Národný zoznam navrhovaných území európskeho významu na Slovensku

zoznamový článok projektov Wikimedia

Toto je zoznam, ktorý obsahuje lokality navrhovaného územia európskeho významu, zoradených abecedne. Národný zoznam navrhovaných území európskeho významu (nÚEV) podľa smernice o biotopoch bol schválený uznesením vlády SR č. 239/2004 dňa 17. marca 2004. Zoznam vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky výnosom č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004.[1], dňa 1. augusta 2004 nadobudol účinnosť. V rozhodnutí Komisie 2008/26/ES z 13. novembra 2007, ktorým sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma zoznam lokalít európskeho významu v Panónskej biogeografickej oblasti[2] a rozhodnutí Komisie 2008/218/ES z 25. januára 2008, ktorým sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma prvý aktualizovaný zoznam lokalít európskeho významu v alpskom biogeografickom regióne[3] je uvedených aj 381 ÚEV z územia Slovenska. Začal sa proces vyhlasovania ÚEV, mali by byť vyhlásené za chránené územia a vznikol Zoznam území európskeho významu na Slovensku.

Zoznam upraviť

poradie lokalita kraj príslušnosť k chránenému územiu
1 Abov Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
2 Abrod Bratislavský kraj CHKO Záhorie
3 Alúvium Hrona Banskobystrický kraj NAPANT
4 Alúvium Ipľa Banskobystrický kraj CHKO Štiavnické vrchy
5 Alúvium Muráňa Banskobystrický kraj NP Muránska planina
6 Alúvium Rieky Prešovský kraj CHKO Východné Karpaty
7 Alúvium Starej Nitry Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
8 Alúvium Žitavy Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
9 Babia hora Žilinský kraj CHKO Horná Orava
10 Bacúšska jelšina Banskobystrický kraj NP Muránska planina
11 Bačkovské poniklece Košický kraj CHKO Latorica
12 Badínsky prales Banskobystrický kraj CHKO Poľana
13 Bagovský vrch Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
14 Bahno Trnavský kraj CHKO Záhorie
15 Baranovo Banskobystrický kraj NAPANT
16 Baské Trenčiansky kraj CHKO Ponitrie
17 Belá Žilinský kraj TANAP
18 Beležír Banskobystrický kraj CHKO Cerová vrchovina
19 Belianske lúky Prešovský kraj TANAP
20 Beliansky potok Prešovský kraj PIENAP
21 Beskyd Prešovský kraj CHKO Východné Karpaty
22 Bešiansky polder Košický kraj CHKO Latorica
23 Bezodné Bratislavský kraj CHKO Záhorie
24 Bežnisko Bratislavský kraj CHKO Záhorie
25 Biele hory Bratislavský kraj CHKO Malé Karpaty
26 Biely Váh Žilinský kraj TANAP
27 Bisce Košický kraj CHKO Latorica
28 Biskupické luhy Bratislavský kraj CHKO Dunajské luhy
29 Blatá Prešovský kraj TANAP
30 Bočina Nitriansky kraj CHKO Ponitrie
31 Bodrog Košický kraj CHKO Latorica
32 Bogdalický vrch Bratislavský kraj CHKO Záhorie
33 Bokrošské slanisko Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
34 Boky Banskobystrický kraj CHKO Poľana
35 Boršianksy les Košický kraj CHKO Latorica
36 Bradlo Banskobystrický kraj NP Muránska planina
37 Bratislavské luhy Bratislavský kraj RSOPK Bratislava
38 Brekovský hradný vrch Prešovský kraj CHKO Východné Karpaty
39 Brezinky Banskobystrický kraj NAPANT
40 Brezová stráň Nitriansky kraj CHKO Ponitrie
41 Brezovská dolina Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
42 Brezovské Karpaty Trenčiansky kraj CHKO Malé Karpaty
43 Brvnište Banskobystrický kraj NAPANT
44 Brzotínske skaly Košický kraj NP Slovenský kras
45 Búčske slanisko Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
46 Buková Trnavský kraj CHKO Malé Karpaty
47 Bukovské vrchy Prešovský kraj NP Poloniny
48 Burdov Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
