme, že Tau Ceti má svoju vlastnú planétarnú sústavu. Je to hviezda s nedostatkom železa, preto sa predpokladá, že nemá veľa kamenných planét. Zatiaľ neboli nájdené žiadne jej spoločnice prostredníctvom astrometrických metód, ani pomocou merania radiálnej rýchlosti.

Porovnanie veľkosti Slnka (vľavo) a hviezdy Tau Ceti (vpravo)

V roku 2004 tím britských astronómov pod vedením Jane Greaves objavil, že Tau Ceti má viac ako desaťnásobne viac kometárneho materiálu v okolí ako Slnko. Bolo to zistené meraním disku chladného prachu obiehajúceho hviezdu, ktorý vznikol zrážkami malých telies.

Pre svoju podobnosť Slnku a možnú planetárnu sústavu bola vybraná pre projekt OZMA, ktorého ideou je nadviazať kontakt v rádiovej oblasti s možnými mimozemskými civilizáciami. Spolu s hviezdou Epsilon Eridani bola vybratá pre výskumný projekt SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence - Hľadanie mimozemskej inteligencie). Pôvodne sa tento projekt volal CETI (Communication with Extra Terrestrial Intelligence – Komunikovanie s mimozemskou inteligenciou) a tento pôvodný názov bol čiastočne inšpirovaný aj hviezdou Tau Ceti. Tau Ceti je dodnes starostlivo sledovaná pozemskými rádioastronómami.

Zdroj upraviť

  • PLAUCHOVÁ, Jana. Súhvezdia od Andromedy po Žirafu. Redakcia Eduard Koči; ilustrácie Peter Zimnikoval; Beata Zimnikovalová, Michal Mojžiš, Tibor Krátky. prvé vyd. Hurbanovo : Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo, 2023. 592 s. ISBN 978-80-89998-357. Kapitola Veľryba, s. 348 – 349.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Tau Ceti

Externé odkazy upraviť