Zoznam území európskeho významu na Slovensku

zoznamový článok projektov Wikimedia

Toto je zoznam území európskeho významu na Slovensku.

Kód lokality Názov lokality Kraj Útvar ŠOP SR
SKUEV0001 Tri peniažky Banskobystrický kraj NP Muránska planina
SKUEV0002 Lúky pod Ukorovou Banskobystrický kraj NP Muránska planina
SKUEV0003 Rimava Banskobystrický kraj NP Muránska planina
SKUEV0004 Kopčianske slanisko Košický kraj CHKO Vihorlat
SKUEV0005 Drieňová Prešovský kraj CHKO Východné Karpaty
SKUEV0006 Latorica Košický kraj CHKO Latorica
SKUEV0007 Čičarovský les Košický kraj CHKO Latorica
SKUEV0008 Repiská Banskobystrický kraj CHKO Poľana
SKUEV0009 Koryto Banskobystrický kraj CHKO Poľana
SKUEV0010 Komárňanské slanisko Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0011 Svetlica Prešovský kraj CHKO Východné Karpaty
SKUEV0012 Bešiansky polder Košický kraj CHKO Latorica
SKUEV0013 Stráž Banskobystrický kraj CHKO Ponitrie
SKUEV0014 Lázky Prešovský kraj CHKO Východné Karpaty
SKUEV0015 Dolná Bukovina Banskobystrický kraj CHKO Štiavnické vrchy
SKUEV0016 Košariská Prešovský kraj CHKO Východné Karpaty
SKUEV0017 Pri Orechovom rade Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0018 Lúka pod cintorínom Banskobystrický kraj NP Muránska planina
SKUEV0019 Tarbucka Košický kraj CHKO Latorica
SKUEV0020 Bisce Košický kraj CHKO Vihorlat
SKUEV0021 Vinište Nitriansky kraj CHKO Ponitrie
SKUEV0023 Tomov štál Banskobystrický kraj CHKO Ponitrie
SKUEV0024 Hradná dolina Nitriansky kraj CHKO Ponitrie
SKUEV0025 Vihorlat Prešovský kraj CHKO Vihorlat
SKUEV0026 Raškovský luh Košický kraj CHKO Vihorlat
SKUEV0029 Veľký kopec Košický kraj CHKO Latorica
SKUEV0030 Horešské lúky Košický kraj CHKO Latorica
SKUEV0032 Ladmovské vápence Košický kraj CHKO Latorica
SKUEV0034 Boršianksy les Košický kraj CHKO Latorica
SKUEV0035 Čebovská lesostep Banskobystrický kraj CHKO Štiavnické vrchy
SKUEV0036 Litava Banskobystrický kraj CHKO Štiavnické vrchy
SKUEV0037 Oborínsky les Košický kraj CHKO Latorica
SKUEV0038 Oborínske jamy Košický kraj CHKO Latorica
SKUEV0043 Kamenná Prešovský kraj CHKO Východné Karpaty
SKUEV0044 Badínsky prales Banskobystrický kraj CHKO Poľana
SKUEV0045 Kopa Banskobystrický kraj CHKO Poľana
SKUEV0046 Javorinka Banskobystrický kraj CHKO Poľana
SKUEV0047 Dobročský prales Banskobystrický kraj CHKO Poľana
SKUEV0048 Dukla Prešovský kraj CHKO Východné Karpaty
SKUEV0049 Alúvium Rieky Prešovský kraj CHKO Východné Karpaty
SKUEV0050 Humenský Sokol Prešovský kraj CHKO Východné Karpaty
SKUEV0051 Kyjovský prales Prešovský kraj CHKO Východné Karpaty
SKUEV0052 Seleštianska stráň Banskobystrický kraj CHKO Štiavnické vrchy
SKUEV0053 Kiarovský močiar Banskobystrický kraj CHKO Štiavnické vrchy
SKUEV0054 Cúdeninský močiar Banskobystrický kraj CHKO Štiavnické vrchy
SKUEV0055 Ipeľské hony Banskobystrický kraj CHKO Štiavnické vrchy
SKUEV0056 Habáňovo Banskobystrický kraj CHKO Poľana
SKUEV0057 Rašeliniská Oravskej kotliny Žilinský kraj CHKO Horná Orava
SKUEV0058 Tlstá Žilinský kraj NAPANT
SKUEV0059 Jelšie Žilinský kraj NAPANT
SKUEV0060 Chraste Žilinský kraj NAPANT
SKUEV0061 Demänovská slatina Žilinský kraj NAPANT
SKUEV0062 Príboj Banskobystrický kraj NAPANT
SKUEV0063 Ublianka Prešovský kraj NP Poloniny
SKUEV0064 Bratislavské luhy Bratislavský kraj RSOPK Bratislava
SKUEV0065 Marcelovské piesky Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0066 Kamenínske slaniská Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0067 Čenkov Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0068 Jurský chlm Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0069 Búčske slanisko Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0070 Martovská mokraď Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0071 Abov Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0072 Detvice Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0073 Listové jazero Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0074 Dubník Trnavský kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0075 Klátovské rameno Trnavský kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0076 Bokrošské slanisko Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0077 Dunajské trstiny Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0078 Mostové Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0079 Horný háj Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0080 Juhásove slance Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0083 Eliášovský les Trnavský kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0084 Zátoň Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0085 Dolný háj Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0086 Krivé hrabiny Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0087 Osminy Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0088 Síky Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0089 Martinský les Bratislavský kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0090 