Edelénsky okres

okres v Maďarsku v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe