Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave (skr. NHF) poskytuje vysokoškolské vzdelanie vo všetkých troch stupňoch štúdia: bakalárske, inžinierske a doktorandské. Fakulta okrem iného ponúka bakalársky a magisterský študijný program v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Okrem toho poskytuje možnosť získať súčasne titul Ing. a MSc. z renomovanej anglickej univerzity Nottingham Trent University (v študijnom programe Financie a dane) alebo talianskej University of Pavia (v študijnom programe Financie a dane a Finančné trhy a investovanie).

Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
Základné informácie
PolohaBratislava, Slovensko
SkratkaNHF
Zameranieekonómia, financie, bankovníctvo
Rok založenia1953/54 pod názvom Všeobecnoekonomická fakulta VŠE
Vedenie
Dekanprof. Ing. Erika Pastoráková, PhD.
Štatistické údaje
Počet študentov1436 (z toho 1293 denných a 143 externých)
Doktorandi42 (35 denných a 7 externých)
Ďalšie informácie
Školské farbyČervená, biela
Kontaktné údaje
MiestoBratislava, Slovensko
AdresaDolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, Slovenská republika
Telefón+421-2-6729 1221
Oficiálny webhttps://nhf.euba.sk/
Oficiálny e-maildekannhf@euba.sk

Súčasný stav upraviť

V súčasnosti fakulta realizuje bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium v študijnom odbore ekonómia a manažment v týchto akreditovaných študijných programoch:

1. stupeň štúdia: so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky:

 • Aplikovaná ekonómia (Bc., denná forma štúdia, v slovenskom aj anglickom jazyku)
 • Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo (Bc., denná aj externá forma štúdia, v slovenskom aj anglickom jazyku)
 • Manažment verejných politík (Bc., denná forma štúdia, v slovenskom jazyku)
 • Ekonómia a právo - spoločný bakalársky (Bc.) študijný program s Právnickou fakultou UK v Bratislave

2. stupeň štúdia: so štandardnou dĺžkou štúdia 2 roky:

 • Aplikovaná ekonómia (Ing., denná forma štúdia, v slovenskom aj anglickom jazyku)
 • Financie a dane (Ing., denná aj externá forma štúdia, v slovenskom aj anglickom jazyku, možnosť získať akademický titul Ing. a súčasne MSc. z renomovanej anglickej univerzity Nottingham Trent University alebo talianskej University of Pavia)
 • Finančné trhy a investovanie (Ing., denná forma štúdia, v slovenskom jazyku, možnosť získať akademický titul Ing. a súčasne MSc. z renomovanej talianskej univerzity University of Pavia)
 • Manažment verejných politík (Ing., denná forma štúdia, v slovenskom jazyku)
 • Právo a ekonómia - spoločný magisterský (Mgr.) študijný program s Právnickou fakultou UK v Bratislave

3. stupeň štúdia: so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky a absolventským titulom "PhD.".

 • Financie (PhD., v dennej aj externej forme štúdia, v slovenskom jazyku)
 • Economics (PhD., v dennej forme štúdia, v anglickom jazyku)

Vedenie fakulty upraviť

 • prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD. – dekanka fakulty
 • Ing. Marcel Novák, PhD. – štatutárny zástupca dekanky a prodekan pre vedu a doktorandské štúdium
 • doc. Ing. Jana Kušnírová, PhD. – prodekanka pre vzdelávaciu činnosť
 • Mgr. Ing. Kristína Jančovičová Bognárová, PhD. – prodekanka pre rozvoj a sociálne veci študentov
 • doc. Ing. Tomáš Ondruška, PhD. – prodekan pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou
 • Ing. Zdena Kristófová – tajomníčka fakulty

Dekani upraviť

 1. Dr. h. c. prof. Dr. Ladislav Szántó (1953 – 1956)
 2. prof. Ing. Pavol Rapoš, DrSc. (1956 – 1958)
 3. prof. JUDr. Dalibor Hanes (1958 – 1960)
 4. prof. Ing. Jozef Rosa (1960 – 1963)
 5. prof. Ing. Jozef Mihálik, DrSc. (1963 – 1966)
 6. prof. Ing. Zdenko Laučík, DrSc. (1966 – 1969)
 7. prof. Ing. Vladimír Háčik, DrSc. (1969 – 1972)
 8. prof. Ing. Viliam Sládek, DrSc. (1972 – 1976)
 9. prof. Ing. Vladimír Zapletal, PhD. (1976 – 1985)
 10. prof. Ing. Jozef Košnár, DrSc. (1985 – 1991)
 11. doc. Ing. Jozef Makúch, PhD. (1991 – 1994)
 12. prof. Ing. Juraj Trnovský, PhD. (1994 – 2000)
 13. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. (2000 – 2007)
 14. prof. Ing. Ján Lisý, PhD. (2007 – 2014)
 15. Univ. prof. Dipl. Ing. Mikuláš Luptáčik, Dr. i. R. (2015 – 2019)
 16. prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD. (2019 - doteraz)