Dunajské luhy Trnavský kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0091 Ploská hora Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0092 Dolnovážske luhy Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0093 Severný Bodícky kanál Trnavský kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0094 Veľký les Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0095 Panské lúky Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0096 Šurianske slaniská Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0097 Palárikovské lúky Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0098 Nesvadské piesky Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0099 Pavelské slanisko Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0100 Chotínske piesky Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0101 Klokočovské rašeliniská Žilinský kraj CHKO Kysuce
SKUEV0102 Čertov Trenčiansky kraj CHKO Kysuce
SKUEV0103 Čachtické Karpaty Trenčiansky kraj CHKO Malé Karpaty
SKUEV0104 Homoľské Karpaty Bratislavský kraj CHKO Malé Karpaty
SKUEV0105 Spišskopodhradské travertíny Prešovský kraj NP Slovenský raj
SKUEV0106 Muráň Košický kraj NP Slovenský raj
SKUEV0107 Spišskopodhradské stráne Prešovský kraj NP Slovenský raj
SKUEV0108 Ordzovianska dubina Prešovský kraj NP Slovenský raj
SKUEV0109 Rajtopíky Prešovský kraj NP Slovenský raj
SKUEV0110 Levočská dubina Prešovský kraj NP Slovenský raj
SKUEV0111 Dravčianska stráň Prešovský kraj NP Slovenský raj
SKUEV0112 Slovenský raj Košický kraj NP Slovenský raj
SKUEV0113 Dlhé lúky Trnavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0115 Bahno Trnavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0116 Jakubovské rybníky Bratislavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0117 Abrod Bratislavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0119 Široká Bratislavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0120 Jasenácke Trnavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0121 Marhecké rybníky Bratislavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0123 Dúbrava Bratislavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0124 Bogdalický vrch Bratislavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0125 Gajarské alúvium Moravy Bratislavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0126 Vinodolský hájik Nitriansky kraj CHKO Ponitrie
SKUEV0127 Temešská skala Trenčiansky kraj CHKO Ponitrie
SKUEV0128 Rokoš Trenčiansky kraj CHKO Ponitrie
SKUEV0129 Cerovina Nitriansky kraj CHKO Ponitrie
SKUEV0130 Zobor Nitriansky kraj CHKO Ponitrie
SKUEV0131 Gýmeš Nitriansky kraj CHKO Ponitrie
SKUEV0132 Kostolianske lúky Nitriansky kraj CHKO Ponitrie
SKUEV0133 Hôrky Nitriansky kraj CHKO Ponitrie
SKUEV0134 Kulháň Nitriansky kraj CHKO Ponitrie
SKUEV0135 Bočina Nitriansky kraj CHKO Ponitrie
SKUEV0136 Dolné lazy Nitriansky kraj CHKO Ponitrie
SKUEV0137 Záhrada Nitriansky kraj CHKO Ponitrie
SKUEV0138 Livinská jelšina Trenčiansky kraj CHKO Ponitrie
SKUEV0139 Gánovské slaniská Prešovský kraj TANAP
SKUEV0140 Spišskoteplické slatiny Prešovský kraj TANAP
SKUEV0141 Belá Žilinský kraj TANAP
SKUEV0142 Hybica Žilinský kraj TANAP
SKUEV0143 Biely Váh Žilinský kraj TANAP
SKUEV0144 Belianske lúky Prešovský kraj TANAP
SKUEV0145 Medzi bormi Žilinský kraj TANAP
SKUEV0146 Blatá Prešovský kraj TANAP
SKUEV0147 Žarnovica Žilinský kraj NP Veľká Fatra
SKUEV0148 Vlára Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
SKUEV0149 Mackov bok Banskobystrický kraj NAPANT
SKUEV0150 Červený Grúň Žilinský kraj NAPANT
SKUEV0151 Pohorelské vrchovisko Banskobystrický kraj NAPANT
SKUEV0152 Sliačske travertíny Žilinský kraj NAPANT
SKUEV0153 Horné lazy Banskobystrický kraj NAPANT
SKUEV0154 Suchá dolina Banskobystrický kraj NAPANT
SKUEV0155 Alúvium Starej Nitry Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0156 Konopiská Trnavský kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0157 Starý vrch Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0158 Modrý vrch Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0159 Alúvium Žitavy Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0160 Karáb Trnavský kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0161 Suchohradské alúvium Moravy Bratislavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0162 Grgás Trnavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0163 Rudava Bratislavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0164 Revúca Žilinský kraj NP Veľká Fatra
SKUEV0165 Kútsky les Trnavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0166 Ciglát Trnavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0167 Bezodné Bratislavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0168 Horný les Bratislavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0169 Orlovské vŕšky Bratislavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0170 Mešterova lúka Bratislavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0171 Zelienka Trnavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0172 Bežnisko Bratislavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0173 Kotlina Bratislavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0174 Lindava Bratislavský kraj CHKO Malé Karpaty
