Ekonomická univerzita (lokalita)

Ekonomická univerzita (starší názov: Háje IV alebo Háje 4[1][2]) je lokalita v miestnej časti Háje v mestskej časti Petržalka v Bratislave.

Poloha v rámci Petržalky

Je to areál samotnej Ekonomickej univerzity v Bratislave plus okolie (benzínová pumpa atď.)

Spočiatku (t.j. v 70. rokoch) sa dnešná Ekonomická univerzita v širšom zmysle nepovažovala za súčasť Hájov, ale patrila k lokalite, ktorá sa v súčasnosti nazýva Petržalka-Sever (vtedajší názov: Centrum).

Referencie

upraviť
  1. Bratislava 1:12500 Orientačná mapa. Bratislava: Slovenská kartografia, 1986
  2. Bratislava-Petržalka orientačná mapa. 1. vydanie. Bratislava: Slovenská kartografia, 1987