Družicová geodézia

Družicová geodézia alebo satelitná geodézia je meranie tvaru a rozmerov Zeme, polohy objektov na jej povrchu a tvaru gravitačného poľa Zeme prostredníctvom družicových techník, čiže geodézia prostredníctvom satelitov.

Tradičná astronomická geodézia, ktorá zahŕňa aj zisťovanie astronomickej polohy, sa spravidla nepovažuje za súčasť družicovej geodézie. Aj GPS sa stalo dnes takým bežným, že sa stále menej považuje za súčasť družicovej geodézie.

Samotná družicová geodézia nemôže existovať bez väzby na ďalšie špecializácie spadajúce do oboru tzv. vyššej (teoretickej) geodézie. Ich spoločnou úlohou je umožniť určenie polohy statických či pohybujúcich sa objektov v presne definovanom súradnicovom a časovom systéme. Pretože každé určenie polohy je založené na meraniach vykonávaných v konkrétnom fyzikálnom prostredí, stáva sa súčasťou vyššej geodézie aj štúdium fyzikálnych vlastností telesa Zeme a štúdium zmien týchto vlastností v čase.

Externé odkazyUpraviť