SKUEV0175 Sedliská Trnavský kraj CHKO Malé Karpaty
SKUEV0176 Dvorčiansky les Nitriansky kraj CHKO Ponitrie
SKUEV0177 Šmolzie Bratislavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0178 V studienkach Bratislavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0179 Červený rybník Trnavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0180 Ludinský háj Nitriansky kraj CHKO Ponitrie
SKUEV0182 Číčovské luhy Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0183 Veľkolélsky ostrov Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0184 Burdov Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0185 Pramene Hruštínky Žilinský kraj CHKO Horná Orava
SKUEV0186 Mláčky Banskobystrický kraj CHKO Poľana
SKUEV0187 Rašeliniská Oravských Beskýd Žilinský kraj CHKO Horná Orava
SKUEV0188 Pilsko Žilinský kraj CHKO Horná Orava
SKUEV0189 Babia hora Žilinský kraj CHKO Horná Orava
SKUEV0190 Slaná voda Žilinský kraj CHKO Horná Orava
SKUEV0191 Rašeliniská Bielej Oravy Žilinský kraj CHKO Horná Orava
SKUEV0192 Prosečné Žilinský kraj TANAP
SKUEV0193 Zimník Žilinský kraj CHKO Horná Orava
SKUEV0194 Hybická tiesňava Žilinský kraj TANAP
SKUEV0196 Pastierske Prešovský kraj TANAP
SKUEV0197 Salatín Žilinský kraj NAPANT
SKUEV0198 Zvolen Žilinský kraj NAPANT
SKUEV0199 Plavno Banskobystrický kraj CHKO Poľana
SKUEV0200 Klenovský Vepor Banskobystrický kraj NP Muránska planina
SKUEV0201 Gavurky Banskobystrický kraj CHKO Poľana
SKUEV0202 Trešková Banskobystrický kraj NP Muránska planina
SKUEV0203 Stolica Košický kraj NP Muránska planina
SKUEV0204 Homoľa Banskobystrický kraj NP Muránska planina
SKUEV0205 Hubková Prešovský kraj CHKO Východné Karpaty
SKUEV0206 Humenská Prešovský kraj CHKO Východné Karpaty
SKUEV0207 Kamenná Baba Prešovský kraj RSOPK Prešov
SKUEV0208 Senianske rybníky Košický kraj CHKO Vihorlat
SKUEV0209 Morské oko Košický kraj CHKO Vihorlat
SKUEV0210 Stinská Prešovský kraj NP Poloniny
SKUEV0211 Daňová Prešovský kraj CHKO Východné Karpaty
SKUEV0212 Muteň Banskobystrický kraj NP Muránska planina
SKUEV0213 Kazarka Trnavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0216 Sitno Banskobystrický kraj CHKO Štiavnické vrchy
SKUEV0217 Ondriašov potok Bratislavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0218 Močiarka Bratislavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0219 Malina Bratislavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0220 Šaštínsky potok Trnavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0221 Varínka Žilinský kraj NP Malá Fatra
SKUEV0222 Jelešňa Žilinský kraj CHKO Horná Orava
SKUEV0224 Jereňaš Prešovský kraj NP Slovenský raj
SKUEV0225 Muránska planina Banskobystrický kraj NP Muránska planina
SKUEV0226 Vanišovec Trnavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0227 Čiližské močiare Trnavský kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0228 Švihrová Žilinský kraj TANAP
SKUEV0229 Bukovské vrchy Prešovský kraj NP Poloniny
SKUEV0230 Makovica Prešovský kraj CHKO Východné Karpaty
SKUEV0231 Brekovský hradný vrch Prešovský kraj CHKO Východné Karpaty
SKUEV0232 Laborec Prešovský kraj CHKO Východné Karpaty
SKUEV0233 Sútok Udavy s Ílovnicou Prešovský kraj CHKO Východné Karpaty
SKUEV0234 Ulička Prešovský kraj NP Poloniny
SKUEV0235 Stretavka Košický kraj CHKO Vihorlat
SKUEV0236 Bodrog Košický kraj CHKO Latorica
SKUEV0238 Veľká Fatra Žilinský kraj NP Veľká Fatra
SKUEV0239 Kozol Žilinský kraj NP Malá Fatra
SKUEV0240 Kľak Žilinský kraj NP Malá Fatra
SKUEV0241 Svrčinník Žilinský kraj CHKO Poľana
SKUEV0243 Orava Žilinský kraj CHKO Horná Orava
SKUEV0244 Harmanecký Hlboký jarok Banskobystrický kraj CHKO Poľana
SKUEV0245 Boky Banskobystrický kraj CHKO Poľana
SKUEV0246 Šupín Banskobystrický kraj CHKO Poľana
SKUEV0247 Rohy Banskobystrický kraj CHKO Poľana
SKUEV0248 Močidlianska skala Banskobystrický kraj CHKO Poľana
SKUEV0249 Hrbatá lúčka Banskobystrický kraj CHKO Poľana
SKUEV0250 Krivoštianka Prešovský kraj CHKO Východné Karpaty
SKUEV0251 Zázrivské lazy Žilinský kraj NP Malá Fatra
SKUEV0252 Malá Fatra Žilinský kraj NP Malá Fatra
SKUEV0253 Váh Žilinský kraj TANAP
SKUEV0254 Močiar Žilinský kraj NP Malá Fatra
SKUEV0255 Šujské rašelinisko Žilinský kraj NP Malá Fatra
SKUEV0256 Strážovské vrchy Trenčiansky kraj CHKO Strážovské vrchy
SKUEV0257 Alúvium Ipľa Banskobystrický kraj CHKO Štiavnické vrchy
SKUEV0258 Tlstý vrch Banskobystrický kraj CHKO Štiavnické vrchy
SKUEV0259 Stará hora Banskobystrický kraj CHKO Štiavnické vrchy
SKUEV0260 Mäsiarsky bok Banskobystrický kraj CHKO Štiavnické vrchy
SKUEV0261 Dedinská hora Banskobystrický kraj CHKO Štiavnické vrchy
SKUEV0262 Čajkovské bralie Nitriansky kraj CHKO Štiavnické vrchy
