Druhá kniha Machabejcov

Druhá kniha Machabejcov[pozn 1] alebo Druhá kniha Makabejcov[pozn 2] alebo Druhá kniha Makabejčanov (skratka 2 Mach alebo 2Mak) je deuterokánonická kniha Starého zákona. Patrí medzi dejepisné knihy.

Kniha bola napísaná (po grécky) okolo r. 130 – 100 pred Kr. Opisuje sa v nej boj Júdu Machabejca a svedectvo mučeníkov. Vyzdvihujú sa tu zásahy Boha do osudov židovského národa vykonané niekedy aj zázračne.

V knihe je zahrnuté obdobie rokov 175 – 161 pred Kr.

Obsah knihy možno rozdeliť na tieto časti:

  1. Úvodná časť (2 Mach 1,1-2,32)
  2. Obdobie Seleuka IV. Filopátora (2 Mach 3,1-4,6)
  3. Prenasledovanie za Antiocha IV. Epifana (2 Mach 4,7-10,9)
  4. Boj Júdu Machabejca a víťazstvo nad Nikanorom (2 Mach 10,10-15,40)

Kniha obsahuje tvrdenia o vzkriesení tela[1], viere vo večný život[2], príhovore svätých[3] alebo účinnosti modlitby za mŕtvych[4].

Poznámky

upraviť
  1. Názov Druhá kniha Machabejcov je používaný v slovenskom rímskokatolíckom vydaní, ako skratka sa tam uvádza 2 Mach
  2. Názov Druhá kniha Makabejcov je používaný v slovenskom ekumenickom vydaní, ako skratka sa tam uvádza 2Mak.

Referencie

upraviť
  1. porov. 2 Mach 6,26
  2. porov. 2 Mach 7,9-14
  3. 2 Mach 15,11-16
  4. porov. 2 Mach 12,40-46

Literatúra

upraviť

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť