Dunaj (územie európskeho významu)

Dunaj je územie európskeho významu v správe štátnej ochrany prírody Správa CHKO Dunajské luhy. Nachádza sa v katastrálnom území obcí Iža, Patince, Radvaň nad Dunajom, Moča, Kravany nad Dunajom v okrese Komárno a obcí Mužla, Obid, Štúrovo, Kamenica nad Hronom a Chľaba v okrese Nové Zámky v Nitrianskom kraji s rozlohou 2093 ha s nadmorskou výškou od 92 do 120 m n. m.[1][2].

Dunaj
územie európskeho významu
Lužný les a rameno pri sútoku Hrona s Dunajom, Veľký Kamenický ostrov
Štát Slovensko Slovensko
Región Nitriansky
Okres Komárno, Nové Zámky
Obec Iža, Patince, Radvaň nad Dunajom,
Moča, Kravany nad Dunajom, Mužla,
Obid, Štúrovo, Kamenica nad Hronom
a Chľaba
Súradnice 47°46′41″S 18°37′12″V / 47,778°S 18,620°V / 47.778; 18.620
Rozloha 20,92960 km² (2 093 ha)
Správa Dunajské luhy
Kód SKUEV0393, SKUEV2393
Poloha v rámci Slovenska
Poloha v rámci Slovenska
Poloha v rámci Nitrianskeho kraja
Poloha v rámci Nitrianskeho kraja
Mapový portál GKÚ: katastrálna mapa
Freemap Slovakia: mapa
OpenStreetMap: mapa
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5. 1 zo 14. júla 2004[3], ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu bolo územie zaradené medzi územia európskeho významu s identifikačným kódom SKUEV0393 Dunaj.[4][5][1] Navrhované územie európskeho významu schválila Európska komisia dňa 13. novembra 2007 rozhodnutím Komisie ES 2008/26/ES, ktorým sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma aktualizovaný zoznam území európskeho významu v panónskom biogeografickom regióne. V území platí 2. stupeň ochrany.

K územiu bolo pričlenené susediace navrhované územie európskeho významu SKUEV2393 Dunaj zriadené Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 495 z 25. októbra 2017[6] k Druhej aktualizácii národného zoznamu území európskeho významu s rozlohou 667,300 ha.[7][2] Bolo vyhlásené opatrením zo 7. decembra 2017, uverejneným v čiastke 6/2017 Vestníka MŽP SR[8], ktorým sa mení a dopĺňa národný zoznam území európskeho významu vydaný výnosom MŽP SR č.3/2004-5.1 z roku 2004.[3]

Je súčasťou chráneného vtáčieho územia SKCHVU007 Dunajské luhy.[9]

Predmet ochrany

upraviť

Predmetom ochrany sú biotopy:[4][7]

 • 91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
 • Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
 • Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
 • Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
 • Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi

Predmetom ochrany sú tieto druhy:[4][7]

Referencie

upraviť
 1. a b Dunaj (SKUEV0393) [online]. KIMS - komplexný informačný a monitorovací systém Štátnej ochrany prírody SR, [cit. 2020-03-31]. Dostupné online.
 2. a b Dunaj (SKUEV2393) [online]. KIMS - komplexný informačný a monitorovací systém Štátnej ochrany prírody SR, [cit. 2020-03-31]. Dostupné online. Archivované 2020-09-28 z originálu.
 3. a b Výnos MŽP č. 3/2004 - 5.1 [online]. sopsr.sk, 14.júla 2004, [cit. 2017-12-26]. Dostupné online.
 4. a b c Natura 2000 - Sústava chránených území členských krajín EÚ [online]. sopsr.sk, [cit. 2020-03-31]. Dostupné online.
 5. Open source mapový prehliadač Štátnej ochrany prírody SR [online]. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody SR, rev. 2018-01-09, [cit. 2020-03-31]. Viď základné vrstvy, ochrana prírody - Územia európskeho významu. Dostupné online.
 6. Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 353/2017 Z. z. [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, [cit. 2018-02-24]. Dostupné online.
 7. a b c Natura 2000 - Sústava chránených území členských krajín EÚ (druhá aktualizácia národného zoznamu území európskeho významu) [online]. sopsr.sk, [cit. 2020-03-31]. Dostupné online.
 8. Vestník MŽP SR čiastka 6/2017, ročník XXV [online]. MŽP SR min.zp, 2017, [cit. 2018-02-23]. Dostupné online.
 9. Natura 2000 - Sústava chránených území členských krajín EÚ - popis lokality SKCHVU007 Dunajské luhy [online]. Štátna ochrana príroda SR sopsr.sk, [cit. 2024-07-20]. Dostupné online.

Iné projekty

upraviť