SKUEV0263 Hodrušská hornatina Banskobystrický kraj CHKO Štiavnické vrchy
SKUEV0264 Klokoč Banskobystrický kraj CHKO Štiavnické vrchy
SKUEV0265 Suť Banskobystrický kraj CHKO Štiavnické vrchy
SKUEV0266 Skalka Banskobystrický kraj CHKO Štiavnické vrchy
SKUEV0267 Biele hory Bratislavský kraj CHKO Malé Karpaty
SKUEV0268 Buková Trnavský kraj CHKO Malé Karpaty
SKUEV0269 Ostrovné lúčky Bratislavský kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0270 Hrušov Bratislavský kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0271 Šándorky Nitriansky kraj CHKO Ponitrie
SKUEV0272 Vozokánsky luh Nitriansky kraj CHKO Ponitrie
SKUEV0273 Vtáčnik Trenčiansky kraj CHKO Ponitrie
SKUEV0274 Baské Trenčiansky kraj CHKO Ponitrie
SKUEV0275 Kňaží stôl Trenčiansky kraj CHKO Ponitrie
SKUEV0276 Kuchynská hornatina Bratislavský kraj CHKO Malé Karpaty
SKUEV0277 Nad vinicami Trnavský kraj CHKO Malé Karpaty
SKUEV0278 Brezovské Karpaty Trenčiansky kraj CHKO Malé Karpaty
SKUEV0279 Šúr Bratislavský kraj CHKO Malé Karpaty
SKUEV0280 Devínska Kobyla Bratislavský kraj CHKO Malé Karpaty
SKUEV0281 Tŕstie Banskobystrický kraj NP Muránska planina
SKUEV0282 Tisovský kras Banskobystrický kraj NP Muránska planina
SKUEV0283 Lúky pod Besníkom Banskobystrický kraj NP Muránska planina
SKUEV0284 Teplické stráne Banskobystrický kraj NP Muránska planina
SKUEV0285 Alúvium Muráňa Banskobystrický kraj NP Muránska planina
SKUEV0286 Hornádske vápence Košický kraj NP Slovenský raj
SKUEV0287 Galmus Košický kraj NP Slovenský raj
SKUEV0288 Kysucké Beskydy Žilinský kraj CHKO Kysuce
SKUEV0289 Chmúra Žilinský kraj CHKO Kysuce
SKUEV0290 Horný tok Hornádu Prešovský kraj NP Slovenský raj
SKUEV0291 Svätojánsky potok Košický kraj NP Slovenský raj
SKUEV0292 Drieňová hora Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0293 Kľúčovské rameno Trnavský kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0294 Bagovský vrch Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0295 Biskupické luhy Bratislavský kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0296 Turková Žilinský kraj NAPANT
SKUEV0297 Brezinky Banskobystrický kraj NAPANT
SKUEV0298 Brvnište Banskobystrický kraj NAPANT
SKUEV0299 Baranovo Banskobystrický kraj NAPANT
SKUEV0300 Skribňovo Žilinský kraj NAPANT
SKUEV0301 Kopec Banskobystrický kraj NAPANT
SKUEV0302 Ďumbierske Tatry Banskobystrický kraj NAPANT
SKUEV0303 Alúvium Hrona Banskobystrický kraj NAPANT
SKUEV0304 Oravská vodná nádrž Žilinský kraj CHKO Horná Orava
SKUEV0305 Choč Žilinský kraj TANAP
SKUEV0306 Pod Suchým hrádkom Žilinský kraj TANAP
SKUEV0307 Tatry Prešovský kraj TANAP
SKUEV0308 Machy Žilinský kraj TANAP
SKUEV0309 Poprad Prešovský kraj TANAP
SKUEV0310 Kráľovohoľské Tatry Žilinský kraj NAPANT
SKUEV0311 Kačenky Trnavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0312 Devínske alúvium Moravy Bratislavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0313 Devínske jazero Bratislavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0314 Morava Bratislavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0315 Skalické alúvium Moravy Trnavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0316 Šranecké piesky Bratislavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0317 Rozporec Bratislavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0318 Pod Bukovou Prešovský kraj CHKO Východné Karpaty
SKUEV0319 Poľana Banskobystrický kraj CHKO Poľana
SKUEV0320 Šindliar Prešovský kraj RSOPK Prešov
SKUEV0321 Salvátorské lúky Prešovský kraj RSOPK Prešov
SKUEV0322 Fintické svahy Prešovský kraj RSOPK Prešov
SKUEV0323 Demjatské kopce Prešovský kraj RSOPK Prešov
SKUEV0324 Radvanovské skalky Prešovský kraj RSOPK Prešov
SKUEV0325 Medzianske skalky Prešovský kraj RSOPK Prešov
SKUEV0326 Strahuľka Košický kraj RSOPK Prešov
SKUEV0327 Milič Košický kraj RSOPK Prešov
SKUEV0328 Stredné Pohornádie Košický kraj RSOPK Prešov
SKUEV0329 Kováčske lúky Košický kraj CHKO Latorica
SKUEV0330 Dunitová skalka Prešovský kraj RSOPK Prešov
SKUEV0331 Čergovský Minčol Prešovský kraj RSOPK Prešov
SKUEV0332 Čergov Prešovský kraj RSOPK Prešov
SKUEV0333 Beliansky potok Prešovský kraj PIENAP
SKUEV0334 Veľké Osturnianske jazero Prešovský kraj PIENAP
SKUEV0335 Malé Osturnianske jazerá Prešovský kraj PIENAP
SKUEV0336 Torysa Prešovský kraj PIENAP
SKUEV0337 Pieniny Prešovský kraj PIENAP
SKUEV0338 Plavečské štrkoviská Prešovský kraj PIENAP
SKUEV0339 Pieninské bradlá Prešovský kraj PIENAP
SKUEV0340 Český závrt Košický kraj NP Slovenský kras
SKUEV0341 Dolný vrch Košický kraj NP Slovenský kras
SKUEV0342 Drieňovec Košický kraj NP Slovenský kras
SKUEV0343 Plešivské stráne Košický kraj NP Slovenský kras
SKUEV0344 Starovodské jedliny Košický kraj NP Slovenský kras
SKUEV0345 Kečovské škrapy Košický kraj NP Slovenský kras
SKUEV0346 Pod Strážnym hrebeňom Košický kraj NP Slovenský kras
SKUEV0347 Domické škrapy Košický kraj NP Slovenský kras
SKUEV0348 Čierna Moldava Košický kraj NP Slovenský kras
