Ekonomická univerzita v Bratislave

univerzita na Slovensku

Ekonomická univerzita v Bratislave je najstaršia vysoká škola ekonomického zamerania na Slovensku. Vznikla v roku 1940 ako súkromná Vysoká obchodná škola v Bratislave (VOŠ). V roku 1945 bola škola poštátnená a premenovaná na Slovenskú vysokú školu obchodnú. Od roku 1949 bol tento názov zmenený na Vysoká škola hospodárskych vied a od roku 1952 na Vysoká škola ekonomická (VŠE). Terajší názov Ekonomická univerzita v Bratislave bol stanovený na základe zákona č. 292/1992 Zb. SNR zo dňa 28. apríla 1992.

Ekonomická univerzita v Bratislave

Budova Ekonomickej univerzity v Bratislave

Logo Ekonomickej univerzity v Bratislave
Motto
„ora et labora“
Základné informácie
SkratkaEUBA
Typverejná vysoká škola
Zameranieekonómia, marketing, manažment, business, účtovníctvo
Rok založenia1992 (ako univerzita)
1940 (Vysoká obchodná škola v Bratislave)
Vedenie
RektorFerdinand Daňo[1]
Štatistické údaje
Počet fakúlt7
Počet zamestnancov425
Počet študentov6923
Doktorandi161
Rozpočet32 443 798 EUR
Ďalšie informácie
Školské farbymodrá
ČlenAACSB, Erasmus+, ACCA, CIMA, EFMD, PRIME, HERMES, CIDD, ERSA, EUA, Magna Charta
Kontaktné údaje
MiestoBratislava, Slovensko
AdresaDolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, Slovensko
Telefón+421267295356
Oficiálny webhttps://www.euba.sk
Oficiálny e-mailpublicrelations@euba.sk

Počas svojej existencie vychovala vyše 112 000 absolventov. V súčasnosti tu študuje približne 7 000 študentov. V rámci výchovno-vzdelávacej činnosti Ekonomická univerzita organizuje vysokoškolské štúdium bakalárske, inžinierske, doktorandské a celoživotné vzdelávanie občanov (vo firmách) a možnosť výskumu. Študenti majú možnosť ako cudzie jazyky študovať angličtinu, nemčinu, francúzštinu, španielčinu, ruštinu a taliančinu.

EUBA sa od roku 2021 radí k 6 percentám škôl na svete so zameraním na ekonomické študijné programy, ktoré získali prestížnu akreditáciu AACSB. Je tak prvou slovenskou, prvou v rámci bývalého Československa a treťou univerzitou v rámci krajín V4, ktorá získala túto akreditáciu.

Poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v 27 akreditovaných študijných programoch 1. bakalárskeho), v 31 študijných programoch 2. (magisterského) a v 21 študijných programoch 3. (doktorandského) stupňa štúdia na 6 fakultách v Bratislave a na jednej fakulte v Košiciach.

Študenti majú možnosť získať dvojitý diplom v študijných programoch vyučovaných v anglickom jazyku (Nottingham Trent University vo Veľkej Británii, NIDA v Bangkoku v Thajsku, VŠE v Prahe, Ningbo University v Ningbo v Číne, University of Latvia v Rige v Lotyšsku, Univerzita národného a svetového hospodárstva v Sofii v Bulharsku, Kyjevská národná ekonomická univerzita Vadyma Heťmana na Ukrajine, University of Pavia v Taliansku, University of Strasbourg vo Francúzsku, University of Würzburg-Schweinfurt v Nemecku), ale aj spoločný diplom v študijnom programe vyučovanom v slovenskom jazyku s Právnickou fakultou UK v Bratislave.

Internacionalizácia vzdelávania a medzinárodná spolupráca patria dlhodobo medzi priority EU v Bratislave. Univerzita dosahuje vynikajúce výsledky v mobilitných programoch, čo ocenili v minulosti viaceré renomované národné a medzinárodné inštitúcie, ako napríklad Európska komisia. V programe Erasmus+ patrí medzi TOP 200 vysokoškolských inštitúcií z hľadiska počtu vyslaných študentov, ktorých je každý rok takmer 350. Rovnako je potešiteľný vysoký záujem o EU v Bratislave zo strany zahraničných študentov, čo spoluvytvára podnetné akademické prostredie. Študenti tak majú možnosť konfrontovať sa s rôznorodými názormi a kultúrnymi rozdielnosťami, čo im pomáha lepšie spoznávať svet.

