Biskupické luhy

chránené územie európskeho významu

Biskupické luhy је chránené územie európskeho významu, ktoré sa nachádza v katastrálnom území Ružinova, Podunajských Biskupíc, Kalinkova a Nových Košarísk. Správca územia je CHKO Dunajské luhy. Majú rozlohu 869,03 ha.

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany:

  • Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
  • Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží
  • Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
  • Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
  • Teplomilné panónske dubové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany: kunka červenobruchá, roháč obyčajný, fuzáč veľký, hrúz Kesslerov, hrebenačka vysoká, bobor vodný, hraboš severský panónsky, hlaváč bieloplutvý.

Externé odkazy

upraviť

Súradnice: 48°04′57″S 17°10′03″V / 48,082486°S 17,167553°V / 48.082486; 17.167553