SKUEV0349 Jasovské dubiny Košický kraj NP Slovenský kras
SKUEV0350 Brzotínske skaly Košický kraj NP Slovenský kras
SKUEV0351 Folkmarská skala Košický kraj NP Slovenský kras
SKUEV0352 Hrušovská lesostep Košický kraj NP Slovenský kras
SKUEV0353 Plešivská planina Košický kraj NP Slovenský kras
SKUEV0354 Hnilecké rašeliniská Košický kraj NP Slovenský kras
SKUEV0355 Fabiánka Košický kraj NP Slovenský kras
SKUEV0356 Horný vrch Košický kraj NP Slovenský kras
SKUEV0357 Cerová vrchovina Banskobystrický kraj CHKO Cerová vrchovina
SKUEV0358 Soví hrad Banskobystrický kraj CHKO Cerová vrchovina
SKUEV0359 Dechtárske vinice Banskobystrický kraj CHKO Cerová vrchovina
SKUEV0360 Beležír Banskobystrický kraj CHKO Cerová vrchovina
SKUEV0361 Vodokáš Banskobystrický kraj CHKO Cerová vrchovina
SKUEV0362 Pieskovcové chrbty Banskobystrický kraj CHKO Cerová vrchovina
SKUEV0363 Ťahan Banskobystrický kraj CHKO Cerová vrchovina
SKUEV0364 Pokoradzské jazierka Banskobystrický kraj CHKO Cerová vrchovina
SKUEV0365 Dálovský močiar Banskobystrický kraj CHKO Cerová vrchovina
SKUEV0366 Drienčanský kras Banskobystrický kraj CHKO Cerová vrchovina
SKUEV0367 Holubyho kopanice Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
SKUEV0368 Brezovská dolina Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
SKUEV0369 Pavúkov jarok Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
SKUEV0371 Žalostiná Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
SKUEV0372 Krivoklátske lúky Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
SKUEV0373 Krivoklátske bradlá Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
SKUEV0374 Záhradská Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
SKUEV0375 Krasín Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
SKUEV0376 Vršatské bradlá Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
SKUEV0377 Lukovský vrch Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
SKUEV0378 Nebrová Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
SKUEV0379 Kobela Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
SKUEV0380 Tematínske vrchy Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
SKUEV0381 Dielnice Žilinský kraj NP Veľká Fatra
SKUEV0382 Turiec a Blatnický potok Žilinský kraj NP Veľká Fatra
SKUEV0383 Ponická dúbrava Banskobystrický kraj CHKO Poľana
SKUEV0384 Klenovské Blatá Banskobystrický kraj NP Muránska planina
SKUEV0385 Pliškov Prešovský kraj CHKO Východné Karpaty
SKUEV0386 Hostovické lúky Prešovský kraj CHKO Východné Karpaty
SKUEV0387 Beskyd Prešovský kraj CHKO Východné Karpaty
SKUEV0388 Vydrica Bratislavský kraj CHKO Malé Karpaty
SKUEV0390 Pusté pole Prešovský kraj RSOPK Prešov
SKUEV0392 Brezová stráň Nitriansky kraj CHKO Ponitrie
SKUEV0393 Dunaj (územie európskeho významu) Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0395 Pohrebište Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0397 Váh pri Zamarovciach Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
SKUEV0398 Slaná Košický kraj NP Slovenský kras
SKUEV0399 Bacúšska jelšina Banskobystrický kraj NP Muránska planina
SKUEV0400 Detviansky potok Banskobystrický kraj CHKO Poľana
SKUEV0401 Dubnícke bane Prešovský kraj RSOPK Prešov
SKUEV0402 Bradlo Banskobystrický kraj NP Muránska planina
SKUEV0502 Štokeravská vápenka Bratislavský kraj RCOPK Bratislava
SKUEV0503 Predhorie Bratislavský kraj CHKO Malé Karpaty
SKUEV0506 Orlie skaly Trnavský kraj CHKO Malé Karpaty
SKUEV0512 Mokrý les Bratislavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0513 Bencov mlyn Bratislavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0520 Horný tok Myjavy Trnavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0523 Lakšárska duna Trnavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0526 Kalaštovský potok Trnavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0527 Gachovec Trnavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0552 Lohotský močiar Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0563 Šifflovské Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
SKUEV0564 Dubová Trnavský kraj CHKO Biele Karpaty
SKUEV0565 Prieľačina Nitriansky kraj CHKO Biele Karpaty
SKUEV0566 Beckovské Skalice Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
SKUEV0567 Turecký vrch Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
SKUEV0568 Borotová Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
SKUEV0569 Považský Inovec Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
SKUEV0575 Prepadlisko Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
SKUEV0576 Tlstá hora Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
SKUEV0578 Jachtár Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
SKUEV0579 Mituchovské Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
SKUEV0580 Dolné Branné Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
SKUEV0581 Klapy Trenčiansky kraj CHKO Strážovské vrchy
SKUEV0588 Stehlíkovské Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