EUBA administruje multiregionálne programy v oblasti vysokého školstva, ako je CEEPUS, ERASMUS a iné. EU v Bratislave úspešne absolvovala medzinárodnú evalváciu, vykonanú Európskou asociáciou univerzít (EUA).

Vedenie univerzity upraviť

 • prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. – rektor[1]
 • doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD. – štatutárny zástupca a prorektor pre medzinárodné vzťahy[2]
 • doc. Mgr. Ing. Zuzana Juhászová, PhD. – prorektorka pre vzdelávanie[2]
 • doc. Ing. Paula Puškárová, DiS. art., Ph. D. – prorektorka vedu a doktorandské štúdium[2]
 • doc. Ing. Jana Péliová, PhD. – prorektorka pre manažovanie akademických projektov[2]
 • Ing. Jakub Kintler, PhD. – prorektor pre rozvoj univerzity[2]
 • Ing. Mária Dziurová – kvestorka[2]

Rektori upraviť

 1. Dr. h. c.  prof. PhDr. Jur Hronec, DrSc. v rokoch 1940 – 1942
 2. prof. PhDr. Anton Jurovský v rokoch 1942 – 1944
 3. prof. Ing. Jozef Fischhof v rokoch 1944 – 1945
 4. prof. Ing. Ladislav Cicvárek v rokoch 1945 – 1947 a v rokoch 1949 - 1950
 5. prof. JUDr. Štefan Luby, DrSc. v rokoch 1947 – 1948
 6. prof. Ing. Július Pázmán v rokoch 1948 – 1949
 7. JUDr. PhDr. Štefan Rehák v rokoch 1950 – 1952
 8. prof. RNDr. Anton Kotzig, DrSc. v rokoch 1952 – 1958
 9. prof. Ing. Viktor Pavlenda, CSc. v rokoch 1958 – 1961
 10. prof. Ing. Pavol Rapoš, CSc. v rokoch 1961 – 1964
 11. prof. JUDr. Štefan Fišera, DrSc. v rokoch 1964 – 1966
 12. prof. Ing. Jozef Rosa, DrSc. v rokoch 1966 – 1969
 13. prof. Ing. Mikuláš Sedlák, CSc. v rokoch 1969 – 1970 a v rokoch 1991 - 1994
 14. prof. Ing. Andrej Piškanin, CSc. v rokoch 1969 – 1970
 15. prof. JUDr. Ladislav Rendoš, DrSc. v rokoch 1971 – 1985
 16. prof. Ing. Vladimír Háčik, DrSc. v rokoch 1985 – 1990
 17. prof. Ing. Ján Petranka, CSc. v rokoch 1990 – 1991
 18. Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, CSc. v rokoch 1994 – 2000
 19. prof. Ing. Vojtech Kollár, CSc. v rokoch 2000 – 2007
 20. Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. v rokoch 2007 – 2015
 21. prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. v rokoch 2015 – súčasnosť

Fakulty upraviť

Ekonomická univerzita v Bratislave má v súčasnosti 7 fakúlt:

Súradnice: 48°07′35″S 17°07′59″V / 48,126494°S 17,133136°V / 48.126494; 17.133136

Kampus upraviť

Ekonomická univerzita má v rámci svojho kampusu viaceré budovy, ktoré sú alokované v rámci celej Bratislavy. Hlavný areál Ekonomickej univerzity v Bratislave sa nachádza v Petržalke a je rozdelený medzi starú budovu V1 a novú budovu V2. Stará budova V1 je domovom Národohospodárskej fakulty (NHF), Obchodnej fakulty (OF) a Slovenskej ekonomickej knižnice (SEK). V tejto budove sa nachádza aj predajňa študijnej literatúry, kopírovacie centrum a bufet. Nová budova V2, vyššia budova, je sídlom Fakulty podnikového manažmentu (FPM), Fakulty hospodárskej informatiky (FHI), Fakulty medzinárodných vzťahov (FMV) a Fakulty aplikovaných jazykov (FAJ). V tejto budove sa nachádza aj rektorát, bufet, kopírovacie služby a EUBA FAN SHOP. Obe budovy sú prepojené chodbou a obsahujú prednáškové aj seminárne miestnosti. Miestnosti v starej budove (V1) sú označené písmenom a číslom, kde písmeno vyjadruje blok (B - naľavo, D - napravo) a prvé číslo značí poschodie (1=prízemie). Označenie miestnosti v nové budove (V2) je písmeno, číslo a bodka/medzera/podčiarkovník, kde písmeno označuje blok (B - ľavé krídlo, A - stred, C, D, E - pravé krídlo), prvé číslo značí poschodie (1=prízemie) a ďalšie dvojčíslie je označenie miestnosti. Na kampusu sa nachádzajú aj šatne, ktoré sú k dispozícii študentom na odloženie vrchného oblečenia alebo cestovnej batožiny. Šatne sa nachádzajú v obidvoch budovách, v budove V1 na konci vestibulu v bloku B je miestnosť ŠATŇA 1 a v budove V2 vo vestibule za výťahmi je miestnosť 1.08.

