Dunajská panva

rozlišovacia stránka

Dunajská panva môže byť:

ReferencieUpraviť

  1. Kováč, M., 2000, Geodynamický, paleogeografický a štruktúrny vývoj Karpatsko-Panónskeho regiónu v miocéne: Nový pohľad na neogénne panvy Slovenska. Veda, Bratislava, 202 s.
  2. Bezák, V. (Editor), Broska, I., Ivanička, J., Reichwalder, P., Vozár, J., Polák, M., Havrila, M., Mello, J., Biely, A., Plašienka, D., Potfaj, M., Konečný, V., Lexa, J., Elečko, M., Janočko, J., Pereszlény, M., Marko, F., Maglay, J., Pristaš, J., 2004, Tektonická mapa Slovenskej republiky 1 : 500 000. Ministerstvo životného prostredia SR, ŠGÚDŠ
  3. Vass, D., (Editor), 1988, Vysvetlivky k mape regionálne geologické členenie Západných Karpát a severných výbežkov Panónskej panvy na území ČSSR. Geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, 65 s.
  4. Zoltán Hajdú. 2004. http://webdoc.sub.gwdg.de/ebook/serien/qg/rkk/44.pdf
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.