SKUEV0589 Chynoriansky luh Trenčiansky kraj CHKO Ponitrie
SKUEV0590 Bielické bahná Trenčiansky kraj CHKO Ponitrie
SKUEV0593 Sokolec Banskobystrický kraj CHKO Ponitrie
SKUEV0638 Revištský rybník Banskobystrický kraj CHKO Štiavnické vrchy
SKUEV0640 Bujačia lúka Banskobystrický kraj CHKO Štiavnické vrchy
SKUEV0641 Papradianka Trenčiansky kraj CHKO Kysuce
SKUEV0642 Javornícky hrebeň Trenčiansky kraj CHKO Kysuce
SKUEV0643 Ráztocké penovcové pramenisko Žilinský kraj CHKO Kysuce
SKUEV0644 Petrovička Žilinský kraj CHKO Kysuce
SKUEV0647 Bystrické sihly Žilinský kraj CHKO Kysuce
SKUEV0648 Príslop Žilinský kraj CHKO Kysuce
SKUEV0655 Predmieranka Žilinský kraj CHKO Kysuce
SKUEV0657 Malý Polom Žilinský kraj CHKO Kysuce
SKUEV0658 Ústie Bielej Oravy Žilinský kraj CHKO Horná Orava
SKUEV0659 Koleňová Žilinský kraj CHKO Horná Orava
SKUEV0660 Macangov Beskyd Žilinský kraj CHKO Horná Orava
SKUEV0661 Hruštínska hoľa Žilinský kraj CHKO Horná Orava
SKUEV0662 Vasiľovská hoľa Žilinský kraj CHKO Horná Orava
SKUEV0663 Šíp Žilinský kraj NP Malá Fatra
SKUEV0664 Uholníky Žilinský kraj NP Malá Fatra
SKUEV0665 Strečnianske meandre Váhu Žilinský kraj NP Malá Fatra
SKUEV0667 Slnečné skaly Žilinský kraj NP Malá Fatra
SKUEV0669 Drieňové Banskobystrický kraj CHKO Cerová vrchovina
SKUEV0671 Olešnianske rašeliniská Žilinský kraj CHKO Kysuce
SKUEV0684 Jelšovec Banskobystrický kraj CHKO Poľana
SKUEV0694 Vrchslatina Banskobystrický kraj CHKO Poľana
SKUEV0695 Rohoznianska jelšina Banskobystrický kraj CHKO Poľana
SKUEV0708 Primovské skaly Prešovský kraj TANAP
SKUEV0709 Poš Prešovský kraj TANAP
SKUEV0712 Osturniansky potok Prešovský kraj PIENAP
SKUEV0728 Podpoľana Banskobystrický kraj NP Muránska planina
SKUEV0729 Rosiarka Banskobystrický kraj NP Muránska planina
SKUEV0730 Hodošov les Banskobystrický kraj NP Muránska planina
SKUEV0737 Palanta Košický kraj NP Slovenský kras
SKUEV0754 Stebnícka Magura Prešovský kraj RCOPK Prešov
SKUEV0755 Regetovské rašelinisko Prešovský kraj RCOPK Prešov
SKUEV0759 Horný tok Chotčianky Prešovský kraj RCOPK Prešov
SKUEV0761 Vydranka Prešovský kraj CHKO Východné Karpaty
SKUEV0763 Horný tok Výravy Prešovský kraj CHKO Východné Karpaty
SKUEV0777 Starobystrické prenovcové pramenisko Žilinský kraj CHKO Kysuce
SKUEV0778 Lipníkovské Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
SKUEV0782 Vydrnícka slatina Prešovský kraj NP Slovenský raj
SKUEV0784 Mašianské sysľovisko Košický kraj NP Slovenský raj
SKUEV0785 Havrania dolina Košický kraj NP Slovenský raj
SKUEV0800 Devínska hradná skala Bratislavský kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0801 Kurinov vrch Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
SKUEV0802 Závlačná Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
SKUEV0803 Hrehorkové Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
SKUEV0804 Javorec Trnavský kraj CHKO Biele Karpaty
SKUEV0805 Hájnica Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
SKUEV0806 Babiná Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
SKUEV0807 Tomášovica Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
SKUEV0808 Šíravina Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
SKUEV0809 Šmatlová Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
SKUEV0810 Rúbanice Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
SKUEV0811 Omšenská Baba Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
SKUEV0812 Drietomské bradlo Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
SKUEV0813 Trokanovo Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
SKUEV0814 Hubovo Banskobystrický kraj CHKO Cerová vrchovina
SKUEV0816 Horný tok Ipľa Banskobystrický kraj CHKO Cerová vrchovina
SKUEV0817 Rimava a Slaná Banskobystrický kraj CHKO Cerová vrchovina
SKUEV0819 Vážsky Dunaj Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0820 Dolný tok Hrona Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0822 Malý Dunaj Trnavský kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0823 Sovie vinohrady Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0824 Dolný tok Ipľa Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV0826 Lomnianska hoľa Žilinský kraj CHKO Horná Orava
SKUEV0828 Vahanov Žilinský kraj CHKO Horná Orava
SKUEV0830 Polesie Žilinský kraj CHKO Kysuce
SKUEV0831 Zemanovská sihla Žilinský kraj CHKO Kysuce
SKUEV0832 Alúvium Markovho potoka Žilinský kraj CHKO Kysuce
SKUEV0833 Sútok Kysuce s Bystricou Žilinský kraj CHKO Kysuce
SKUEV0834 Ľadonhora Žilinský kraj CHKO Kysuce
SKUEV0835 Stredný tok Bystrice Žilinský kraj CHKO Kysuce
SKUEV0836 Zákopčianske lúky Žilinský kraj CHKO Kysuce
SKUEV0838 Rakovsko-milošovské rašeliniská Žilinský kraj CHKO Kysuce
SKUEV0839 Kolárovické lúky Žilinský kraj CHKO Kysuce
SKUEV0841 Dolný tok Tople Košický kraj CHKO Latorica
SKUEV0843 Dolný tok Ondavy Košický kraj CHKO Latorica
SKUEV0844 Dolný tok Laborca Košický kraj CHKO Latorica
SKUEV0845 Bačkovská dolina Košický kraj CHKO Latorica