49 Cerová vrchovina Banskobystrický kraj CHKO Cerová vrchovina
50 Cerovina Nitriansky kraj CHKO Ponitrie
51 Ciglát Trnavský kraj CHKO Záhorie
52 Cúdeninský močiar Banskobystrický kraj CHKO Štiavnické vrchy
53 Čachtické Karpaty Trenčiansky kraj CHKO Malé Karpaty
54 Čajkovské bralie Nitriansky kraj CHKO Štiavnické vrchy
55 Čebovská lesostep Banskobystrický kraj CHKO Štiavnické vrchy
56 Čenkov Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
57 Čergov Prešovský kraj RSOPK Prešov
58 Čergovský Minčol Prešovský kraj RSOPK Prešov
59 Čertov Trenčiansky kraj CHKO Kysuce
60 Červený Grúň Žilinský kraj NAPANT
61 Červený rybník Trnavský kraj CHKO Záhorie
62 Český závrt Košický kraj NP Slovenský kras
63 Čičarovský les Košický kraj CHKO Latorica
64 Číčovské luhy Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
65 Čierna Moldava Košický kraj NP Slovenský kras
66 Čiližské močiare Trnavský kraj CHKO Dunajské luhy
67 Čupák Trnavský kraj CHKO Dunajské luhy
68 Dálovský močiar Banskobystrický kraj CHKO Cerová vrchovina
69 Daňová Prešovský kraj CHKO Východné Karpaty
70 Dedinská hora Banskobystrický kraj CHKO Štiavnické vrchy
71 Dechtárske vinice Banskobystrický kraj CHKO Cerová vrchovina
72 Demänovská slatina Žilinský kraj NAPANT
73 Demjatské kopce Prešovský kraj RSOPK Prešov
74 Detviansky potok Banskobystrický kraj CHKO Poľana
75 Detvice Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
76 Devínska Kobyla Bratislavský kraj CHKO Malé Karpaty
77 Devínske alúvium Moravy Bratislavský kraj CHKO Záhorie
78 Devínske jazero Bratislavský kraj CHKO Záhorie
79 Devínske lúky Bratislavský kraj CHKO Záhorie
80 Dielnice Žilinský kraj NP Veľká Fatra
81 Dlhé lúky Trnavský kraj CHKO Záhorie
82 Dobročský prales Banskobystrický kraj CHKO Poľana
83 Dolná Bukovina Banskobystrický kraj CHKO Štiavnické vrchy
84 Dolné lazy Nitriansky kraj CHKO Ponitrie
85 Dolnovážske luhy Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
86 Dolný háj Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
87 Dolný vrch Košický kraj NP Slovenský kras
88 Domické škrapy Košický kraj NP Slovenský kras
89 Dravčianska stráň Prešovský kraj NP Slovenský raj
90 Drienčanský kras Banskobystrický kraj CHKO Cerová vrchovina
91 Drieňová Prešovský kraj CHKO Východné Karpaty
92 Drieňová hora Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
93 Drieňovec Košický kraj NP Slovenský kras
94 Dubnícke bane Prešovský kraj RSOPK Prešov
95 Dubník Trnavský kraj CHKO Dunajské luhy
96 Dúbrava Bratislavský kraj CHKO Záhorie
97 Dukla Prešovský kraj CHKO Východné Karpaty
98 Ďumbierske Tatry Banskobystrický kraj NAPANT
99 Dunaj Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
100 Dunajské luhy Trnavský kraj CHKO Dunajské luhy
101 Dunajské trstiny Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
102 Dunitová skalka Prešovský kraj RSOPK Prešov
103 Dvorčiansky les Nitriansky kraj CHKO Ponitrie
104 Eliášovský les Trnavský kraj CHKO Dunajské luhy
105 Fabiánka Košický kraj NP Slovenský kras
106 Fintické svahy Prešovský kraj RSOPK Prešov
107 Folkmarská skala Košický kraj NP Slovenský kras
108 Gajarské alúvium Moravy Bratislavský kraj CHKO Záhorie
109 Galmus Košický kraj NP Slovenský raj
110 Gánovské slaniská Prešovský kraj TANAP
111 Gavurky Banskobystrický kraj CHKO Poľana
112 Gazarka Trnavský kraj CHKO Záhorie
113 Grgás Trnavský kraj CHKO Záhorie
114 Gýmeš Nitriansky kraj CHKO Ponitrie
115 Habáňovo Banskobystrický kraj CHKO Poľana
116 Harmanecký Hlboký jarok Banskobystrický kraj CHKO Poľana
117 Hnilecké rašeliniská Košický kraj NP Slovenský kras
118 Hodrušská hornatina Banskobystrický kraj CHKO Štiavnické vrchy
