Egyptčina alebo egyptské jazyky je jazyk/vetva afroázijských jazykov.

O písme pozri egyptské písmo.

Delenie upraviť

Egypčina sa podľa jazyka písaných pamiatok člení chronologicky takto:

Niektorí autori všetky tieto obdobia egyptčiny považujú za samostatné jazyky a egyptčinu potom označujú ako egyptské jazyky. Iní autori zas koptčinu nepovažujú za súčasť egyptčiny a rozlišujú koptčinu (ktorú potom nazývajú aj nová egyptčina) a (zvyšnú) egyptčinu (ktorú potom nazývajú stará egyptčina).

Externé odkazy upraviť