SKUEV0846 Tisa Košický kraj CHKO Latorica
SKUEV0847 Pozdišovský chrbát Košický kraj CHKO Vihorlat
SKUEV0852 Váh pri Hlohovci Trnavský kraj CHKO Malé Karpaty
SKUEV0853 Chtelnické sysľovisko Trnavský kraj CHKO Malé Karpaty
SKUEV0855 Dedkovo Banskobystrický kraj CHKO Poľana
SKUEV0856 Dolná Zálomská Banskobystrický kraj CHKO Poľana
SKUEV0857 Mičinské travertíny Banskobystrický kraj CHKO Poľana
SKUEV0858 Horná skala Banskobystrický kraj CHKO Poľana
SKUEV0859 Ľubietovské dúbravy Banskobystrický kraj CHKO Poľana
SKUEV0860 Iliašská dolina Banskobystrický kraj CHKO Poľana
SKUEV0861 Riečanské lúky Banskobystrický kraj CHKO Poľana
SKUEV0862 Predajnianska slatina Banskobystrický kraj CHKO Poľana
SKUEV0863 Na Kostolnicou Banskobystrický kraj CHKO Poľana
SKUEV0864 Holý vŕšok Banskobystrický kraj CHKO Poľana
SKUEV0865 Rataj Nitriansky kraj CHKO Ponitrie
SKUEV0867 Mochovská cerina Nitriansky kraj CHKO Ponitrie
SKUEV0868 Včelár Nitriansky kraj CHKO Ponitrie
SKUEV0869 Bábsky les Nitriansky kraj CHKO Ponitrie
SKUEV0870 Horšianska dolina Nitriansky kraj CHKO Ponitrie
SKUEV0871 Biely kameň Trenčiansky kraj CHKO Ponitrie
SKUEV0872 Jedzina Nitriansky kraj CHKO Ponitrie
SKUEV0873 Pohronský Inovec Nitriansky kraj CHKO Ponitrie
SKUEV0874 Člnok Nitriansky kraj CHKO Ponitrie
SKUEV0875 Čierny hrad Nitriansky kraj CHKO Ponitrie
SKUEV0876 Horná hora Nitriansky kraj CHKO Ponitrie
SKUEV0877 Malý Bahorec Nitriansky kraj CHKO Ponitrie
SKUEV0879 Lupka Nitriansky kraj CHKO Ponitrie
SKUEV0880 Prašická dubina Nitriansky kraj CHKO Ponitrie
SKUEV0881 Dubnička Trenčiansky kraj CHKO Ponitrie
SKUEV0882 Patianska cerina Nitriansky kraj CHKO Ponitrie
SKUEV0883 Nitrické vrchy Trenčiansky kraj CHKO Ponitrie
SKUEV0885 Meandre Rajčanky Žilinský kraj CHKO Strážovské vrchy
SKUEV0889 Medovarské dubiny Banskobystrický kraj CHKO Štiavnické vrchy
SKUEV0890 Pírovské Banskobystrický kraj CHKO Štiavnické vrchy
SKUEV0891 Domanické stráne Banskobystrický kraj CHKO Štiavnické vrchy
SKUEV0892 Dolný Chlm Banskobystrický kraj CHKO Štiavnické vrchy
SKUEV0893 Kunešovské lúky Banskobystrický kraj CHKO Štiavnické vrchy
SKUEV0894 Za hôrkou Prešovský kraj CHKO Východné Karpaty
SKUEV0895 Stredný tok Laborca Prešovský kraj CHKO Východné Karpaty
SKUEV0896 Pod Čierťažou Prešovský kraj CHKO Východné Karpaty
SKUEV0897 Belušky Prešovský kraj CHKO Východné Karpaty
SKUEV0899 Borské piesky Trnavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0900 Uchánok Trnavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0901 Havran Trnavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0902 Veterník Trnavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0903 Kyseľová a Mníchova úboč Trnavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0904 Gbelský les Trnavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0905 Holíčske alúvium Moravy Trnavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0906 Kalaštovský bor Trnavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0907 Peterklin Bratislavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0908 Kaltenbruk Bratislavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0911 Vrchná hora Bratislavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV0917 Dlhý vrch Košický kraj NP Slovenský kras
SKUEV0918 Volovské bučiny Košický kraj NP Slovenský kras
SKUEV0919 Kloptaň Košický kraj NP Slovenský kras
SKUEV0920 Sokolia skala Košický kraj NP Slovenský kras
SKUEV0921 Meliatsky profil Košický kraj NP Slovenský kras
SKUEV0922 Bubeník Košický kraj NP Slovenský kras
SKUEV0924 Zbojnícka dolina Košický kraj NP Slovenský raj
SKUEV0925 Aboď Košický kraj NP Slovenský raj
SKUEV0926 Prostredná dolina Košický kraj NP Slovenský raj
SKUEV0927 Hrádok Prešovský kraj NP Slovenský raj
SKUEV0928 Stredný tok Hornádu Košický kraj NP Slovenský raj
SKUEV0929 Helcmanovská bučina Košický kraj NP Slovenský raj
SKUEV0930 Lúčanská Fatra Žilinský kraj NP Veľká Fatra
SKUEV0931 Kolačkovský potok Prešovský kraj PIENAP
SKUEV0932 Šimonka Prešovský kraj RCOPK Prešov
SKUEV0933 Valalská voda Prešovský kraj RCOPK Prešov
SKUEV0934 Gýmešský jarok Prešovský kraj RCOPK Prešov
SKUEV0935 Haništiansky les Košický kraj RCOPK Prešov
SKUEV0936 Horný tok Tople Prešovský kraj RCOPK Prešov
SKUEV0937 Becherovská tisina Prešovský kraj RCOPK Prešov
SKUEV0938 Rakytová hora Prešovský kraj RCOPK Prešov
SKUEV0939 Horný tok Ondavy Prešovský kraj RCOPK Prešov
SKUEV0940 Hornádske lúky Prešovský kraj RCOPK Prešov
SKUEV0941 Trebejovské skaly Košický kraj RCOPK Prešov
SKUEV0942 Bradlové pásmo Prešovský kraj RCOPK Prešov
SKUEV0943 Livovská jelšina Prešovský kraj RCOPK Prešov
SKUEV0944 Hornádske meandre Košický kraj RCOPK Prešov
SKUEV0945 Trstinné lúky Prešovský kraj TANAP
SKUEV0947 Stredný tok Hrona Banskobystrický kraj CHKO Štiavnické vrchy
SKUEV0948 Bolerázske sysľovisko Trnavský kraj CHKO Malé Karpaty
SKUEV0950 Jordanec Prešovský kraj PIENAP
SKUEV0951 Stredný tok Popradu Prešovský kraj PIENAP