119 Holubyho kopanice Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
120 Homoľa Banskobystrický kraj NP Muránska planina
121 Homoľské Karpaty Bratislavský kraj CHKO Malé Karpaty
122 Horešské lúky Košický kraj CHKO Latorica
123 Hornádske vápence Košický kraj NP Slovenský raj
124 Horné lazy Banskobystrický kraj NAPANT
125 Horný háj Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
126 Horný les Bratislavský kraj CHKO Záhorie
127 Horný tok Hornádu Prešovský kraj NP Slovenský raj
128 Horný vrch Košický kraj NP Slovenský kras
129 Hostovické lúky Prešovský kraj CHKO Východné Karpaty
130 Hôrky Nitriansky kraj CHKO Ponitrie
131 Hradná dolina Nitriansky kraj CHKO Ponitrie
132 Hrbatá lúčka Banskobystrický kraj CHKO Poľana
133 Hrušov Bratislavský kraj CHKO Dunajské luhy
134 Hrušovská lesostep Košický kraj NP Slovenský kras
135 Hubková Prešovský kraj CHKO Východné Karpaty
136 Humenská Prešovský kraj CHKO Východné Karpaty
137 Humenský Sokol Prešovský kraj CHKO Východné Karpaty
138 Hybica Žilinský kraj TANAP
139 Hybická tiesňava Žilinský kraj TANAP
140 Chmúra Žilinský kraj CHKO Kysuce
141 Choč Žilinský kraj TANAP
142 Chotínske piesky Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
143 Chraste Žilinský kraj NAPANT
144 Ipeľské hony Banskobystrický kraj CHKO Štiavnické vrchy
145 Jakubovské rybníky Bratislavský kraj CHKO Záhorie
146 Jasenácke Trnavský kraj CHKO Záhorie
147 Jasovské dubiny Košický kraj NP Slovenský kras
148 Javorinka Banskobystrický kraj CHKO Poľana
149 Jelešňa Žilinský kraj CHKO Horná Orava
150 Jelšie Žilinský kraj NAPANT
151 Jereňaš Prešovský kraj NP Slovenský raj
152 Jovické rašelinisko Košický kraj NP Slovenský kras
153 Juhásove slance Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
154 Jurský chlm Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
155 Kačenky Trnavský kraj CHKO Záhorie
156 Kamenínske slaniská Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
157 Kamenná Prešovský kraj CHKO Východné Karpaty
158 Kamenná Baba Prešovský kraj RSOPK Prešov
159 Karáb Trnavský kraj CHKO Dunajské luhy
160 Kečovské škrapy Košický kraj NP Slovenský kras
161 Kiarovský močiar Banskobystrický kraj CHKO Štiavnické vrchy
162 Kľak Žilinský kraj NP Malá Fatra
163 Klátovské rameno Trnavský kraj CHKO Dunajské luhy
164 Klenovské Blatá Banskobystrický kraj NP Muránska planina
165 Klenovský Vepor Banskobystrický kraj NP Muránska planina
166 Klokoč Banskobystrický kraj CHKO Štiavnické vrchy
167 Klokočovské rašeliniská Žilinský kraj CHKO Kysuce
168 Kľúčovské rameno Trnavský kraj CHKO Dunajské luhy
169 Kňaží stôl Trenčiansky kraj CHKO Ponitrie
170 Kobela Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
171 Komárňanské slanisko Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
172 Konopiská Trnavský kraj CHKO Dunajské luhy
173 Kopa Banskobystrický kraj CHKO Poľana
174 Kopčianske slanisko Košický kraj CHKO Latorica
175 Kopec Banskobystrický kraj NAPANT
176 Koryto Banskobystrický kraj CHKO Poľana
177 Kostolianske lúky Nitriansky kraj CHKO Ponitrie
178 Košariská Prešovský kraj CHKO Východné Karpaty
179 Kotlina Bratislavský kraj CHKO Záhorie
180 Kováčske lúky Košický kraj CHKO Latorica
181 Kozol Žilinský kraj NP Malá Fatra
182 Kráľovohoľské Tatry Žilinský kraj NAPANT
183 Krasín Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
184 Krivé hrabiny Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
185 Krivoklátske bradlá Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
186 Krivoklátske lúky Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
187 Krivoštianka Prešovský kraj CHKO Východné Karpaty