Fakultné pracoviska upraviť

 • Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky
 • Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
 • Katedra ekonomickej teórie
 • Katedra financií
 • Katedra hospodárskej politiky
 • Katedra pedagogiky
 • Katedra poisťovníctva
 • Katedra sociálneho rozvoja a práce
 • Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja


Celkový počet študentov upraviť

Dáta o vývoji počtu študentov na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity nám poskytujú zaujímavý pohľad na dynamiku štúdia na tejto fakulte. V roku 2006 sme zaznamenali vysoký počet 2904 študentov, čo naznačuje vysokú popularitu a dôveru vo fakultu. Avšak nasledujúci rok, v roku 2007, sa tento počet mierne znížil na 2840 študentov, čo nám dáva priestor na zamyslenie sa nad faktormi, ktoré mohli prispieť k tomuto poklesu. Zaujímavé je, že počas nasledujúcich rokov až do roku 2014 sme svedkami postupného poklesu počtu študentov na fakulte. Tento pokles môže signalizovať rôzne faktory, ako napríklad zmeny v preferenciách študentov alebo konkurenciu zo strany iných fakúlt. Avšak od roku 2015 sme svedkami obratu a začínajú rásť počty študentov na fakulte. Tento trend rastu, ktorý trvá až do súčasnosti, môže byť dôsledkom zlepšenej reputácie fakulty, atraktívnych študijných programov či zvýšenej efektivity náboru nových študentov. Najnovšie dáta z roku 2022 ukazujú, že počet študentov dosiahol hodnotu 1436, čo predstavuje zaujímavú štatistiku o súčasnom záujme o štúdium na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity. Celkovo nám tieto dáta z výročných správ ponúkajú zaujímavý pohľad na vývoj počtu študentov na fakulte, ktorý je dôležitým ukazovateľom záujmu študentov o štúdium v oblasti národohospodárstva a ekonomiky.

V období od roku 2006 do roku 2022 sme na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity sledovali zaujímavé trendy v počte študentov. Počet denných študentov bakalárskeho štúdia (Bc.) postupne rástol od roku 2006 a dosiahol vrchol v roku 2010 s 1129 študentmi. Odvtedy sa však začal mírnym poklesom. Napriek tomu zostáva Bc. štúdium najobľúbenejším programom na fakulte. Naopak, počet denných študentov inžinierskeho štúdia (Ing.) začal klesať od roku 2011. V rokoch 2014 a 2015 sme zaznamenali výrazný pokles. Napriek miernemu zotaveniu v neskorších rokoch počet študentov Ing. štúdia zostáva nižší v porovnaní s Bc. štúdiom. Počet doktorandských študentov (PhD.) sa pohyboval na relatívne stabilnej úrovni počas celej sledovanej obdoby. Zaznamenali sme menšie výkyvy, ale celkovo sa počet PhD. študentov pohyboval okolo 30-60. Celkový počet študentov na fakulte sa od roku 2006 do roku 2022 pohyboval v rozmedzí od 931 do 1924 študentov. Počet študentov dosiahol vrchol v roku 2006 a postupne klesal v nasledujúcich rokoch. V posledných rokoch sme však pozorovali určitý stabilizačný trend s miernym nárastom v roku 2020. Tieto trendy v počte študentov odzrkadľujú zmeny vo voľbe študijných programov a sú dôležité pri plánovaní budúcich stratégií na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity.

Rok Denné štúdium Externé štúdium Celkový počet študentov
Bc. Ing. PhD. Bc. Ing. PhD. Bc. Ing. PhD.
2006 1427 650 34 497 330 120 1924 980 154
2007 1322 778 52 386 354 110 1708 1132 162
2008 1302 846 53 330 300 90 1632 1146 143
2009 1264 781 58 306 205 63 1570 986 121
2010 1129 805 67 313 192 57 1442 997 124
2011 1080 697 68 277 162 45 1357 859 113
2012 973 669 66 231 151 33 1204 820 99
2013 927 673 64 176 121 20 1103 794 84
2014 923 566 57 160 119 23 1083 685 80
2015 868 492 50 116 104 22 984 596 72
2016 833 531 36 98 63 27 931 594 63
2017 839 545 31 77 44 24 916 589 55
2018 859 481 32 74 64 15 933 545 47
2019 836 443 29 85 61 11 921 504 40
2020 982 419 30 104 51 18 1086 470 48
2021 955 405 29 98 58 16 1053 463 45
2022 868 425 35 82 61 7 950 486 42

Významní absolventi upraviť

Referencie upraviť

 1. Odišiel človek, ktorý navždy zostane v našich pamätiach [online]. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, [cit. 2016-10-13]. Dostupné online. Archivované 2016-10-13 z originálu.
 2. Komentár Petra Bárdyho: Mali sme dobrého prvého prezidenta. aktuality.sk. Dostupné online [cit. 2018-06-05].

Externé odkazy upraviť

Súradnice: 48°07′35″S 17°07′59″V / 48,126494°S 17,133136°V / 48.126494; 17.133136