SKUEV0952 Tvarožecké lúky Prešovský kraj RCOPK Prešov
SKUEV0953 Korunkovské lúky Prešovský kraj RCOPK Prešov
SKUEV0954 Stredný tok Bodvy Košický kraj NP Slovenský kras
SKUEV0956 Ľuborečské dubiny Banskobystrický kraj CHKO Cerová vrchovina
SKUEV0957 Uderinky Banskobystrický kraj CHKO Cerová vrchovina
SKUEV0958 Stredný tok Ipľa Banskobystrický kraj CHKO Štiavnické vrchy
SKUEV0959 Galamia Banskobystrický kraj CHKO Štiavnické vrchy
SKUEV0960 Niva Turca Žilinský kraj NP Veľká Fatra
SKUEV0963 Osadská Žilinský kraj CHKO Horná Orava
SKUEV0964 Lesnianska hoľa Žilinský kraj CHKO Horná Orava
SKUEV0965 Viniansky hradný vrch Košický kraj CHKO Vihorlat
SKUEV0966 Vinianska stráň Košický kraj CHKO Vihorlat
SKUEV0967 Modransko-tŕňanské pustáky Bratislavský kraj CHKO Malé Karpaty
SKUEV0968 Pod Misárňami Prešovský kraj RCOPK Prešov
SKUEV0969 Hradné lúky Banskobystrický kraj CHKO Poľana
SKUEV1007 Čičarovský les Košický kraj CHKO Latorica
SKUEV1013 Stráž Banskobystrický kraj CHKO Ponitrie
SKUEV1059 Jelšie Žilinský kraj NAPANT
SKUEV1064 Bratislavské luhy Bratislavský kraj RCOPK Bratislava
SKUEV1125 Gajarské alúvium Moravy Bratislavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV1149 Mackov bok Banskobystrický kraj NAPANT
SKUEV1152 Sliačske travertíny Žilinský kraj NAPANT
SKUEV1173 Kotlina Bratislavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV1182 Číčovské luhy Trnavský kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV1197 Salatín Žilinský kraj NAPANT
SKUEV1227 Čilížske močiare Trnavský kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV1256 Strážovské vrchy Trenčiansky kraj CHKO Strážovské vrchy
SKUEV1267 Biele hory Bratislavský kraj CHKO Malé Karpaty
SKUEV1269 Ostrovné lúčky Bratislavský kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV1276 Kuchynská hornatina Bratislavský kraj CHKO Malé Karpaty
SKUEV1278 Brezovské Karpaty Trnavský kraj CHKO Malé Karpaty
SKUEV1293 Kľúčovské rameno Trnavský kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV1297 Brezinky Banskobystrický kraj NAPANT
SKUEV1302 Ďumbierske Tatry Banskobystrický kraj NAPANT
SKUEV1303 Alúvium Hrona Banskobystrický kraj NAPANT
SKUEV1310 Kráľovohoľské Tatry Prešovský kraj NAPANT
SKUEV1311 Kačenky Trnavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV1316 Šranecké piesky Bratislavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV1337 Pieniny Prešovský kraj PIENAP
SKUEV1357 Cerová vrchovina Banskobystrický kraj CHKO Cerová vrchovina
SKUEV1362 Pieskovcové chrbty Banskobystrický kraj CHKO Cerová vrchovina
SKUEV1375 Krasín Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
SKUEV1387 Beskyd Prešovský kraj CHKO Východné Karpaty
SKUEV1388 Vydrica Bratislavský kraj CHKO Malé Karpaty
SKUEV2019 Tarbucka Košický kraj CHKO Latorica
SKUEV2064 Bratislavské luhy Bratislavský kraj CHKO Dunajské luhy - pracovisko Bratislava
SKUEV2067 Čenkov Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV2090 Dunajské luhy Trnavský kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV2098 Nesvadské piesky Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV2101 Klokočovské rašeliniská Žilinský kraj CHKO Kysuce
SKUEV2105 Spišskopodhradské travertíny Prešovský kraj NP Slovenský raj
SKUEV2112 Slovenský raj Prešovský kraj NP Slovenský raj
SKUEV2133 Hôrky Trenčiansky kraj CHKO Ponitrie
SKUEV2155 Alúvium Starej Nitry Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV2158 Modrý vrch Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV2165 Kútsky les Trnavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV2184 Burdov Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV2216 Sitno Banskobystrický kraj CHKO Štiavnické vrchy
SKUEV2222 Jelešňa Žilinský kraj CHKO Horná Orava
SKUEV2231 Brekovský hradný vrch Prešovský kraj CHKO Východné Karpaty
SKUEV2240 Kľak Žilinský kraj NP Malá Fatra
SKUEV2269 Ostrovné lúčky Bratislavský kraj CHKO Dunajské luhy - pracovisko Bratislava
SKUEV2272 Vozokánsky luh Nitriansky kraj CHKO Ponitrie
SKUEV2284 Teplické stráne Banskobystrický kraj NP Muránska planina
SKUEV2285 Alúvium Muráňa Košický kraj NP Muránska planina
SKUEV2288 Kysucké Beskydy Žilinský kraj CHKO Kysuce
SKUEV2294 Bagovský vrch Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy
SKUEV2304 Oravská vodná nádrž Žilinský kraj CHKO Horná Orava
SKUEV2315 Skalické alúvium Moravy Trnavský kraj CHKO Záhorie
SKUEV2318 Pod Bukovou Prešovský kraj CHKO Východné Karpaty
SKUEV2357 Cerová vrchovina Banskobystrický kraj CHKO Cerová vrchovina
SKUEV2366 Drienčanský kras Banskobystrický kraj CHKO Cerová vrchovina
SKUEV2367 Holubyho kopanice Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
SKUEV2368 Brezovská dolina Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
SKUEV2376 Vršatské bradlá Trenčiansky kraj CHKO Biele Karpaty
SKUEV2392 Brezovská stráň Nitriansky kraj CHKO Ponitrie
SKUEV2393 Dunaj (územie európskeho významu) Nitriansky kraj CHKO Dunajské luhy

Pozri aj upraviť

Zdroj upraviť