Internáty EUBA upraviť

Na Ekonomickú univerzitu v Bratislave je možné sa dostať rôznymi spôsobmi, vrátane verejnej dopravy. Pre študentov, ktorí bývajú v ŠD Starohájska 4 a 8, je najbližšou zastávkou s názvom "Starohájska" na autobus číslo 68, ktorý ide priamo pred Ekonomickú univerzitu. Pre študentov bývajúcich v ŠD Ekonóm je najlepšou voľbou využitie autobusu číslo 87. Zastávka "Prístav" sa nachádza v smere na univerzitu a zastávka "Plynárenská" v smere z univerzity. Tieto zastávky poskytujú pohodlné spojenie medzi internátom Ekonóm a Ekonomickou univerzitou. Na univerzitu sa dá dostať aj pešo alebo na kolobežke, bicykli cez Prístavný most. Cesta trvá približne 15 mínut. Študenti ubytovaní v ŠD Vlčie hrdlo môžu taktiež využiť autobus číslo 87 zo zastávky "Refinery Gallery". Autobus ide priamo na univerzitu. Pre študentov, ktorí bývajú pri horskom parku v ŠD HOPA a DOPA, je najlepšie využiť autobus číslo 84. Zastávka "Hroboňova" je miestom, kde môžu študenti nastúpiť, a potom na zastávke "Bulíková" prejsť 5 minút pešo alebo prestúpiť na iný spoj. Taktiež sa dá využiť spoj 83 z Hroboňovej s prestupom na zastávke Hálová na autobus 99 alebo 88. Počas semestra funguje priamy ad hoc spoj číslo 184, ktorý premáva zo zastávky "Hroboňova" smerom na univerzitu a z univerzity na zastávku "Prokopa Veľkého".

Jedálne EUBA upraviť

Stravovanie na Ekonomickej univerzite v Bratislave (EUBA) je zabezpečené prostredníctvom rôznych stravovacích zariadení. Študenti, zamestnanci a dôchodcovia majú možnosť využiť študentské jedálne a bufety, kde sa ponúkajú rôzne jedlá za prijateľné ceny. Prevádzka stravovacích zariadení je prispôsobená letnej prevádzke, pričom sa venuje aj nepretržitému výdaju stravy. Tieto zariadenia sú dôležitou súčasťou stravovacej infraštruktúry univerzity, poskytujúc stravné možnosti pre široké spektrum ľudí spojených s EUBA.

Okrem stravovania na samotnej univerzite, študenti EUBA majú tiež možnosť stravovať sa v Mlynskej doline v prevádzkach Univerzity Komenského. Táto spolupráca medzi univerzitami umožňuje študentom viac možností pri výbere stravovania, čo prispieva k ich pohodliu a dostupnosti kvalitnej stravy.

Počet študentov upraviť

Graf nižšie zobrazuje vývoj počtu študentov vo všetkých formách štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Dopravné spojenie upraviť

Referencie upraviť

 1. a b Rektor [online]. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, [cit. 2015-12-30]. Dostupné online. Archivované 2015-10-17 z originálu.
 2. a b c d e f Vedenie univerzity [online]. Ekonomická univerzita v Bratislave, [cit. 2019-02-26]. Dostupné online.
 3. Dopravný podnik Bratislava [online]. Bratislava: Dopravný podnik Bratislava, [cit. 2022-04-08]. Dostupné online.
 4. Bratislava : Cestovné poriadky. imhd.sk (Bratislava: mhd.sk). Dostupné online [cit. 2022-04-08].
 5. Cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy - ARRIVA Bratislava [online]. arriva.sk, [cit. 2022-06-26]. Dostupné online.
 6. Total Avengers s.r.o.. Cestovné poriadky [online]. idsbk.sk, [cit. 2022-06-26]. Dostupné online.

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť