ELO alebo koeficient Elo alebo Elo rating je spôsob hodnotenia relatívnej výkonnosti hráčov v mentálnych športoch, napríklad v šachu alebo v go.

ELO šach upraviť

Elo system je spôsob na určenie relatívnej výkonnosti hráča. Pôvodne bolo určené pre šachovú hru. Nazýva sa podľa svojho autora Árpáda Élőa (1903-1992), amerického profesora fyziky maďarského pôvodu. Hlavný predpoklad profesora Élőa bol, že výkonnosť všetkých šachistov predstavuje náhodnú premennú s normálnym rozdelením. Hoci hráč môže hrať výrazne lepšie alebo horšie každú jednu partiu, Élő predpokladal, že stredná hodnota výkonnosti daného hráča sa mení len veľmi pomaly s časom. Výkonnosť môže byť odvodená len od počtu výhier, remíz a prehier. Podľa aktuálneho ELA hráča a priemerneho ELA jeho súperov v turnaji sa dá určiť predpoklad, koľko bodov by mal daný hráč získať. V prípade, že získa viac bodov ako ratingový systém očakáva, jeho ELO sa úmerne zvýši. V prípade, že nedosiahne predpokladaný bodový zisk, ELO sa upraví smerom nadol. V USA bolo ELO zavedené v roku 1959, FIDE ho prijala v roku 1970.

ELO go upraviť

Podobne ako v šachu v hre go sa používa aj Elo hodnotenie. 20. kyu má 100 Elo, každá vyššia trieda má o 100 Elo viac, 1. kyu má 2000 Elo, 7. dan 2700 Elo. Škála pre profesionálne dany je odstupňovaná po 30 Elo, 1p=2700 Elo až po 9p=2940 Elo. Kým Elo kolíše podľa aktuálnej výkonnosti, dosiahnutá majstrovská trieda hráčovi zostáva doživotne. Keď sa stretnú dvaja hráči s rovnakým Elo, víťazovi sa priráta 7.5 Elo bodov, porazenému sa 7.5 Elo bodov odráta.

ELO bridž upraviť

V minulosti sa ELO hodnotenie používalo aj v niektorých bridžových zväzoch. Vzhľadom na náročnosť jeho prepočítavania v bridži (keď sa hrá párový turnaj, tak pár hrá okrem súperov pri stolíku, aj proti celému poľu) a výsledok je ovplyvnený aj výkonom spoluhráča, sa v súčasnosti ELO v bridži nepoužíva. V skutočnosti by však lepšie kvantifikovalo výkonnostnú úroveň hráčov, než jednoduchšie systémy, ako sú napríklad majstrovské body, ktoré nijako nezohľadňujú výkonnostnú úroveň súperov.

Externé odkazy upraviť