Diakritické znamienka
¨

Dve bodky (¨) alebo zriedkavo tréma[1], dieréza, rozluka je diakritické znamienko.

Písmená latinskej abecedy s dvomi bodkami

Ää Ëë Ḧḧ Ïï Öö  ẗ Üü Ẅẅ Ẍẍ Ÿÿ

Referencie

upraviť
  1. dve bodky. In: MISTRÍK, Jozef, et al. Encyklopédia jazykovedy. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1993. 513 s. ISBN 80-215-0250-9. S. 123.

̈