Anton Kotzig

Prof. RNDr. Anton Kotzig, DrSc. (* 22. október 1919, Kočovce, Česko-Slovensko – † 20. apríl 1991, Montreal, Kanada) bol slovenský matematik a vysokoškolský pedagóg.

Anton Kotzig
slovenský matematik a vysokoškolský pedagóg
Narodenie22. október 1919
Kočovce, Česko-Slovensko
Úmrtie20. apríl 1991 (71 rokov)
Montreal, Kanada
Alma materPrírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
Profesiamatematik, sudca

Narodil sa 22. októbra 1919 v Kočovciach. Po maturite na gymnáziu v Novom Meste nad Váhom začal študovať na Karlovej univerzite v Prahe. Po zavretí českých vysokých škôl v roku 1939 prešiel do Bratislavy, kde na PF SU získal titul RNDr. za práce z matematickej štatistiky. V roku 19401948 pracoval v poisťovni v Bratislave, kde v roku 19421948 viedol oddelenie matematickej štatistiky. V roku 19421951 pôsobil v poľnohospodárskom výskume. V roku 19511959 bol profesorom na Vysokej škole ekonomickej, v v roku 19521958 jej rektorom. Takto 20 rokov strávil v úzkom kontakte s aplikáciami matematiky. V roku 19591964 bol prvým riaditeľom Matematického ústavu SAV, v v roku 19651969 bol vedúcim katedry aplikovanej matematiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, ktorej bol v školskom roku 1965/1966 dekanom. V roku 1961 získal na Karlovej univerzite v Prahe hodnosť DrSc. za prácu z teórie grafov (súvislosť a regulárna súvislosť konečných grafov). Už v roku 1969 zoznam jeho publikácií obsahoval viac ako 60 článkov a 4 knihy. Viaceré jeho výsledky z 50. a 60. rokov sa stali klasickými, napr. výsledky týkajúce sa súvislosti grafov, 1-faktorov a kubických grafov. Aj keď boli publikované po slovensky, čoskoro sa stali známymi aj vo svete. Jedno z jeho tvrdení sa všeobecne nazýva Kotzigova veta. Prof. Kotzig založil dnes všeobecne známu slovenskú školu teórie grafov, keď jedným z prvých jeho žiakov bol RNDr. Juraj Bosák, DrSc. Prof. Kotzig odišiel v roku 1969 legálne do Kanady, kde pôsobil rok v Calgary a potom až do smrti v Montreale. V dôsledku zhody okolností (choroba syna, politický vývoj v Česko-Slovensku po v roku 1970) rozhodol sa emigrovať a nikdy sa už do vlasti nevrátil. Hoci bol oddelený od svojich slovenských žiakov, začal znova. Výsledkom bolo viac ako 75 článkov, vedenie mnohých magisterských a doktorských (PhD.) dizertácií, ale aj veľmi úspešné univerzitné prednáškové kurzy. Jeho výsledky sa týkajú širokého okruhu problémov, od konvexných mnohostenov, Hamiltonových grafov, cez latinské štvorce a rozklady úplných grafov až ku kombinatorickým hrám. Na počesť jeho 60. narodenín vyšla publikácia Theory and Practice of Combinatorics, do ktorej prispeli významní odborníci z celého sveta. Prof. Kotzig publikoval množstvo inšpirujúcich otvorených problémov. Jedným z nich je dosiaľ nerozriešená Ringelova-Kotzigova hypotéza. Zomrel 20. apríla 1991 v Montreale. V roku 1999 bola na jeho rodnom dome v Kočovciach odhalená pamätná tabuľa pri príležitosti jeho nedožitých osemdesiatych narodenín.

Externé odkazyUpraviť

  • Matematický ústav SAV – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. Vzhľadom na to, že tento zdroj ešte nemá vyriešené autorské práva podľa licencie CC-BY-SA 3.0, nie je zatiaľ vhodné preberať články označené touto šablónou.
  • Katedra Matematiky FHI EU BA