188 Kuchynská hornatina Bratislavský kraj CHKO Malé Karpaty
189 Kulháň Nitriansky kraj CHKO Ponitrie
190 Kútsky les Trnavský kraj CHKO Záhorie
191 Kyjovský prales Prešovský kraj CHKO Východné Karpaty
192 Kysucké Beskydy Žilinský kraj CHKO Kysuce
193 Laborec Prešovský kraj CHKO Východné Karpaty
194 Ladmovské vápence Košický kraj CHKO Latorica
195 Latorica Košický kraj CHKO Latorica
196 Lázky Prešovský kraj CHKO Východné Karpaty
197 Levočská dubina Prešovský kraj NP Slovenský raj
198 Lindava Bratislavský kraj CHKO Malé Karpaty
199 Listové jazero Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
200 Litava Banskobystrický kraj CHKO Štiavnické vrchy
201 Livinská jelšina Trenčiansky kraj CHKO Ponitrie
202 Ludinský háj Nitriansky kraj CHKO Ponitrie
203 Lúka pod cintorínom Banskobystrický kraj NP Muránska planina
204 Lukovský vrch Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
205 Lúky pod Besníkom Banskobystrický kraj NP Muránska planina
206 Lúky pod Ukorovou Banskobystrický kraj NP Muránska planina
207 Mackov bok Banskobystrický kraj NAPANT
208 Machy Žilinský kraj TANAP
209 Makovica Prešovský kraj CHKO Východné Karpaty
210 Malá Fatra Žilinský kraj NP Malá Fatra
211 Malé osturnianske jazerá Prešovský kraj PIENAP
212 Malina Bratislavský kraj CHKO Záhorie
213 Marcelovské piesky Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
214 Margitin háj Trnavský kraj CHKO Dunajské luhy
215 Marhecké rybníky Bratislavský kraj CHKO Záhorie
216 Martinský les Bratislavský kraj CHKO Dunajské luhy
217 Martovská mokraď Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
218 Mäsiarsky bok Banskobystrický kraj CHKO Štiavnické vrchy
219 Medzi bormi Žilinský kraj TANAP
220 Medzianske skalky Prešovský kraj RSOPK Prešov
221 Mešterova lúka Bratislavský kraj CHKO Záhorie
222 Milič Košický kraj RSOPK Prešov
223 Mláčky Banskobystrický kraj CHKO Poľana
224 Močiar Žilinský kraj NP Malá Fatra
225 Močiarka Bratislavský kraj CHKO Záhorie
226 Močidlianska skala Banskobystrický kraj CHKO Poľana
227 Modrý vrch Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
228 Morava Bratislavský kraj CHKO Záhorie
229 Morské oko Košický kraj CHKO Vihorlat
230 Mostové Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
231 Muráň Košický kraj NP Slovenský raj
232 Muránska planina Banskobystrický kraj NP Muránska planina
233 Muteň Banskobystrický kraj NP Muránska planina
234 Nad vinicami Trnavský kraj CHKO Malé Karpaty
235 Nebrová Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
236 Nesvadské piesky Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
237 Oborínske jamy Košický kraj CHKO Latorica
238 Oborínsky les Košický kraj CHKO Latorica
239 Ondriašov potok Bratislavský kraj CHKO Záhorie
240 Orava Žilinský kraj TANAP
241 Oravská vodná nádrž Žilinský kraj CHKO Horná Orava
242 Ordzovianska dubina Prešovský kraj NP Slovenský raj
243 Orlovské vŕšky Bratislavský kraj CHKO Záhorie
244 Osminy Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
245 Ostrovné lúčky Bratislavský kraj CHKO Dunajské luhy
246 Palárikovské lúky Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
247 Panské lúky Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
248 Pastierske Prešovský kraj TANAP
249 Pavelské slanisko Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
250 Pavúkov jarok Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
251 Pieninské bradlá Prešovský kraj PIENAP
252 Pieniny Prešovský kraj PIENAP
253 Pieskovcové chrbty Banskobystrický kraj CHKO Cerová vrchovina
254 Pilsko Žilinský kraj CHKO Horná Orava
255 Plavečské štrkoviská Prešovský kraj PIENAP
256 Plavno Banskobystrický kraj CHKO Poľana
257 Plešivská planina Košický kraj NP Slovenský kras
258 Plešivské stráne Košický kraj NP Slovenský kras
259 Pliškov Prešovský kraj CHKO Východné Karpaty
260 Ploská hora Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
261 Pod Bukovou Prešovský kraj CHKO Východné Karpaty
262 Pod Strážnym hrebeňom Košický kraj NP Slovenský kras
263 Pod Suchým hrádkom Žilinský kraj TANAP
264 Pohorelské vrchovisko Banskobystrický kraj NAPANT
265 Pohrebište Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
266 Pokoradzské jazierka Banskobystrický kraj CHKO Cerová vrchovina
267 Poľana Banskobystrický kraj CHKO Poľana
268 Ponická dúbrava Banskobystrický kraj CHKO Poľana
269 Poprad Prešovský kraj TANAP
270 Pramene Hruštínky Žilinský kraj CHKO Horná Orava
271 Pri Orechovom rade Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
272 Príboj Banskobystrický kraj NAPANT
273 Prosečné Žilinský kraj TANAP
274 Pusté pole Prešovský kraj RSOPK Prešov
275 Radvanovské skalky Prešovský kraj RSOPK Prešov
276 Rajtopíky Prešovský kraj NP Slovenský raj
277 Rašeliniská Bielej Oravy Žilinský kraj CHKO Horná Orava
278 Rašeliniská Oravskej kotliny Žilinský kraj CHKO Horná Orava
279 Rašeliniská Oravských Beskýd Žilinský kraj CHKO Horná Orava
280 Raškovský luh Košický kraj CHKO Latorica
281 Repiská Banskobystrický kraj CHKO Poľana
282 Revúca Žilinský kraj NP Veľká Fatra
283 Rimava Banskobystrický kraj NP Muránska planina
284 Rohy Banskobystrický kraj CHKO Poľana
285 Rokoš Trenčiansky kraj CHKO Ponitrie
286 Rozporec Bratislavský kraj CHKO Záhorie
287 Rudava Bratislavský kraj CHKO Záhorie
288 Salatín Žilinský kraj NAPANT
289 Salvátorské lúky Prešovský kraj RSOPK Prešov
290 Sedliská Trnavský kraj CHKO Malé Karpaty
291 Seleštianska stráň Banskobystrický kraj CHKO Štiavnické vrchy
292 Senianske rybníky Košický kraj CHKO Latorica
293 Severný Bodícky kanál Trnavský kraj CHKO Dunajské luhy
294 Síky Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
295 Sitno Banskobystrický kraj CHKO Štiavnické vrchy
296 Skalické alúvium Moravy Trnavský kraj CHKO Záhorie
297 Skalka Banskobystrický kraj CHKO Štiavnické vrchy
298 Skribňovo Žilinský kraj NAPANT
299 Slaná Košický kraj NP Slovenský kras
300 Slaná voda Žilinský kraj CHKO Horná Orava
301 Sliačske travertíny Žilinský kraj NAPANT
302 Slovenský raj Košický kraj NP Slovenský raj
303 Soví hrad Banskobystrický kraj CHKO Cerová vrchovina
304 Spišskopodhradské stráne Prešovský kraj NP Slovenský raj
305 Spišskopodhradské travertíny Prešovský kraj NP Slovenský raj
306 Spišskoteplické slatiny Prešovský kraj TANAP
307 Stará hora Banskobystrický kraj CHKO Štiavnické vrchy
308 Starovodské jedliny Košický kraj NP Slovenský kras
309 Starý vrch Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
310 Stinská Prešovský kraj NP Poloniny
311 Stolica Košický kraj NP Muránska planina
312 Strahuľka Košický kraj RSOPK Prešov
313 Stráž Banskobystrický kraj CHKO Ponitrie
314 Strážovské vrchy Trenčiansky kraj CHKO Strážovské vrchy
315 Stredné Pohornádie Košický kraj RSOPK Prešov
316 Stretavka Košický kraj CHKO Latorica
317 Suchá dolina Banskobystrický kraj NAPANT
318 Suchohradské alúvium Moravy Bratislavský kraj CHKO Záhorie
319 Suť Banskobystrický kraj CHKO Štiavnické vrchy
320 Sútok Udavy s Ílovnicou Prešovský kraj CHKO Východné Karpaty
321 Svätojánsky potok Košický kraj NP Slovenský raj
322 Svetlica Prešovský kraj CHKO Východné Karpaty
323 Svrčinník Žilinský kraj CHKO Poľana
324 Šándorky Nitriansky kraj CHKO Ponitrie
325 Šaštínsky potok Trnavský kraj CHKO Záhorie
326 Šindliar Prešovský kraj RSOPK Prešov
327 Šipoltovo Bratislavský kraj CHKO Záhorie
328 Široká Bratislavský kraj CHKO Záhorie
329 Šmolzie Bratislavský kraj CHKO Záhorie
330 Šranecké piesky Bratislavský kraj CHKO Záhorie
331 Šujské rašelinisko Žilinský kraj NP Malá Fatra
332 Šupín Banskobystrický kraj CHKO Poľana
333 Šú Bratislavský kraj CHKO Malé Karpaty
334 Šurianské slaniská Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
335 Švihrová Žilinský kraj TANAP
336 Ťahan Banskobystrický kraj CHKO Cerová vrchovina
337 Tarbucka Košický kraj CHKO Latorica
338 Tatry Prešovský kraj TANAP
339 Tematínske vrchy Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
340 Temešská skala Trenčiansky kraj CHKO Ponitrie
341 Teplické stráne Banskobystrický kraj NP Muránska planina
342 Tisovský kras Banskobystrický kraj NP Muránska planina
343 Tlstá Žilinský kraj NAPANT
344 Tlstý vrch Banskobystrický kraj CHKO Štiavnické vrchy
345 Tomov štál Banskobystrický kraj CHKO Ponitrie
346 Torysa Prešovský kraj PIENAP
347 Trešková Banskobystrický kraj NP Muránska planina
348 Tri peniažky Banskobystrický kraj NP Muránska planina
349 Tŕstie Banskobystrický kraj NP Muránska planina
350 Turiec a Blatnický potok Žilinský kraj NP Veľká Fatra
351 Turková Žilinský kraj NAPANT
352 Ublianka Prešovský kraj NP Poloniny
353 Ulička Prešovský kraj NP Poloniny
354 V studienkach Bratislavský kraj CHKO Záhorie
355 Váh Žilinský kraj TANAP
356 Váh pri Zamarovciach Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
357 Vanišovec Trnavský kraj CHKO Záhorie
358 Varínka Žilinský kraj NP Malá Fatra
359 Veľká Fatra Žilinský kraj NP Veľká Fatra
360 Veľké Osturnianske jazero Prešovský kraj PIENAP
361 Veľkolélsky ostrov Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
362 Veľký kopec Košický kraj CHKO Latorica
363 Veľký les Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
364 Vihorlat Prešovský kraj CHKO Vihorlat
365 Vinište Nitriansky kraj CHKO Ponitrie
366 Vinodolský hájik Nitriansky kraj CHKO Ponitrie
367 Vlára Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
368 Vodokáš Banskobystrický kraj CHKO Cerová vrchovina
369 Vozokánsky luh Nitriansky kraj CHKO Ponitrie
370 Vršatské bradlá Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
371 Vtáčnik Trenčiansky kraj CHKO Ponitrie
372 Vydrica Bratislavský kraj CHKO Malé Karpaty
373 Záhrada Nitriansky kraj CHKO Ponitrie
374 Záhradská Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
375 Zátoň Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
376 Zázrivské lazy Žilinský kraj NP Malá Fatra
377 Zelienka Trnavský kraj CHKO Záhorie
378 Zimník Žilinský kraj CHKO Horná Orava
379 Zobor Nitriansky kraj CHKO Ponitrie
380 Zvolen Banskobystrický kraj
Žilinský kraj
NAPANT
381 Žalostiná Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
382 Žarnovica Žilinský kraj NP Veľká Fatra

Referencie upraviť

  1. http://www.sopsr.sk/natura/dokumenty/vynos.doc výnos č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu
  2. Rozhodnutie Komisie 2008/26/ES z 13. novembra 2007, ktorým sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma zoznam lokalít európskeho významu v Panónskej biogeografickej oblasti [online]. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody SR, 2008-01-15, [cit. 2018-08-28]. Dostupné online.
  3. Rozhodnutie Komisie 2008/218/ES z 25. januára 2008, ktorým sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma prvý aktualizovaný zoznam lokalít európskeho významu v alpskom biogeografickom regióne [online]. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody SR, 2008-03-19, [cit. 2018-08-28]. Dostupné online.

Zdroj upraviť

Pozri aj upraviť